Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2018 nr. 35
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Commissie
'in de gordijnen'
 
Eten, spelen, sporten jongeren
 
Collecte voor Lusekelo
in Zambia
 
Bijbelzondag
 
Ionaviering november
 
Meerwaarde
lokale kerken?
 
Smaakmaker
van het jaar?
 
Vrijwilliger gezocht
 
Postduiven gezocht
 
Tegen je verlies...
 
Instuif in november
 
Oecumenische viering:
het voornaamste gebod?
 
CSC zoekt locatie
 
Reis naar Israel
 
 
Zondag 21 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur 
'Doopdienst
Justin Noah Bandsma'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Versterking gezocht Taakgroep PGH 2025
 
Bijbel, de geschreven traditie, en de Talmoed, de mondelinge joodse traditie, centraal.
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag hem nu gratis aan!
 
Centrale diaconie zoekt een penningmeester
 
Meedenker voor Kerkelanden gezocht,
 
Contactorgaan ouderenpastoraat: verlies en verdriet
 
 
AGENDA
 
Zaterdag 20 oktober
 
Zondag 21 oktober
ds Jetty Scheurwater
 
Maandag 22 oktober
-
 
Dinsdag 23 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Open kerk met koffie en expositie 
 
Woensdag 24 oktober
-
 
Donderdag 25 oktober
Open kerk met koffie en expositie
 
Vrijdag 26 oktober
Taizéviering (Casella) 
 
Zondag 28 oktober
ds. Smedema
 
SAVE THE DATE
 
Zondag 4 november
18+-jongeren
 
Zaterdag 10 november
Volleybaltoernooi
 
Zondag 11 november
Oecumenische viering
 
 

Zondag 21 oktober

Handelingen 2:1-4
 
Heilige Geest
Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.....
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Ballast en bagage"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Commissie 'in de gordijnen
  
 
De kerkenraadsleden kijken terug op een inspirerende ochtend in een goede sfeer op 13 oktober. De leidraad tijdens deze 'Heidedag', gewoon in onze Bethlehemkerk, was het rapport van Jack de Koster, destijds opgesteld om de kerkenraad van goede adviezen te voorzien op het gebied van het behalen van doelstellingen en het efficiënter werken als organisatie. De thema’s die we hebben behandeld zijn: communicatie, kerk in de buurt, keuzes maken en de toekomst.
 
Gordijnverkenningsgroep

Of er een gordijn komt? Het is nog niet helder. Een drietal gaat zich over deze vraag buigen. Een gordijnverkenningsgroepje gaat de positieve en negatieve kanten onderzoeken over de aanschaf van gordijnen in de kerkzaal. Kees Schipper leidt de verkenning en zal verslag uitbrengen aan de kerkenraad.
 
 
Eten, spelen, sporten jongeren
 
Met LEGO kun je alles maken... maar wist je ook dat je met LEGO alles kunt vertellen? Tijdens de avond maak je op een interactieve en ontspannen manier kennis met andere jongeren uit Hilversum.
 
Het is op zondag 4 november van 17:00-19:00 in de Diependaalse Kerk (Diependaalselaan 138)
Aanmelden kan tot 1 november bij Renate Japenga:
 
 
En je kunt ook gaan volleyballen met en tegen elkaar. 10 November organiseren we een toernooi. Geef je op voor 27 oktober via jeugdwerker@grotekerkhilversum.nl
 
 
 
 
Collecte voor Lusekelo in Zambia
 
  
 
Zondag 21 oktober is de derde collecte voor de Stichting Lusekelo in Zambia, waar we als wijk al een aantal jaar bij betrokken zijn en voor collecteren.
 
Het doel van Lusekelo is het verbeteren van de levensomstandigheden in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking zelf. Zij doen dit door schooltjes te bouwen, kleine bedrijfjes te helpen opzetten, jonge studenten te helpen met een studiefonds en op kleine schaal microkredieten te verschaffen.
 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
 
 
 
Bijbelzondag

 

Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is ‘Met andere ogen’.
 
Bethlehemkerk bijbelquiz
 
Wat weet u/jij van de Bijbel. Test die kennis eens, bijvoorbeeld op zondag 28 oktober. We organiseren dan namelijk na de dienst de jaarlijkse Bijbelquiz. Iedereen is van harte welkom.
 
 
 
Ionaviering november 2018
 
  
 
De eerstvolgende Ionaviering zal zijn op zondag 4 november.
Thema is dit keer: pelgrimeren.
De viering begint om 17.00 uur; vanaf 16.00 uur worden liederen geoefend o.l.v. Marlene Erdmann m.m.v. Dianne Heijstee, piano.
 
Om 16.30 uur is een informele kennismaking met koffie en thee. Na de viering is er een eenvoudige, vegetarische maaltijd.
 
Bij de Ionavieringen is iedereen van harte welkom!
Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld in verband met de voorbereiding voor de maaltijd. Lees meer ...
 
Meerwaarde lokale kerken?
 
In aanloop naar de campagne van 2019 onderzoekt Actie Kerkbalans wat volgens lokale kerken hun meerwaarde is voor kerkleden en voor de gemeenschap in de wijk, het dorp of de stad. Met een online peiling wil Actie Kerkbalans dat in beeld brengen.
 
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op organisatoren van Actie Kerkbalans, maar kerkleden worden ook van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen.
 
 
 
 
 
Smaakmaker van het jaar?
 
 
 
 
 
 
 
Om de beste diaconale initiatieven te verzamelen en te belonen, organiseert Kerk in Actie in 2018 de verkiezing 'Smaakmaker van het jaar'. Uit vele nominaties stelde de vakjury een top 7 samen. Tijdens de Landelijke Diaconale Dag op 10 november in Jaarbeurs Utrecht worden de uiteindelijke winnaars bekend. Breng nu uw stem uit.
 
 
Vrijwilligers gezocht
 
Inloophuis Wording is een open huis voor dak- en thuislozen, vaak mensen met psychische of verslavingsproblemen in het centrum van Hilversum. Elke middag en avond wordt hen door christenen koffie, thee, brood, soep en een luisterend oor geboden en op donderdag is er een warme maaltijd. Echter, door een te kort aan vrijwilligers staan gasten vaak voor een dichte deur. Met de winter in aantocht willen we het liefst dat onze deur iedere dag voor onze bezoekers open staat. Er zijn daarom zeer dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Zoekt u boeiend werk met hart en handen, neem eens contact op met Jan Blok.
 
 
 
 
Postduiven gezocht
 
 
De mensen die thuis met de kerkdiensten meeluisteren krijgen wekelijks de zondagsbrief thuis gebracht.
Aan de hand hiervan kunnen ze makkelijker meedoen aan de kerkdienst. Omdat er een aantal mensen die de zondagsbrief rondbrengen zijn weggevallen zijn we op zoek naar 2 tot 3 vervangers. 1 x per 4 (of 5) weken bent u aan de beurt om de zondagsbrief in de brievenbus te doen.
 
Tegen je verlies kunnen ...
 
Op donderdag 1 november zal het COP (Contactorgaan Ouderenpastoraat) zijn jaarlijkse bijeenkomst houden. Dit keer met de bekende Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse die een lezing geeft over verlies en verdriet. Na de lezing zal ruimschoots gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Deze middag wordt u gratis aangeboden door de Contactgroep Ouderenpastoraat en staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. 
 
De COP-bijeenkomst is steeds in een van de wijkgemeenten van Hilversum.
Dit jaar in de Grote Kerk.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instuif: november 2018
 
 
 
Donderdag 1 november komt een vertegenwoordiger van Open Doors naar de Instuif. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd.
Donderdag 15 november komt de heer Couvee  over de "Gooische Moordenaar" de Goosche tram vertellen We beginnen om 10 uur.
 
Iedereen van harte welkom.
Henny de Vries
 
Het voornaamste gebod?
 
Op zondag 11 november is er een oecumenische viering van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk. Het Gemengd Koor van de Emmaus-Paulusparochie o.l.v. Paul Delcour verleent haar medewerking aan de dienst.
 
Het thema is 'wat is het voornaamste gebod?'.
 
In de viering spreken we samen de geloofsbelijdenis van Nicea (381 n. Chr) uit, in de hertaling die Roel Bosch op verzoek van de Nederlandse Raad van Kerken maakte. Er zijn ontelbaar veel vormen om over je geloof te spreken en ongetwijfeld zijn er woorden die in de 21e eeuw dichter bij ons staan.
 
 
CSC zoekt nieuwe locatie
  
 
De pioniersplek Christelijk Spiritueel Centrum is op zoek naar een nieuwe locatie. In november 2016 is de bovenverdieping en de zolder aan de Jan van der Heijdenstraat 311 ingericht voor massage, workshops, cursussen en gebed, met een heuse kleine kapel. Het pand is echter per 1 januari verkocht. Het CSC zoekt daarom in Hilversum en/of ’t Gooi een nieuwe locatie. Lees meer ...
 
Reis naar Israël
 
Er zijn plannen om met ds. Jurjen Zeilstra een reis in de tweede helft van mei 2019 naar Israël en Palestina te organiseren.
 
Er wordt bewust op gelet dat deze reis zowel voor mensen die al eerder in Israël waren als voor mensen die voor het eerst gaan, interessant zal worden. Als doelgroep denken we aan alle wijken van de Protestantse gemeente Hilversum.
Hebt u interesse, geeft u zich dan op bij ds. Zeilstra (zeilstar@xs4all.nl).
 
Begin januari wordt een definitieve deelnemerslijst vastgesteld.
  
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl