Studiekeuzedatabase Bijblijver
december 2014
 
Release Studiekeuzedatabase december 2014
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 14.10) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De gegevens zijn geupdated op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 24 november 2014;
 • Uit Hodex/Webformulier is extra informatie opgenomen over het (bindend) studieadvies, de opleidingsomschrijvingen en de studiekeuzecheck;
 • Door opname van CBS-gemeentecodes is nu makkelijker een koppeling mogelijk met eventuele andere databronnen;
 • De wettelijke vooropleidingseisen zijn geaggregeerd vanaf nu geaggregeerd op vorm;
 • Kleine aanpassingen om ook instellingen op de Antillen gebruik te kunnen laten maken het Webformulier
Lees meer over de release van december 2014.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Aanleveren data voor release februari 2015: uiterlijk 22 januari 2015
De eerstvolgende release (15.1) vindt plaats op 19 februari 2015. Wijzigingen kunt u tot uiterlijk 22 januari 2015 aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 22 januari 2015 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van 19 februari 2015.
 
Aanpassingen in het Studiekeuze Webformulier
In het Studiekeuze Webformulier zijn met deze release een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd. In de toekomst zal het Webformulier namelijk ook gebruikt worden voor het verzamelen van opleidingsinformatie over het hoger onderwijs in de Caribische regio. Op die manier kunnen Curaçao, Aruba, St. Maarten en de BES-eilanden hun studiekiezers ook over de regionale studiemogelijkheden voorlichten. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Het formulier is geschikt gemaakt voor meerdere talen (Spaans en Papiaments zijn toegevoegd)
 • Het is mogelijk geworden om ook MBO-opleidingen toe te voegen aan de opleidingen.
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de gebruikers in Nederland, noch voor de Nuffic.
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Adreswijziging Studiekeuze123
Per 1 januari 2015 heeft Studiekeuze123 een nieuw adres en telefoonnummer:

Arthur van Schendelstraat 600
Postbus 243
3500 AE Utrecht
T: 030 – 303 91 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.