zondag | 25 november 2018 | 16:00 uur
  
 
 
 
Annelie Brinkhof, Martien Maas, Joost Manders
 
m.m.v. jonge regionale artiesten
 
 
 
kerk open om 15:30 uur 
 
Het wordt een groots spektakel vol musical- en filmmuziek
 
 
 
 
Kaarten voor dit concert
 
à € 2,-- per stuk (inclusief 1 pauzeconsumptie)
 
zijn vanaf 5 november te koop bij:
 
boekhandel Berkers
 
op het Peellandcollege
 
op het Willibrord Gymnasium
 
 
 
 
 
Kijkt u ook af en toe eens op onze website www.willibrorduskerkdeurne.nl
of volg ons op facebook
 
 
Uw reacties op het concert of suggesties voor de concertcyclus kunt u sturen aan:
concerten@willibrorduskerkdeurne.nl
 
Hartelijk dank voor uw komst en uw bijdrage bij de uitgang
ter dekking van de kosten van deze concertcyclus.
Uw gift ter ondersteuning van onze concertcyclus is ook zeer welkom op
NL21 RABO 0120 8278 24 t.n.v. "St. Behoud".