NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Januari 2018  
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
TERUGBLIK
Graag wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2018! Het afgelopen jaar is een jaar met veel veranderingen geweest. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet:
- de praktijk werd officieel eigendom van dokter Weijers
- de apotheek is overgenomen door apotheek Veltum, met behoud van een uitgiftepunt in Ysselsteyn
- de nieuwe website werd in gebruik genomen (www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl)
- het hele praktijkpand is opgeknapt
- er werd gestart met de 'uw zorg online' app
- er werd gestart met e-consulten (vragen stellen aan de huisarts via website of app)
- mogelijkheid tot het maken van afspraken online
- voortaan elke dinsdagochtend en vrijdagochtend van 8.15-9.00 uur een inloopspreekuur
- er is een buurtbieb aanwezig in de wachtkamer
- de nieuwe certificering werd behaald
 
Kortom, de praktijk is volop in beweging! De praktijk voldoet hiermee weer aan de eisen van de huidige tijd, waarbij patiëntveiligheid en digitalisering een belangrijke plaats innemen.
We hebben veel complimenten mogen ontvangen over de nieuwe uitstraling van de praktijk, waarvoor onze dank. Wij hopen ook in 2018 weer op een prettige samenwerking.
 
ZWANGERSCHAPSVERLOF DOKTER OLDENBURGER
Binnenkort gaat dokter Oldenburger met zwangerschapsverlof. Na haar zwangerschapsverlof zal zij haar werkzaamheden in de praktijk weer hervatten. Gedurende haar verlof, van 23 januari tot eind mei, worden haar werkzaamheden waargenomen door dokter De Jong. Hij stelt zich graag even aan u voor:
 
Mijn naam is Wilfried. Ik ben een leergierige enthousiaste huisarts, met passie voor mensen. Het leuke van het huisartsenvak vind ik de uitdaging om mensen te steunen in hun ziekteproces en waar mogelijk te helpen bij het genezen. Naast mijn werk als huisarts ben ik docent bij huisartsopleiding in Nijmegen. Daar begeleid ik een groep jonge dokters in hun opleiding tot huisarts. De combinatie van lesgeven en werken in de huisartspraktijk vind ik erg leuk. Ik ben getrouwd met Gwen en heb twee kinderen: Michiel, 14 jaar en Thomas 11 jaar.
Ik kijk er naar uit om de komende maanden in huisartsenpraktijk de Wildenberg te werken.
 
 
 
 
 
AFWEZIGHEID GABRIËLLE VAN DEN HEUVEL, POH-GGZ
In verband met ziekte zal Gabriëlle v/d Heuvel de komende weken afwezig zijn. Haar werkzaamheden worden waargenomen door Wendy Reutelingsperger. Wendy zal voorlopig elke woensdag werkzaam zijn in de praktijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTS IN OPLEIDING
Wij vinden het erg belangrijk dat er ook in de toekomst voldoende huisartsen zijn. Daarom lopen er soms artsen in opleiding stage in onze praktijk. Binnenkort start Maartje Christiaens haar stage. Zij zal bij ons werkzaam zijn van 5 februari tot en met 30 maart. Voor haar opleiding is het belangrijk dat zij zelfstandig consulten doet. Alle consulten vinden echter plaats onder supervisie van de aanwezig huisarts. Mocht u liever niet door de arts in opleiding behandeld worden, geef dit dan door aan de doktersassistente.
 
START PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Binnenkort starten wij weer een patiënttevredenheidsonderzoek, waarbij wij graag uw mening horen over de geleverde zorg in de huisartsenpraktijk. Met deze resultaten proberen wij ook in de toekomst de zorg zoveel mogelijk te laten aansluiten op uw wensen. Wij hopen op uw medewerking.
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl