H2W | maart 2018

H2W
H2W

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, van kracht sinds mei 2016), de nieuwe Europese wet voor het veilig verwerken van persoonsgegevens, gehandhaafd. De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is veel meer ingestoken vanuit de rechten van betrokkene (en het beschermen daarvan) en voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe. Dat heeft nogal wat gevolgen voor organisaties.

H2W Partners ondersteunt u graag om aan deze verscherpte wetgeving rondom het veilig verwerken van persoonsgegevens te voldoen. Onze diensten daarvoor lichten we in het artikel nader toe. Wij werken samen met leveranciers.

Download hier het artikel...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W