JUNI 2017
In deze nieuwsbrief
  • Jaarverslag 2016 Studiekeuze123
  • Blijven ontwikkelen met Levenlanglerenkrediet 
  • Bestel het nieuwe voorlichtingsmateriaal van Studiekeuze123
 
 
Jaarverslag 2016 Studiekeuze123
Het jaarverslag 2016 van Studiekeuze123 is beschikbaar. Het verslag geeft inzicht in de activiteiten die afgelopen jaar zijn uitgevoerd om invulling te geven aan de doelstellingen van Studiekeuze123. Daarnaast bevat het jaarverslag een verkorte jaarrekening.
 
Blijven ontwikkelen met Levenlanglerenkrediet
Sinds 8 juni is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om - tegen gunstige voorwaarden - geld te lenen om het les- of collegegeld te betalen van een opleiding in het mbo of in het hoger onderwijs: het Levenlanglerenkrediet. Minister Bussemaker geeft aan het belangrijk te vinden dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen op zijn/haar vakgebied bij te houden of om makkelijker van baan te kunnen overstappen. Ook na de studietijd. "Met het Levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk", aldus Bussemaker.
 
 
Bestel nieuw voorlichtingsmateriaal Studiekeuze123
Met de start van het nieuwe schooljaar verspreidt Studiekeuze123 op middelbare scholen nieuw voorlichtingsmateriaal voor studiekiezers. Naast de folder en posters, verschijnen er dit jaar ook twee online magazines: een voor scholieren en een voor ouders. Decanen hebben een e-mail ontvangen met bestelcode, maar ook zonder deze code kan het materiaal aangevraagd worden.

Bestel het gratis materiaal via:
www.primaonderwijs.nl/studiekeuze123.
      
 
Bijeenkomsten
5 juli 2017 (iedere woensdag)
Spreekuur studiepunten 

Bekijk alle evenementen op de
123-kalender voor studiekeuzebegeleiding
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.