Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
19 NOVEMBER - 2 DECEMBER 2016
 
ACTUALITEIT

Teken nu nog in vóór 6 december op het boek 15 jaar OVB-OBFG en geniet van de voorintekenprijs
Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de OVB en de OBFG verschijnt op 6 december 2016 bij uitgeverij Larcier het gedenkboek #Advocaat-Avocat
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134644_2_0/advocaat-avocat.html
 
(Modellen in verschillende talen op de website FOD Justitie)

Benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen

21 NOVEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen, BS 02/12/2016, bl. 79499
Voorzitterschap Nederlandstalige Kamer: De heer Steven VANDROMME
Gewoon lid van de Commissie - Nederlandstalige Kamer: Mevr. Kati VERSTREPEN
Plaatsvervanger van het gewoon lid van de Commissie - Nederlandstalige Kamer : Mevr. Veerle VANNEUVILLE
Inwerkingtreding 02/12/2016
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Lokaal Kiesdecreet. Verdoken sanctie?
S. Keunen, NJW nr. 351, 30/11/2016, 798

Wetgeving overheidsopdrachten andermaal hervormd
N. Parthoens, W. Moonen, Balans nr. 773, 30/11/2016, 1
17 JUNI 2016. - Wet inzake overheidsopdrachten, BS 14/07/2016, bl. 44219

Na ‘fiscale’ binnenkort ook ‘boekhoudrechtelijke rulingpraktijk
CB, Fiscoloog, nr. 1499, 30/11/2016, 1
(Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen betreft - 54K2090 – aangenomen Kamer 24/11/2016)

Nieuw ‘gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds’ met fiscaal gunststatuut
M. De Munter, Fiscoloog, nr. 1499, 30/11/2016, 4

Liquidatie tijdens ‘wachttermijn’: enkel sanctie in geval van ‘misbruik’

JVD, Fiscoloog, nr. 1499, 30/11/2016, 11

Rechten bij verhoor in strafprocedures verruimd
L. Lemmens, Jura Nieuws 28/11/2016

Vermogensplanning in de praktijk 2016/3
Inhoudstafel

De geestelijke gezondheidszorgberoepen
E. Vanermen en H. Nys, De geestelijke gezondheidszorgberoepen: nieuwkomers in de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, RW 2016-2017, nr. 14, 03/12/2016, 522

Vennootschapsbelasting
K. Janssens, Bedrijven betalen extra belasting op tankkaarten, Fisc.Act. nr. 40, week 24-30 nov 2016, 1

Ne bis in idem en lis pendens in fiscaal strafrecht
S. Gnedasj, EHRM opent achterpoortje voor dubbele bestraffingen in fiscale en strafzaken. Grijpt België weer naast de prijzen?, Fisc.Act. nr. 40, week 24-30 nov 2016, 2

Kan de fairness taks gered worden?
P. Van den Berghe, Fisc.Act. nr. 40, week 24-30 nov 2016, 12

‘Parental Liability’ in het Belgisch Mededingingsrecht
F. Wijckmans, E. Wijckmans, TBM 2016/3, 230

Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) – clementierichtsnoeren
I. Buelens, De clementierichtsnoeren van de BMA anno 2016, , TBM 2016/3, 243

Oost-Vlaanderen wacht reparatiewet niet af voor minnelijke schikking
F. Schuermans, Juristenkrant nr. 338, 1
Corr. Oost-Vlaanderen, afd. Gent, 26 oktober 2016, onuitg.

Dwangsommen in het vreemdelingenrecht zijn niet om te lachen
A. Godfroid, Juristenkrant nr. 338, 2
Beschikking van de Voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, na derdenverzet, Belgische Staat tegen familie X, rolnummers 16/219/C en 16/221/C, onuitg.

EHRM hekelt extreem formalisme Raad van State
C. Van Vyve, Juristenkrant nr. 338, 3
EHRM, Miessen t/ België, 18 oktober 2016

Doorverkoop van reservekopie software niet toegestaan
R. Schoefs, C. Suffys, Juristenkrant nr. 338, 4

Recht op toegang tot bestuursdocumenten
D. Voorhoof, Wobben is EVRM-grondrecht, Juristenkrant nr. 338, 5

Administratie douane en accijnzen is geen rpv verschuldigd
E. Brewaeys, Juristenkrant nr. 338, 6
Cass. 3 november 2015, P.14.0597.N.; GwH nr. 127/2016, 6 oktober 2016

Schending recht op tegenspraak
P. Walleghem, Rechter let best op met ‘algemene kennis’ als motivering van uitspraak, Juristenkrant nr. 338, 7

Hypothecair krediet en negatieve intresten: een contradictie
J. Michielsens, Juristenkrant nr. 338, 11

Smart contracts: moeten juristen programmeurs worden?
M. Truyens, Juristenkrant nr. 338, 12

Verzamelwoede Google zet anonimiteit op internet onder druk
G. Somers, Juristenkrant nr. 338, 12

Auteursrecht - Recht van mededeling aan het publiek
S. Depreeuw, Rafael Hoteles bevestigd in Reha: secundaire mededelingen in hotels, kuuroorden en revalidatiecentra (maar niet bij de tandarts), IRDI 2016/3, 220
(het bekijken van tv-uitzendingen in wachtkamers en trainingsruimten)

Nieuw in het auteursrecht: de panorama-uitzondering

S. Geiregat, IRDI 2016/3, 229

Fiscale amnestie?

F. Vanistendael, AFT 2016/11, 2

Belastingvoordelen aan niet-inwoners natuurlijke personen na de zesde staatshervorming gewikt en gewogen
H. Niesten, AFT 2016/11, 5

De goede trouw bij de vaststelling van douaneschulden
Ontwikkeling in de rechtspraak van het Hof van Justitie
P. Heeren, AFT 2016/11, 41

Over het scheuren van grasland, of over hoe de boer te grazen wordt genomen
C. Verhaeghe, T. Not. 2016/11, 762
(‘scheuren’: het omzetten van weiland in akkerland)

De hype van cohousing
T. Vandromme, RW 2016-2017, nr. 13, 26/11/2016, 482

Bitcoins in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht 
S. Royer, RW 2016-2017, nr. 13, 26/11/2016, 483

Hervorming burgerlijk wetboek – buitencontractuele aansprakelijkheid
B. Dubuisson, Faut-il reformer le Code civil (II) ? Interrogations et propositions concernant la responsabilité extracontractuelle, JT N° 6666, 26/11/2016, 673

Digitale en maatschappelijke ontwikkelingen en toekomst juridische beroepen
N. van Oostrom-Streep, ‘A wounded deer leaps highest’
Een visie op digitale en maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomst van de juridische beroepen, NJB afl. 41, 25/11/2016, 3028

Programmawet: verrassende aanpassingen inzake bedrijfswagens
JVD, Fiscoloog nr. 1498, 23/11/2016, 1

Diamant Stelsel: oplossing voor controlemoeilijkheden diamantsector
A. Haelterman, Fiscoloog nr. 1498, 23/11/2016, 3

‘Actieve’ terbeschikkingstelling sportstadion is geen onroerende verhuur

I. Massin, Fiscoloog nr. 1498, 23/11/2016,7

Woonfiscaliteit
T. Goemaere, Minder voordelinge gewestelijke woonfiscaliteit maakt meer ruimte vrij voor federaal langetermijnsparen, Fisc.Act. nr. 39, week 17-23 nov 2016, 1

‘Charter van de belastingplichtige’ wordt gemoderniseerd
F. Desterbeck, Fisc.Act. nr. 39, week 17-23 nov 2016, 10

Vervolging en bestraffing van schijnhuwelijken als valsheid in geschriften en/of gebruik van een vals stuk
S. Vandromme, T.Strafr. 2016/5, 327

De werkstraf en het strafregister: Certa amittimus, dum incerta petimus
M. Vits, T.Strafr. 2016/5, , 338

Opvragen door fiscus van bankgegevens
H. Dubois, Privacy: wat een staatsgreep ons leert,  Rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 510, nov 2016, 863

Recente initiatieven tegen belastingontwijking. Impact op multinationale ondernemingen

B. Peeters, S. Seré, TFR nr. 510, nov 2016, 866

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement
2016/3
Inhoudstafel

Tariefmethodologie energieregulatoren
  
S. De Somer, Politieke sturing inzake de tariefmethodologie opgesteld door energieregulatoren: hoeveel ruimte laat het EU-recht?, TBP 2016/9, 496

Kroniek overheidsopdrachten
S. Van Garsse, TBP 2016/9, 503

Artsen – verhaal RIZIV-schulden

S. Tack, A. Carre, Kunnen artsen RIZIV-schulden verhalen op hun vennoten en het ziekenhuis?, T. Gez. 2016-2017, nr. 2, 82

Appartementseigendom – aanpassing statuten in nasleep wet 2 juni 2010
K. Meert, Formaliteiten bij de aanpassing van de statuten binnen een appartementseigendom: een stand van zaken, Nieuwsbrief Notariaat nr. 18, weken 44-45 2016, 1

Vlaams Gewest vaardigt eigen regelgeving uit voor ‘Pop-Upshops’
F. Chaffart, S. Van de Mosselaer, Nieuwsbrief Notariaat nr. 18, weken 44-45 2016, 6-12
17 JUNI 2016. - Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, BS 26/07/2016, bl. 45675

Class action

J. Laffineur, G. Renier, L’action en réparation collective: un premier état des lieux deux ans après son introduction en droit belge, DCCR N° 112, jul-aug-sep 2016, 3

Aankondigingen van prijsverminderingen, referentieprijs en misleidingen
G. Straetmans, DCCR N° 112, jul-aug-sep 2016, 21

De horizontale werking van de grondrechten van de Europese Unie
M. De Mol, , SEW, nr. 11, nov 2016, 177

Europees mededingingsrecht en niet-economische belangen
J.W. van de Gronden, SEW, nr. 11, nov 2016, 472

Burgerschap van de unie – art. 21 VWEU – toekenning adellijke titels - erkenning naamswijziging door een lidstaat
N, Cambien, What’s in a name: moet een lidstaat een naamswijziging erkennen indien de nieuwe naam de schijn van adellijke herkomst wekt?, SEW, nr. 11, nov 2016, 498
HvJ 2 juni 2016, C-438/14 - Bogendorff von Wolffersdorff

Overheidsopdrachten & -Overeenkomsten
OoO 2016/3
Inhoudstafel

Verkavelingsproject – overdracht (openbare) infrastructuur – fiscale aspecten

I. Massin, De overdracht van (openbare) ‘infrastructuur’ binnen een verkavelingsproject: de gordiaanse knoop van de btw en de registratiebelasting ontward, Not.Fisc.M. 2016/9, 282

Een deel van de koopprijs blokkeren tot waarborg van de leveringsplicht van de verkoper
M. De Potter de ten Broeck, A. Michielsens, Not.Fisc.M. 2016/9, 303

Verkoop via internet – openbare verkoop – monopolie notaris
M. De Potter de ten Broeck, L. Speltincx, Het begrip openbare verkoop in een modern jasje, noot onder Cass. 9 juni 2016, Not.Fisc.M. 2016/9, 314

Het ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer: niet zonder risico (Deel 2)

N. Gysemans, Nieuwsbrief ontslag nr. 9, nov 2016, 1

Vlaamse beschutte en sociale werkplaatsen tot eind 2017 vrijgesteld van startbaan verplichting

S. Bellemans, , Nieuwsbrief ontslag nr. 9, nov 2016, 7

Aanvragen omgevingsvergunning – conflictpreventie en ADR
E. Lancksweerdt, Conflictpreventie en alternatieve conflictoplossing (ADR) bij het behandelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning, TMR 2016/5, 528

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Familiale misdrijven
G. Marlier, Recht en Praktijk nr. 91, Wolters Kluwer 2016, 372 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Juridische Meesterwerken VUB 2015-2016
Selectie van de beste masterproeven in de rechten
E. Alofs, A. François, S. Smis, G. Van Limberghen (eds.), Larcier 2016, 294 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Le contrats commerciaux en pratique
R. Aydogdu (ed.), CUP vol.169, Larcier 2016, 304 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking
I. Van Puyvelde, die Keure 2016, 490 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Droit judiciaire européen et international
J.-F. Van Drooghenbroeck, La jurisprudence du code judiciaire commentée Vol.V., la Charte 2016, 735 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
JLMB 2016/39
Inhoudstafel

Rechtspraak huur-sociale huur – pacht

JLMB 2016/38
Inhoudstafel

Rechtspraak procesrecht en internationaal privaatrecht

RABG 2016/17-18
Inhoudstafel

 
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Standpunten Vlabel inzake Erfbelasting: implicaties in de praktijk
Lexalert online seminarie 3 december 2016
Programma

Terrorisme en radicalisering bij jongeren: hoe reageren?!
Unie van Jeugdadvocaten, Gerechtsgebouw Antwerpen 5 december 2016
Programma

De ontbinding en vereffening van een vennootschap
Larcier opleidingen - Avidof, De Pinte 6 december 2016
Programma

Studienamiddag OTR Onroerend erfgoed

Larcier opleiding, 6 december 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 6 december 2016
Programma

Bonuspensioenplannen voor werknemers - Stappenplan en tips & tricks
Lexalert online seminarie Op dinsdag 6 december, 2016 van 12u tot 14u
Programma

Samenwerkingsovereenkomsten. Terbeschikkingstelling van werknemers en andere sociaalrechtelijke aspecten
M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 7 december 2016
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 8 december 2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Koop - Onroerend goed (uitgesteld)
M&D Seminars(Sint-Niklaas) (Studiedag) 8 december 2016
Programma

Het recht op toegang tot de rechter
CBR studienamiddag 8 december 2016
Programma

Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten
CBR workshop 9 december 2016
Programma

Themadag Vennootschapsrecht: actuele ontwikkelingen
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 9 december 2016
Programma

Outplacement anno 2016: een stand van zaken en updates
M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 9 december 2016
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op maandag 12 december en woensdag 14 december 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de tweedaagse opleiding ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Programma

Webinar Day
Webinar 1. WCO: Drones wetgeving – einde van de rechtsonzekerheid?
Webinar 2. Vennootschapsmandatarissen : sociaal statuut en ontslagbescherming
Webinar 3. Fiscale gunstmaatregelen rond crowdfunding
Op maandag 12 december 2016 organiseert M&D Seminars voor de tweede maal een Webinar Day, tijdens dewelke 3 online opleidingen worden gebracht in sessies van ongeveer anderhalf uur.
Programma

Het opvolgingsproces binnen het familiebedrijf. Een praktijkgerichte analyse aan de hand van vijf kernvragen
M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 13 december 2016
Programma

Toepassing in België van de Europese IPR-verordeningen  
CBR studieavond 13 december 2016
Programma

Mode & Recht: Opstart van het modebedrijf, intellectuele rechten, distributie en 3D-printing
Intersentia, Antwerpen 14 december 2016
Programma

Themadag Handels- en mededingingsrecht anno 2017: 8 juridische aandachtspunten
M&D Seminars(Gent) (Themadag) 14 december 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht
Op 15 december 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de studienamiddag “Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht”
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen 2016
Lexalert online seminarie 15 december 2016
Programma

Een buitenlandse vakantiewoning. Een analyse van de mogelijke juridische en fiscale knelpunten
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 16 december 2016
Programma

De betekenis van erfdienstbaarheden in vastgoedtransacties
Intersentia – KuLeuven Institute for Property Law
Donderdag 12 januari (Kortrijk)
Woensdag 18 januari (Leuven)
Programma

Erfbelasting 2017. Een round-up van diverse planningstechnieken
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 16 januari 2016
Programma

Collectieve schuldenregeling
CBR workshop 19 januari 2016
Programma

Het nieuwe Integraal Handelsvestigingsbeleid. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016

M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 19 januari 2016
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning van A tot Z. Procedure en handhaving
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 23 januari 2016
Programma

Softwarebescherming – 25 jaar Softwarerichtlijn in 5 praktische toepassingen
Lexalert online seminarie 24 januari 2016
Programma

Management & Justitie

Congres: Management van Justitie: voor wie?
Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer, 10 februari 2017
Programma

De rechtplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 februari 2017
Programma

Vruchtgebruik op vastgoed en de familiale KMO
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 20 februari 2016
Programma

Erfbelasting 2017. Een round-up van diverse planningstechnieken
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 6 maart 2016
Programma

Fiscale gunstmaatregelen rond crowdfunding
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 9 maart 2016
Programma

Actualia vermogensrecht
CBR studieavond 14 maart 2017
Programma

De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 27 maart 2016
Programma

Motivering ontslag
CBR studiavond 25 april 2017
Programma 

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma