Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #9 - 31/10/2019
We hebben genoten van het jubileumfeest!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De herfstvakantie is voorbij. De wintertijd is begonnen en de eerste toetsweek komt eraan. We kunnen terugkijken op een geweldig begin van dit schooljaar. Uiteraard was voor de meeste leerlingen ons jubileumfeest het hoogtepunt!

Op 31 oktober hebben de leerlingen vrij. De medewerkers van onze school buigen zich op deze dag over de toekomst van de school. Met elkaar zoeken we naar de bouwstenen voor ons nieuwe strategische beleidsplan.

Het zal u vast niet ontgaan zijn: op zaterdag 2 november organiseren wij een reünie. Dit is de laatste activiteit in het kader van ons 100-jarige bestaan. Wij kijken uit naar de volgende 100 jaar. We zijn trots op onze school en geloven in de toekomst!
 
Steindagen
Op 4 en 5 november vinden de twee eerste “Steindagen” plaats van dit schooljaar plaats. In eerdere jaren was er sprake van drie “Steinweken”, we hebben ervoor gekozen om hier Steindagen van te maken. De activiteiten worden zo gelijkmatiger over het schooljaar verdeeld. Tijdens Steindagen worden er in klas 1, 2 en 3 lessen en activiteiten aangeboden buiten het reguliere lesprogramma om. Er is ruimte voor excursies buiten school, maar ook zijn er sportactiviteiten en KUVO. Zodra het definitieve programma bekend is, wordt u hierover per brief geïnformeerd.
 
Proefwerkweek kader/mavo, mavo/havo leerjaar 1-3
In de week van 11 tot en met 18 november (wk. 46) vindt de toetsweek plaats voor de leerlingen uit klas 1 en 2 kader-mavo en mavo-havo en uit leerjaar 3 mavo. Door de roosterkamer worden de toetsen ingepland, maximaal 2 toetsen op een dag. Ouders en leerlingen worden tijdig geïnformeerd over de toetsstof. Voor vragen kan de leerling zich wenden tot de docent(en) van het betreffende vak. Wij wensen onze leerlingen een succesvolle toetsweek toe.
 
Schoolexamens
 
In de week van 11 t/m 15 november is de eerste schoolexamenweek. Hiermee wordt de eerste periode afgesloten. In de SE-week worden voor (bijna) alle vakken schoolexamens afgenomen die meetellen voor het eindexamen.

Welke schoolexamens er allemaal afgenomen worden, staat in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van het vak. De PTA’s zijn te vinden op Magister. Ouders hebben daarvoor de inloggegevens van hun zoon/dochter nodig. 
Van alle afgenomen schoolexamens in een periode, kan iedere leerling één schoolexamen kiezen om te herkansen. Herkansen is niet verplicht, maar waarom zou je niet proberen om een cijfer te verbeteren? Het hoogste cijfer telt.

De uiterste inschrijfdatum voor de herkansing is dinsdag 3 december a.s. om 12.00 uur. Schrijf deze datum in je agenda. Het inschrijven gaat via Magister. Ook als je niet wilt herkansen vragen wij onze leerlingen dit aan te geven. De herkansing voor de B/K leerlingen is op donderdag 12 december, voor de mavo leerlingen op vrijdag 13 december.

Wij wensen de examenklasleerlingen veel succes met de schoolexamens.
 
Cito-toets brugklassers
Vorige week hebben we bij de eerstejaarsleerlingen de Citotoets afgenomen voor de vakken Wiskunde, Rekenen, Engels en Nederlands. Dit was een zogenaamde nulmeting die in het voorjaar vervolgd wordt met Cito-1. Doel is goed inzicht te krijgen waar de leerling nu na het afronden van de basisschool staat. Over de resultaten worden betrokken ouders op korte termijn geïnformeerd. De Cito-toets is voor het eerst digitaal afgenomen. Deze "digitale" generatie heeft weinig instructie nodig om goed aan de slag te gaan. Dat was fijn om te zien!
 
Sint in het brugjaar
Op donderdagmiddag 5 december bestaat dat mogelijkheid voor mentoren uit het brugjaar om sinterklaas te vieren met de klas. De mentoren zullen u en uw kind hierover verder informeren.
 
Terugblik mbo-avond
Dinsdagavond, 29 oktober, was de druk bezochte mbo-avond voor alle examenkandidaten met hun ouder(s) / verzorger(s).

Alle mbo's uit onze regio waren aanwezig met een informatiestand, zodat leerlingen zich goed hebben kunnen oriënteren op een mogelijke vervolgopleiding voor volgend schooljaar.

Naast deze markt was er een presentatie van de vmbo decaan over alle zaken die met de overstap naar het mbo te maken hebben. Voor de mavo leerlingen die geïnteresseerd zijn in de overstap naar onze havo, was ook onze havo decaan aanwezig voor het beantwoorden van de eerste vragen.

Bekijk de presentaties
 
 
 
 
Beroepsgerichte stage
De leerlingen van de beroepsgerichte richtingen uit het 4e leerjaar moeten op zoek naar een stageplaats voor de beroepsstage die van 2 t/m 6 december zal duren. Het is een mogelijkheid om na te gaan of een beroep echt bij ze past, of dat ze beter in een andere richting kunnen verder zoeken. Voor verdere informatie kunnen leerlingen bij hun mentor terecht.
 
Talentlessen
 
De afgelopen weken zijn de leerlingen geïnformeerd over de talentlessen die dit schooljaar worden aangeboden.

In de talentlessen ontwikkelen de leerlingen zich in een van de volgende vakken: theater, dans, zang, muziek, creatief ontwerpen of programmeren.

Er zijn weer een mooi aantal aanmeldingen. De lessen starten op dinsdag 5 november.
 
 
Mavo Tech
Dit schooljaar is de keuzemogelijkheid van de Mavo opleidingen uitgebreid met onder andere de start van Mavo Tech.

Voor leerlingen die interesse hebben in de moderne technieken van de toekomst biedt Mavo Tech een unieke kans. De eerste periode hebben de leerlingen gewerkt aan het thema aansturing. Er is geleerd hoe apparaten kunnen worden aangestuurd met Ozobot. Dit zijn kleine robots die moeten worden geprogrammeerd om bepaalde handelingen uit te voeren.

Met deze kennis en ervaring wordt een volgende stap gezet en kennis verder uitgebouwd, het aansturen en besturen om drone te laten vliegen. Een ander thema waaraan gewerkt gaat worden is duurzaamheid. Hierbij behoort een bezoek aan een energielab tot de mogelijkheden.
Filmpje Drone besturen
 
Mavo Ondernemen
Met de nieuwe opleiding Mavo Ondernemen is dit schooljaar in leerjaar 3 een start gemaakt. De leerlingen hebben nu een kleine 2 maanden gewerkt binnen deze richting.

Het jaar is gestart met een elevator pitch waarin leerlingen zichzelf presenteerden. Wie ben ik? Waar ben ik goed in (persoonlijke kwaliteiten)? Welke kennis en ervaring heb ik? Waarom wil ik gaan ondernemen (motivatie)? Heb ik al een idee voor een onderneming? In welke branche wil ik gaan ondernemen?

Stein Business School
Binnen Mavo Ondernemen kunnen leerlingen hun talenten en kwaliteiten inzetten voor de Stein Business School. In dit vrije deel wordt er ondernemend gewerkt aan projecten buiten het klaslokaal. Een groepje leerlingen gaat bijvoorbeeld ouderen helpen omgaan met digitale middelen in het buurthuis. Hierbij helpen onze leerlingen “de jeugd van vroeger” om te gaan met digitale middelen zoals de laptop of mobiele telefoon. Het plan van aanpak wordt in de les voorbereid en uiteindelijk buiten school uitgevoerd.

Bij een ander project wordt onder leiding van een professionele trainster (voetbalvrouwen) van een bekende voetbalclub uit Rotterdam een voetbalclinic voorbereid. Tevens zijn er leerlingen met een kaashandel gestart waarmee zij geld inzamelen voor het goede doel. Na vorig jaar geld te hebben ingezameld voor KIKA wordt dit jaar een nieuw doel gekozen.

Kortom onze leerlingen zijn al vol enthousiasme aan het ondernemen, wij nodigen “ondernemende” ouders van harte uit contact op te nemen met de sectie economie wanneer zij ideeën hebben om ons onderwijs met nog meer invulling vanuit de praktijk vorm te geven.
 
Open avond 7 november
 
Op donderdag 7 november kunnen groep 8-leerlingen samen met hun ouders kennismaken met onze vmbo-locatie aan de Steinhagenseweg tijdens een open avond.

We starten de avond met een presentatie in de nieuwe aula. Daar hoor je van o.a. leerlingen hoe een dag op de Stein eruitziet. Hierna kunnen bezoekers samen de school gaan ontdekken. Je kunt bijv. voorbeeldlessen volgen of meedoen aan allerlei activiteiten in de lokalen van de verschillende vakken. 


 
AVG-privacymodule in Magister
De AVG-module in Magister is inmiddels door een groot deel van de ouders en leerlingen ingevuld. Stand van zaken op 1 oktober:
  • havo-vwo: 1.679 leerlingen hebben de module ingevuld (van de 1.816 leerlingen)
  • vmbo: 595 leerlingen hebben de module ingevuld (van de 686 leerlingen) 
Dat is mooi, want daardoor weten we van onze leerlingen hoe zij zelf (indien >16 jaar) dan wel hun ouders (indien < 16 jaar) wensen dat wij omgaan met bijv. beeldmateriaal van de leerling. Maar het is van belang dat we dit van alle leerlingen weten. Heeft u de module nog niet ingevuld? Doe dit dan a.u.b. alsnog!

Toestemming is eenvoudig te wijzigen

In de praktijk blijkt dat leerlingen niet altijd weten wat het betekent als zij zelf dan wel hun ouders ergens geen toestemming voor hebben gegeven. Deelname aan een kunstproject (waarbij foto’s/namen worden gepubliceerd) kan hierdoor bijv. lastig zijn. Dit kan betekenen dat zij hun AVG-toestemming willen wijzigen. Dit kan zeer eenvoudig in dezelfde tool in Magister. Lees de instructie 
 
Open Lesmiddag voor groep 8
Vooruitlopend op de Open Dag (zaterdag 25 januari) mogen groep 8’ers met een (verwacht) vmbo-advies, mavo of mavo/havo advies op woensdagmiddag 20 november twee voorbeeldlessen komen volgen. De intekening hiervoor gebeurt digitaal op onze website en staat sinds deze week open. De basisschoolleerlingen krijgen op deze manier een goede eerste indruk van onze didactiek en het pedagogische klimaat. En dat helpt bij het maken van een bewuste keuze voor een middelbare school.
 
 
Vuurwerk
 
Met het aanbreken van de laatste maanden van het jaar komt ook het kopen, bezitten en afsteken van vuurwerk in beeld. Een school moet een veilige plaats zijn voor alle leerlingen en medewerkers. U zult begrijpen dat vuurwerk daar niet thuishoort.

Binnen het Minkema College is het in bezit hebben, het verhandelen en/of het afsteken van vuurwerk verboden. Dat geldt voor het schoolgebouw en de terreinen rondom de school.

Indien leerlingen zich niet houden aan dit verbod, zal de school passende maatregelen nemen en aangifte doen bij de politie.
 
Wij willen u vragen dit met uw zoon of dochter te bespreken. De schoolleiding spreekt de verwachting uit dat onze leerlingen zich bewust zijn van de gevaren van vuurwerk. Wij wensen iedereen een fijne en gezellige tijd toe.
 
Vriend van KUVO
KUVO, stichting voor kunsteducatie op scholen, verzorgt voor ruim 10.000 leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Woerden en directe omgeving activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur. Ook voor het Minkema College verzorgt KUVO (bijv. tijdens de activiteitenweken) diverse programma’s.

KUVO wordt voor het grootste deel door de scholen betaald en ongeveer een kwart komt uit subsidie van de gemeente Woerden. Het deelnemen aan deze activiteiten is voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, jonge mensen op weg naar hun volwassenheid, van onschatbare waarde.
 
Workshop Kuvo: Projection Mapping
 
Om de activiteiten op het huidige niveau te handhaven, maar liever nog beter te maken, is KUVO op zoek naar Vrienden die de KUVO willen sponsoren. Gezien de goede samenwerking tussen KUVO en het Minkema College brengen wij u graag op de hoogte van deze mogelijkheid. Wilt u Vriend worden, met een eenmalige of jaarlijkse bijdrage, meld u dan aan.
 
Personele zaken
Na de herfstvakantie heeft de heer Eekels een baan elders aanvaard. Zijn technieklessen in de onderbouwklassen en in de Mavo-Tech worden vanaf dinsdag 29 oktober overgenomen door de heer G. Huijgen. Wij wensen hem veel werkplezier toe.
 
Aftermovie jubileumfeest
 
Ruim 14 bussen. Bijna 2.000 leerlingen. Meer dan 60 collega’s. Drie heel grote artiesten. Eigen toppers zoals Roel Sluijsmans en leerlingen Joram, Ralph en Raquel. Zo’n 1.500 broodjes kroket/kaassoufflé. Maar vooral: ontelbaar veel blije gezichten, positieve reacties en opgewonden ‘the day after’-verhalen! Leerling Daan van Lierop heeft een hele gave foto's én een mooie aftermovie gemaakt van het jubileumfeest op 26 september.
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Aanstaande zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken ernaar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
02/11: Reünie
04/11: Steindag
05/11: Steindag
07/11: Open avond groep 8-leerlingen
 
Nieuwsbrief #9, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.