Studiekeuzedatabase Bijblijver
november 2014
 
Release Studiekeuzedatabase november 2014
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 14.9) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De lijst met voorlopige lotingsstudies voor 2015/2016 van DUO is verwerkt;
 • Net als in de vorige release zijn voor een aantal opleidingen in de HBO-sector Techniek codes of namen gewijzigd. Een aantal opleidingen is overgegaan in nieuwe brede bachelors.
 • De wettelijke vooropleidingseisen zijn voor een aantal opleidingen aangepast. Een aantal vooropleidingseisen verschilt per CROHO-sector, dat is nu tijdelijk opgelost voor Moleculaire Levenswetenschappen;
 • De namen van de bronnen in de database zijn opgeschoond. Deze bronnen zijn te vinden in de tabel Metadata_Bronnen;
 • Uit HODEX zijn de type Aanvullende eisen in de database opgenomen in de tabel AanvullendeEisenInstelling;
 • Op verzoek van de instellingen is een aantal opleidingsadressen aangepast;
 • De opleiding Technische Bestuurskunde is samen met een aantal bijbehorende opleidingen verhuisd naar Techniek.
 • Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 24 oktober 2014.
 • De opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, is vernieuwd.
Lees meer over de release van november 2014.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Aanleveren data voor release februari 2015: uiterlijk 22 januari 2015
De eerstvolgende release (14.10) vindt plaats op 18 december. Wijzigingen die tot 20 november bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in februari 2015 kunt u tot uiterlijk 22 januari 2015 aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 22 januari 2015 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van 19 februari 2015.

Handleiding voor het toevoegen van varianten een afstudeerrichtingen in het Studiekeuze Webformulier
De afgelopen tijd krijgt Studiekeuze123 veel vragen over het toevoegen van varianten en afstudeerrichtingen aan het Studiekeuze Webformulier. Met name door de conversie van techniekopleidingen zijn er de afgelopen maanden veel nieuwe zgn. brede bachelors ontstaan. Hieronder vallen vaak veel verschillende richtingen, die duidelijk op de site vermeld dienen te worden. Studiekeuze123 heeft daarom een handleiding geschreven waarin wordt uitgelegd hoe informatie over varianten en afstudeerrichtingen het beste kunnen worden ingevoerd. Voor verdere vragen over dit onderwerp, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Onderzoeksverantwoording NSE 2014
De Onderzoeksverantwoording NSE 2014 is gereed. Hierin wordt uitgebreid verslag gedaan van de stappen die gedurende het traject van de NSE 2014 zijn genomen. De verantwoording gaat in op de technische kaders, maar ook op de datacleaning en bestandsbewerkingen alsmede op de communicatie-activiteiten die zijn uitgevoerd tijdens de NSE 2014.

Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.