H2W | april 2016

H2W
H2W

De huidige transitie van zorg in de ondersteunende-, langdurige- en jeugdzorg betekent veel voor de informatievoorziening van zorgaanbieders. Zorgaanbieders hebben te maken met andere dan de traditionele stakeholders voor de financiering (gemeenten). Deze stakeholders vragen om informatie over geleverde zorg én de kwaliteit daarvan. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om aan te tonen of de ingezette behandeling voor de cliënt ook daadwerkelijk tot resultaten leidt. Daarnaast worden eisen gesteld aan de bijdrage die zorg levert aan verzelfstandiging van de cliënt. Versterking van het netwerk rondom de cliënt is daarbij een uitgangspunt.

Voor meer informatie over ICT Beleidskader kunt u contact opnemen met H2W

H2W

Een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) is veel meer dan alleen maar een registratie-applicatie. Het is een tool wat de professional van belangrijke informatie voorziet die gericht is op de professionalisering van de organisatie. Iedere organisatie wil overzicht en inzicht in haar informatiestromen. Daarbij moet de informatie up-to-date zijn en op ieder willekeurig moment beschikbaar.

Een FMIS biedt mogelijkheden om informatie over de facilitaire processen te beheren en te monitoren, zodat u inzicht krijgt in de kwaliteit, resultaten en kosten van de dienstverlening. Hiermee stelt een FMIS u in staat om de dienstverlening te optimaliseren en uw facilitaire organisatie efficiënter te maken. Het koppelen en integreren van systemen vormt hierin een steeds belangrijker wordende schakel in het proces van beheer. Door systemen te koppelen met het FMIS kan ketenintegratie worden bereikt.

Voor meer informatie over "Whitepaper: In control met FMIS!" kunt u contact opnemen met H2W Facility

H2W

Zorgverlener voelt zich gedwongen tot andere behandeling.

Zorgverleners voelen zich steeds vaker gedwongen anders te handelen dan zij voor de patiënt het best achten: vier op de vijf zegt minder of juist meer te behandelen dan zij als professional optimaal beschouwen. Bijna tweederde van de zorgverleners ervaart grote tot zeer grote druk van zorgverzekeraars, een kwart van familie van de patiënt en een vijfde van de patiënt zelf. De belangrijkste reden om toe te geven aan de druk is om patiënten het gevoel te geven dat het maximale is gedaan (67 procent). Dit blijkt uit onderzoek naar defensieve zorgverlening onder bijna 1200 zorgverleners, in opdracht van de VvAA, ledenorganisatie voor zorgprofessionals.

Volgens VvAA brengt defensieve zorgverlening risico’s voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg met zich mee. Defensieve zorgverlening houdt in dat zorgverleners andere zorg leveren dan zij volgens hun beroepseer nodig achten. Hiervan is sprake bij druk van patiënten en hun familie, maar ook van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Lees meer...


Geen nieuwe geneesmiddelen op conto ziekenhuizen.

Minister Schippers van VWS hevelt voorlopig geen nieuwe specialistische geneesmiddelen over naar het ziekenhuisbudget. De maatregel heeft weliswaar bijgedragen tot lagere kosten, maar er zijn ook signalen dat de overheveling de kwaliteit van zorg onder druk zet. De afgelopen jaren is er ter waarde van circa 900 miljoen aan geneesmiddelen van de aanspraak farmaceutische zorg overgeheveld naar de aanspraak op geneeskundige zorg. Het gaat met name om TNF-alfaremmers voor de behandeling van reuma, fertiliteitshormonen, groeihormoon en oncolytica.

Minister Schipper besloot tot de maatregel om de zorgverzekeraars en openbaar apothekers onder de oude regeling naar haar mening nauwelijks instrumenten hadden om lagere prijzen te realiseren. Door de ziekenhuizen budgetverantwoordelijk te maken en voorschrijvers nauwer bij het inkoopproces te betrekken, zal er scherper op de kosten worden gelet, zo verwachtte de minister. Deze verwachting is grotendeels uitgekomen, zo leert het rapport van onderzoekersbureau SiRM dat Schippers deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W