Quote
 Week 28
Jaar 2011
  ___________________________________________________________________________
 
Als ik zou zijn zoals zij,
wie zou dan zijn zoals ik?
Leo Rosten

Op Sigma Online, de site voor de kwaliteitsprofessional, wordt gemeld dat de in Groot Britanië bekende strategie-consultant Stuart Cross een nieuw onderscheid heeft gemaakt tussen vier types van leiders.  Zoals voor elke typologie kon de conclusie ook hier weer samengevat worden met de volgende zin: "Waarschijnlijk ben je een mix van onderstaande typen met de nadruk op één van de vier stijlen".
...
Wat is dat toch met het steeds maar opnieuw proberen om mensen c.q. leidinggevenden in hokjes te duwen? Waarom probeert men ook het leidinggeven in leiderschapsmodellen te gieten? Om de zoveel jaar is er een nieuw model dat het levenslicht ziet. Heel dikwijls blijven leidinggevenden gefrustreerd achter omdat ook deze hype geen antwoord schijnt te bieden aan de dagdagelijkse leidinggevende praktijk.
...
Iedereen is verschillend en geworden wie hij nu is op basis van positieve en negatieve voorbeelden en ervaringen uit zijn verleden. Iedere leidinggevende heeft dus recht op zijn eigen persoonlijke stijl. Zolang hij erin slaagt een motiverende werkomgeving te creëren, de doelstellingen van zijn organisatie te behalen, een toekomstgerichte koers te bepalen en te werken aan een betere toekomst is er toch geen vuiltje aan de lucht. Of heb ik het verkeerd voor?
...
Ik kan begrijpen dat hokjesdenken het voor onze hersens gemakkelijker maakt om informatie bevattelijk te ordenen. Zouden er nog andere redenen zijn waarom al die leiderschapstypologieën en modellen nodig en nuttig zijn. Ik sta open voor alle argumentatie om hierover bij te leren en wijzer te worden. Alle reacties zijn dus welkom.

                        
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
Deze informatie met je vrienden en contacten delen. 
 
 
 
In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.