Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
4 - 16 JUNI 2016
 
 
 
Advocaten – BTW - Rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
De administratie publiceert een BTW beslissing dd.02.06.2016 betreffende de gevolgen voor de advocaten van de opheffing van de keuzemogelijkheid voor rechtspersonen.
Beslissing Btw nr. E.T.130.012 dd. 02.06.2016
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

De evaluatie van het bewind: makkers staakt uw wild geraas
D. Scheers, C. Scheers, Actualiteit, RW 2015-2016, nr. 42, 18/06/2016, 1642

Wetboek van de Belgische Nationaliteit
L. Deschuyteneer, M. Van De Putte, J. Verhellen,   Wetboek van de Belgische Nationaliteit Rechtspraak onder de wet van 4 december 2012, RW 2015-2016, nr. 42, 18/06/2016, 1643

Wet gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis
B. De Smet, Het verschijnen van de verdachte voor het onderzoeksgerecht tijdens de voorlopige hechtenis: eventueel ook in de gevangenis of via videoconferentie? Beknopte commentaar bij de wet van 29 januari 2016, Kanttekening, RW 2015-2016, nr. 42, 18/06/2016, 1678

Afkoopwet schendt gelijkheidsbeginsel en recht op eerlijk proces
Bron: Belga, De Juristenkrant nr. 331, 15/06/2016, 1
GwH nr. 83/2016, 2 juni 2016

Ambtshalve middel in administratieve cassatieprocedure
G. Van Haegendoren en B. Kiekens, NjW 2016, afl. 344, 15/06/2016, 462-468

Inkomsten uit de ‘deeleconomie’: opsplitsen wordt de boodschap
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1480, 15/06/2016, 1

Voorafbetalingen – niet of onvoldoende – berekening belastingvermeerdering
JVD, Vermeerderingspercentage voortaan altijd minstens gelijk aan 2,25 %, Fiscoloog nr. 1480, 15/06/2016, 7

‘Esthetische ingrepen’: aanpassing herziening historische BTW
I. Massin, Fiscoloog nr. 1480, 15/06/2016, 8

Nuttige cijfers voor 2016
W. Defoor, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, weken 23-24, 2016, 1
Overzicht van cijfers, refertes, referentievoeten en indexen

De Europese Erfrechtverordening
P. Wautelet, J. Mary, Le règlement 650/2012 relatif aux successions internationales, JT N° 6651, 11/06/2016, 377

Het Mysterie van de Heilige Stoel
S. Duquet, J. Wouters, Actualiteit, RW 2015-2016, nr. 41, 11/06/2016, 1602

Waar naartoe met het klachtmisdrijf?
J. Rozie, Actualiteit, RW 2015-2016, nr. 41, 11/06/2016, 1603

Potpourri II-wet en veralgemeende correctionaliseerbaarheid
L. Van den Steen,  De Potpourri II-wet en de veralgemeende correctionaliseerbaarheid: een prefabbouwwerk met onstabiele fundamenten, RW 2015-2016, nr. 41, 11/06/2016, 1604

Vrijheid van meningsuiting van de advocaat
T. Bontinck, JT N° 6650, 04/06/2016, 361

Vlaamse Codex Fiscaliteit
N. Labeeuw, R. Elsermans, Combinatie inbreng eigen (onroerend) goed in gemeenschappelijk vermogen met daaropvolgende schenking van dat goed: fiscaal misbruik of niet?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 10, weken 21-22, 2016, 1

Het belang van een correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
B. De Meester, De Venn. nr. 6, juni 2016, 4

Cassatiearrest motivering ontslag en voorafgaand verhoor van contractuele ambtenaren
A. Castadot, Motivering van het ontslag en voorafgaand verhoor van de contractuele ambtenaren van de openbare sector: arrest van 12 oktober 2015 van het Hof van Cassatie, Nieuwsbrief Ontslag nr. 6, juni 2016, 1

De nieuwe EU-regeling voor gegevensbescherming vanuit een HR-perspectief
S. Nerinckx, T. Van Canneyt, G. Goossens, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2016, 2

Steunmaatregelen voor zelfstandigen na de aanslagen
N. De Groot, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2016, 6

Voorwaarden gratis dienstencheques na bevalling zelfstandige of meewerkende partner
N. de Groot, Zelfstandig en zwanger? Vergeet uw gratis dienstencheques niet!, Sociale Wegwijzer nr. 11 juni 2016, 11

De fiscale aspecten van studentenarbeid
M. Dauphin, M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 11 juni 2016, 13

Actualisering Sociaal Strafwetboek: overzicht van de belangrijkste wijzigingen
S. Bellemans, M. Hemeleers, Sociale Wegwijzer nr. 11 juni 2016, 16

Vrijheid van vestiging voor vennootschappen – insolventierechtelijke bestuurdersaansprakelijkheidsregelen
H. De Wulf, Kornhaas: verduidelijking over de interferentie van de vrijheid van vestiging voor vennootschappen met insolventierechtelijke bestuurdersaansprakelijkheidsregelen, TBH 2016/5, 435

Hof van Cassatie erkent ‘digitaal’ recht op vergetelheid
KvT, Balans nr. 763, 31/05/2016, 1
Cass. 29 april 2016, C.15.0052.F

CBN over certificatie van aandelen bij verenigingen en stichtingen
S. Van Crombrugge, , Balans nr. 763, 31/05/2016, 5

Schulden aan overheid in kader van WCO: schulden op lange termijn
SVC, Balans nr. 763, 31/05/2016, 6

CBN over BTW op prestaties aan overheid
SVC, Balans nr. 763, 31/05/2016, 6

Btw-vrijstelling voor diensten van zelfstandige groeperingen
W. Panis, T. Aertgeerts, De kostendelende vereniging in een nieuw kleedje, Fisc. Act. nr. 20, week 26 mei – 1 juni 2016, 1
26 MEI 2016. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen, BS 09/06/2016, bl. 34919

Overzicht rechtspraak ‘vermomde schenking’
A. Van den Bossche, T.Not. 2016/4, april 2016, 239

Eigen aandelen in wederbelegging van eigen geschonken gelden
L. Weyts, noot onder Antwerpen 17/12/2014, T.Not. 2016/4, april 2016, 273

Verkoop en aankoopbelofte – mailverkeer onder notarissen – niet bindend
W. Hermans, Onherroepelijk verbonden door notariële redactie onderhandse akte?, noot onder Gent 01/10/2015, T.Not. 2016/4, april 2016, 300

Handvest van de Grondrechten van de EU – vreemdelingenrecht
M. Maes, A. Wijnants, Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler in het vreemdelingenrecht (Deel 2), T. Vreemd. 2016/2, apr-mei-jun 2016, 204

Vreemdelingen – machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden wegens buitengewone omstandigheden of ernstige ziekte
L. Denys, Voor een zorgvuldig en efficiënt gebruik van de artikelen 9bis en 9ter Vreemdelingenwet, T.Vreemd. 2016/2, apr-mei-jun 2016, 184

Geweld tegen vrouwen
S. Forrez, De Conventie van Istanbul: een nieuw instrument in de strijd tegen geweld tegen vrouwen – Impact op het asielrecht, T.Vreemd. 2016/2, apr-mei-jun 2016, 206

Kroniek gereglementeerd kredietrecht 2010-2016
D. Blommaert, J. Vannerom, Bank Fin. R. 2016/11, mrt apr 2016, 96

Archeologieregelgeving
L. Vandenhende, De renovatie van de archeologieregelgeving op Vlaamse wijze: hoe meer gangen, hoe groter de doolhof, TROS, nr. 81, jan-feb-mrt 2016, 5

Het verzameldecreet: een update van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
G. Debersaques, S. Ronse, , TROS, nr. 81, jan-feb-mrt 2016, 27

Het landinrichtingsdecreet: een kritische verkenning
S. Verbist, TROS, nr. 81, jan-feb-mrt 2016, 39

De geïntegreerde Vlaamse woonbonus
L. De Greef, TvRF 2016/1, 3

De voorafgaande beslissing op Vlaamse wijze
N. Geelhand de Merxem, TvRF 2016/1, 9

Vlaamse krotbelastingen: nieuw recht op komst
J. Astaes, TvRF 2016/1, 19

Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
TJK 2016/2, juni 2016
Beschrijving + inhoudstafel

Privacy, werk en internet of things
Y.S. Van der Sype, A. Vedder, OR 2016/5, 118

E-commerce in de distributiesector: van de nacht een dag maken!
J. De Maere, OR 2016/5, 128

Belasting niet-inwoners
JVD, Vernieuwde, veel gematigder ‘vangnetbepaling’ op komst, Fiscoloog nr. 1479, 08/06/2016, 1

Rechtspersonenbelasting – kaaimantaks
JVD, Aangifte rechtspersonenbelasting: ook uitkuiken voor ‘kaaimantaks’, Fiscoloog nr. 1479, 08/06/2016, 2

Bewijs van een BTW vrijgestelde uitvoer van goederen
I. Massin, Fiscoloog nr. 1479, 08/06/2016, 4

‘Minnelijke schikking’: rechterlijke controle moet worden uitgebreid
CB, Fiscoloog nr. 1479, 08/06/2016, 6
GwH nr. 83/2016 van 2 juni 2016

Rulingcommissie spreekt zich opnieuw uit over waardering ‘vruchtgebruik’
CB, Fiscoloog nr. 1479, 08/06/2016, 8

De Panama-moraal
F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2016/5, 2

De witte kassa – een stand van zaken na de recente beslissingen
L. Heylens, AFT 2016/5, 4

Gemeentelijke leegstandsheffing
L. Coomans, Het kluwen van de gemeentelijke leegstandsheffing op woningen en gebouwen in het Vlaamse Gewest, AFT 2016/5, 14

Strafuitvoering – gemeenschapsgerichte maatregelen en straffen – verjaring
P. Hoet, Over de verjaring van de herroepingsvordering en de straf bij gemeenschapsgerichte maatregelen en straffen, LR 2016//2, 91

BOEKEN

Testamenten
A. Maelfait, B. Bossaerts, Goed Geregeld, Goed Gegeven, die Keure 2016, 139 p.
www.testament.be

Solvency II
(Kritische) analyse van de nieuwe wettelijke bepalingen
Tijdschrift voor verzekeringen, dossier 2016, Wolters Kluwer 2016, 225 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Notariële actualiteit 2015
Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen
die Keure 2016, 255 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vreemdelingenrecht in de praktijk
V. Vereecke, mmv S. Micholt, P.-J. Staelens, Story Publishers 2016, 553 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Mede-eigendom
L. Barnich, M. Van Molle (eds.), Les copropriétés. Actualités jurisprudentielles et bilan de 5 années de pratique de la loi du 2 juin 2010, Anthemis 2016, 234 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Advocaat – informatieverplichting t.o.v. cliënt
Cass. 25/06/2015, RW 2015-2016, nr. 42, 18/06/2016, 1164, noot VANDENBUSSCHE W., Over de bewijsrisicoverdeling bij de schending van informatieplichten. Een gordiaanse knoop om te ontwarren?
Bewijs - Burgerlijke zaken - Bewijslast - Informatieverplichting van advocaat ten opzichte van cliënt - Advocaat

Minnelijke schikking in strafzaken: meer controle strafrechter vereist
GwH nr. 83/216, 2 juni 2016


Grondwettelijk Hof bevestigt: rechtbank van koophandel niet bevoegd voor hoger beroep inzake huurgeschillen tussen ondernemingen
GwH nr. 76/2016, 25 mei 2016

Rechtspraak beroepsgeheim
JLMB 2016/22
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak collectieve schuldenregeling

SK 2015/09

Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2016/23
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak publiekrecht
RABG 2016/12
Beschrijving + inhoudstafel

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma


Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

STUDIEDAGEN

Fiscale regularisatie anno 2016
M&D Seminars, Gent 17 juni 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Regeling lichamelijke schade in de praktijk
Confocus, Antwerpen dinsdag 21 juni 2016
Programma

Bijkantoor/vaste inrichting: de juridische en fiscale (directe belastingen én btw) implicaties
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 22 juni 2016
Programma

Een tweede verblijf buiten de grenzen. Een analyse van de mogelijke juridische en fiscale knelpunten
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 22 juni 2016
Programma

Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars, donderdag 23 juni 2016
Programma

De belangrijkste hervormingen in het strafrecht gewikt en gewogen
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 23 juni 2016
Programma

Schaderegeling buiten aansprakelijkheid bij verkeersongeval
M&D Seminars(Leuven) (Studienamiddag) 23 juni 2016
Programma

Verkeersrecht. Algemeen overzicht en bespreking van recente rechtspraak
M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 24 juni 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak | meten van luchtverontreiniging, een praktische insteek
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Edegem, dinsdag 28 juni 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Edegem dinsdag 28 juni 2016
Programma

Drones wetgeving – einde van de rechtsonzekerheid?
M&D Seminars (Webinar) (Studiemiddag) 28 juni 2016
Programma

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Hasselt maandag 4 juli 2016
Programma

De Leuvense en Gentse Wetsdagen - 4 tot 8 juli 2016
M & D Seminars, Faculty Club in Leuven en de Holiday Inn Gent Expo
Programma

Update verbintenissenrecht
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Curator opleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap | arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Opstellen van een koop-verkoopovereenkomst aandelen bij een bedrijfsovername: behoed uw klant voor een financiële kater!
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu? | balanslezen voor curatoren
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

Burenruzies: erfdienstbaarheden (sessie 2)
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

De nieuwe bemiddelingswet en de rol van de advocaat hierin: workshop aan de hand van cases en rollenspel
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden | bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Geurhinder | natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen | faillissementsrecht in de praktijk met een korte kijk op rangconflicten
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

Bewind
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

SUMMER SCHOOL 2016 bewindvoering
Jan Nolf, Brugge, 3, 18 en 24 augustus 2016
http://www.justwatch.be/Justwatch.be/Seminaries.html

De Juristendagen - 23, 25 en 30 augustus 2016
M & D Seminars – Wolters Kluwer
23/08/2016 De Lozen Boer Lochristi
25/08/2016 Kasteel van Brasschaat
30/08/2016 Faculty Club Leuven  
Programma

Rechtsdag Gent: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Gent dinsdag 23 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Hasselt: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Hasselt donderdag 25 augustus 2016
Programma

Lichamelijke schade: eerste inzichten voor personen die hierover basiskennis wensen te verwerven
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Edegem: vennootschapsrecht, verzekeringsrecht, de advocaat als ondernemer en bemiddeling
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Technische achtergronden bij de lozing van afvalwater | de omgevingsvergunning
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Hasselt dinsdag 6 september 2016
Programma

Waardering van vruchtgebruik: do's en dont's
Confocus, Gent donderdag 8 september 2016
Programma

Delegatie en taakverdeling in de NV
Larcier opleiding, Gent 11 oktober 2016 studienamiddag
Programma

Co-ouderschap vandaag en morgen
KU Leuven, Kortrijk 14 oktober 2016
Programma

Innovation and Future of the Legal Profession

CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma

Het douanestrafrecht vandaag: een stand van zaken
Colloquium "In memoriam Luc Huybrechts"
Larcier, 27 oktober 2016 - Claeys & Engels (Brussel)
Een Initiatief van iVZW centrum voor de studie van het Europees Strafrecht
Programma