Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2017 nr. 26
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Feestelijk afscheidsavond
 
Dubbel uitzwaaien
 
Vacature tijd
 
Avondmaal in kleine kring
 
Back to Basics
 
Mee naar Spremberg?
 
Slotavond catechese seizoen.
 
Concentratie op Jezus
 
Dominee als duizendpoot?
 
 
Zondag 2 juli 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
 
Voorganger:
ds. Erik van Halsema
 
 
Sterretjes
 
Samen op Vakantie
Deelnemers voor de SOV worden uitgenodigd om zich nu in te schrijven.
 
Stilte Centrum
Op dinsdag en donderdag open ook in de vakantietijd.
 
Verhuizing
Ds. Jetty Scheurwater verhuist in augustus van Barneveld naar Hilversum
 
Zomerfestival op 14 juli
 
Tot half augustus is er de zomer expositie.
 
 
AGENDA
 
 
Zaterdag 1 juli
HaFaBra Concert in de Bethlehemkerk
 
Meet Hilversum in de St Joseph
 
Zondag 2 juli
Slotzondag, overvliegen, uitzwaaien en losmaking
 
Maandag 3 juli
Kerkenraad
 
Donderdag 6 juli
Avondmaalviering in kleine kring in het Stiltecentrum
 
SAVE THE DATE
 
Vrijdag 14 juli
 
Zondag 17 september
Startzondag bevestiging nieuwe ambtsdragers!
 

Zondag 2 juli

Lucas 15: 1-10

Ik heb je gevonden! 

Jezus eet met foute bankiers: alle tollenaars en zondaars komen naar hem toe. De farizeeën en schriftgeleerden spreken er schande van. Als Jezus dat merkt, maakt hij hen duidelijk waarom hij dit doet. Een herder is er niet alleen voor die 99 schapen die keurig in de stal staan: juist dat ene verdwaalde schaap moet gezocht en gevonden worden.
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Feestelijk afscheidsavond
 
Op vrijdag 30 juni organiseren wij een feestelijke avond in onze kerk. We starten de avond met een American diner, gevolgd door een inhoudelijk verrassings-programma.
 
We sluiten af met een hapje en een drankje.

Lees meer ...
 
 
Dubbel uitzwaaien
 
  
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
2 Juli is ook de slotzondag en zal in het teken staan van het thema 'dankbaarheid'.
 
U kunt zich daar ook persoonlijk op voorbereiden met behulp van de
volgende oefening uit het boekje 'Weg van leven':
'Dankt onder alles God' (1 Thessalonicenzen 5:18) is niet hetzelfde
als 'dank voor de dingen die je prettig vindt'.
 
Neem deze week aan
het eind van iedere dag de tijd om stil te staan bij de vraag: waar
kan ik vandaag dankbaar voor zijn
?
 
 
Vacature tijd
 
De kerkenraad mag van de Algemene Kerkenraad gedurende de vacaturetijd voor 0,5 predikantsplaats bijstand (de omvang van de vacature) zoeken. 
Op 22 mei heeft de kerkenraad besloten ds. Scheurwater een tijdelijke uitbreiding van 0,25 predikantsplaats te geven. De kerkenraad zet in op een vertrouwd gezicht in de vieringen en op continuïteit in het pastoraat.
Ds. Scheurwater is gedurende de vacaturetijd aanspreekpunt voor alles secties en zal samenwerken met alle sectiehoofden, pastorale ouderlingen en de ouderlingen die uitvaarten begeleiden. Lees meer ...
Lees de profielen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondmaal in kleine kring
 
 
 
 
 
 
Op 6 juli is er weer gelegenheid om in een kleine kring het avondmaal te vieren. Dit aanbod is bedoeld voor hen die niet meer in de gelegenheid zijn om op zondagmorgen deel te nemen aan de Tafel van Brood en Wijn.
De viering in het Stiltecentrum duurt ongeveer een half uur waarna we samen koffie en thee drinken.
Als u wilt worden opgehaald en thuisgebracht, neemt u dan contact op met Maria Kruithof.
 
Back to Basics
 
Marleeen Schoonderwoerd pleit voor ´back to basics´. Terug naar de basis, de oorsprong van het geloof, de Heer van de kerk.
‘Welk lied of gedicht, welk Bijbelverhaal of welk Bijbels personage betekent veel voor jou?’ vraag ik vaak in mijn traingen. ‘Kun je ook vertellen waarom?’ Vaak volgen hierop waardevolle persoonlijke gesprekken. Dat moeten we vaker doen, hoor ik dan terug. Lees meer ...
 
 
 
 
 
Mee naar Spremberg?
 
Op zondag 11 juni jl. heeft Heidemarie Heine bij ons in de Bethlehemkerk verteld over het programma waarop de Spremberggroep ons als Bethlehemkerkers wil trakteren tijdens ons bezoek in het weekend van 6 t/m 9 oktober a.s..
 
Op zaterdag de 8ste gaan wij met busjes naar Wittenberg waar we een rondleiding in de kerk van Luther krijgen omdat hij daar 500 jaar geleden in 1517, zijn stellingen op de deur heeft bevestigd.
Lees meer....
 
Slotavond catecheseseizoen
 
 
 
Op vrijdag 6 juni hebben we het catecheseseizoen afgesloten met een actief programma. Eigenlijk waren we van plan om te gaan zwemmen in de Loosdrechtse Plassen, maar precies deze avond was het te koud. Dan maar een alternatief programma, dat was uiteindelijk ook erg leuk. In en om de Bethlehemkerk hebben we diverse spelletjes gedaan. Wat te denken van (Trinette, even niet verder lezen) verstoppertje in de kerk? Lees meer ...
 
Concentratie op Jezus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de rubriek Protestants zijn dit keer ds. Wim Moehn: ‘Protestants zijn is volgens mij steeds weer terug mogen komen bij de God van mijn doop’.
 
‘In de doop wordt zichtbaar dat Jezus Christus mijn ik-gerichtheid meeneemt in het graf en dat ik door Hem mijn levensweg achter Hem aan mag gaan.
 
Lees meer ...
 
Dominee als duizendpoot?
Moet de predikant 'alles' kunnen of is het raadzaam hem of haar in te zetten op de eigen specifieke kwaliteiten?
 
“De huidige tijd vraagt veel verschillende vaardigheden. Je moet goed kunnen preken, sociaal en pastoraal op een hoog niveau functioneren, met jongeren kunnen omgaan en kunnen organiseren. Het klassieke beeld van een predikant verdwijnt omdat we een veelheid aan kerkvormen zien ontstaan...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl