De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
Continuing Nursing Education: 17 en 31 mei 
 
Op 17 en 31 mei organiseren onze werkgroepen twee gezamenlijke CNE-dagen die zowel online als fysiek bijgewoond kunnen worden (onder voorbehoud van en met in achtneming van de corona-maatregelen). De inschrijving is geopend, zie hiervoor onze website (www.nvhvv.nl/scholing).
 
 

 
Thema 17 mei: Positief over preventie
Met een afwisselend programma bieden wij op 17 mei een mooie scholing aan voor verpleegkundigen,  gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere geïnteresseerden uit het cardiovasculaire werkveld.
Tijdens deze dag is het mogelijk sessies bij te wonen waarbij grote afwisseling bestaat tussen theorie en praktische relevante onderwerpen. Als rode draad hebben we gekozen voor het thema preventie, waarbij we breed insteken. Namelijk niet alleen op risicofactoren van hart- en vaatziekten, maar ook het voorkomen van bijvoorbeeld hartfalen en onnodige opnames. Natuurlijk komt ook leefstijl aan bod. Het programma ziet er veelbelovend uit, met sprekers vanuit het hele land. Door een samenwerking tussen zes werkgroepen van de NVHVV hebben we het voor elkaar gekregen om voor collega's uit alle betrokken werkvelden mooie sessies op één dag samen te brengen.
 
Secundaire hypertensie
Medicatie in de huidige gezondheidszorg
Proactieve zorgplanning voor mensen met chronisch hartfalen
De tachycardiomyopathie. Hoe voorkomen we hartfalen
bij patiënten met atriumfibrilleren?
Atriumfibrilleren in het zieke (hartfalen)hart, diastolisch hartfalen en AF
ECG, LBTB
Cardiale re-synchronisatie; His/LBB pacing of toch een conventionele LV-lead?
Dyslipidemie
Leefstijlgeneeskunde, stel 3 goede vragen in de spreekkamer
 
 
Programma is meegestuurd als bijlage en is ook te downloaden op de website: www.nvhvv.nl/scholing.
 

 
Thema 31 mei: Opereren of interventie?
Op 31 mei nodigen de verschillende werkgroepen alle zorgprofessionals van harte uit tot het bijwonen van deze veelzijdige en interessante CNE scholingsdag.
 
De werkgroepen Congenitale Cardiologie en Interventiecardiologie verzorgen het ochtendprogramma met 3 interessante sprekers. Het ochtendprogramma richt zich op diagnostiek en interventie met speciale aandacht voor het Patent Foramen Ovale (PFO) en Atriumseptumdefect (ASD), rechtskatheterisatie en microvasculaire drukmeting. De eerste spreker geeft ons inzicht in het hoe en wat over het PFO en het ASD. De tweede spreker vertelt ons over de rechtskatheterisatie en hoe we berekeningen kunnen maken gericht op de diagnostiek en interventie van PFO en ASD sluiting. Hij doet dit aan de hand van casuïstiek. De laatste spreker zal op een pragmatische wijze ons laten kennismaken met de do’s en don’ts van de microvasculaire drukmeting.
 
In de middag verzorgen de werkgroepen Cardio Thoracale Chirurgie en Acute Cardiale Zorg het programma. Er vinden jaarlijks ongeveer 14.900 openhartoperaties plaats in Nederland, waarvan 63% een bypass operatie en 26% een operatie aan de aortaklep betrof (NHS cijferboek, 2018). Het overgrote deel van deze openhartoperaties verloopt zonder complicaties. Echter een klein gedeelte van de patiënten ervaart wel complicaties na deze ingreep. Tijdens de middagsessie wordt dieper op de mogelijke complicaties na openhartchirurgie (OHO) ingegaan. Welke sternumproblematiek kun je verwachten na een OHO? Wat zijn de oorzaken? Welke behandelingen zijn er voor handen? Hoe kun je het voorkomen? Een reanimatie na een OHO komt gelukkig niet al te vaak voor, maar het gebeurt helaas wel. Hoe ga je dan te werk? Waar dien je rekening mee te houden na een OHO? En wat zijn de vernieuwde reanimatierichtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad? Tamponade, dat is een relatief vaak voorkomende complicatie na een OHO. Maar wat is het nu, hoe ontstaat het precies en wat zijn de behandelopties?
ASD en PFO, de verschillende vormen en anatomie en pathofysiologie
Rechts hartkatheterisatie, diagnostiek en interventie PFO en ASD sluiting
Microvasculaire drukmeting, de pragmatische benadering
Reanimatie na OHO, nieuwe richtlijnen Nederlandse Reanimatie Raad
Sternumproblematiek na open hart chirurgie
Post cardiochirurgische tamponade
 
 
Programma is meegestuurd als bijlage en is ook te downloaden op de website: www.nvhvv.nl/scholing.
 

 
CarVasZ   -   vrijdag 18 november 2022   -   Save the date
 
NIEUWSBRIEF
April 2022
 

 
VACATURES NVHVV
Accreditatiecommissieleden
Penningmeester NVHVV
(Vice)voorzitter NVHVV
Redactieleden Cordiaal
Werkgroepleden voor de werkgroepen:
Acute Cardiale Zorg, Atriumfibrilleren, Hartrevalidatie, Hartfalen,
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en
Vasculaire Zorg
 
Klik hier voor meer informatie
over deze vacatures.
 

-advertentie-
EXTERNE VACATURE
 

 
Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)

25 april
Chronische Nierschade en motivational interviewing - AstraZeneca

11 mei
Nationaal Reanimatie Congres
Nederlandse Reanimatie Raad

12 mei
Minisymposium CCU-verpleegkundigen
Amsterdam UMC VUmc/Amstel academie

13 mei
Thorax Academie Coronairlijden
Thorax Academie

14 mei, 4 juni en meer data
ILS: Immediate Life Support
Amsterdam UMC VUmc/Amstel academie

17 mei
CNE Positief over preventie
NVHVV

21 mei
Hartfalentitratie volgens de nieuwe richtlijn:
'De TITRATE-HF registratie'
Springer Media (BSL & Springer Healthcare) 

31 mei
CNE Opereren of interventie?
NVHVV

1 en 2 juni
Venticare Live
Venticare

7 juni en meer data
Chronische nierschade; ziektebeloop en behandeling - Astra Zeneca
8 juni
Nursing, congres Hart- en vaatziekten
Springer Media, Events Gezondheidszorg

11 juni
BeNeVad-meeting
Abbott Medical Nederland

14 juni
(let op gereduceerd tarief)
Inschrijven: MEDCON International

16 juni
Inschrijven: Mediscon
1 juli

E-learning
- ECTR en VGO Training
- WMO GCP Herregistratie Training voor Klinisch Onderzoek in Nederland
www.gcpcentral.com
 
Voor deze scholingen is accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.

 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of een CNE of op
andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.