Nyhetsbrev #7 2018
 
Dags att börja avrunda. Ett politiskt märkligt år i Sverige och ett gastkramande år i världen, för planeten. Vart ska allt ta vägen?
 
På ett beskedligare hemmaplan kan vi summera ännu ett fint år för Barnteaterakademin och se tillbaka på:
 
Under våren ett par fåtöljsamtal, då två ledamöter i vår styrgupp bjöd in gäster till varsitt samtal. Under rubriken Med kroppen som verktyg för dramatiskt berättande, mötte först Torben Sigelius Kulin Ika Nord och Veera Suvalo Grimberg den 5 mars, i ett samtal om
kroppsspråk, mim och koreografi. Den 9 april frågade sig Hasse Carlsson tillsammans med gästerna Eli Tistelö och Eva Sandstedt: Hur ser vi på teater när vi inte ser med ögonen?, i ett samtal om syntolkningens tekniker och möjligheter.
 
Extra roligt med det första samtalet var att det gästades av flera utövare från danssidan. Mera sånt! Mera möten över (de redan ändå uppbrutna) gränserna mellan dans och teater! Det andra landade i ett mycket engagerat samtal mellan fåtölj och gradäng och resulterade i att syntolken Eli Tistelö sammanställde ett infomaterial som BtA kunde skicka ut (och som fortfarande ligger på vår hemsida under Aktuellt-fliken).

Under årets BIBU i Helsingborg, bidrog BtA i samarbete med finlandssvenska Ung Dramatik med en workshop med Blaue Fraus Joanna Wingren och Sonja Ahlfors (HOW You create determines WHAT you create) samt seminariet Ny text - nya metoder med medverkande från den svenska sidan Gunnar Eriksson och Johanna Emanuelsson, från den finlandssvenska Harriet Abrahamsson.
 
Seminariet fogade sig väl in ett spår på BIBU med fokus på olika tendenser och praktiker på fältet dramaturgi och skrivande. Workshopen hade jag själv förmånen att delta i och jag blev helt pepp och fascinerad av hur snabbt en ny grupp människor både kan formulera gemensamma spelregler och enas i ett grandiost scenkonstmanifest. Hoppingivande för konsten, hoppingivande också på ett vidare politiskt, mellanmänskligt plan. 
 
Hösten inleddes som bekant med val i Sverige. Och BtA gjorde en repris på förra valets uppskattade enkät riktad till politiker på riks- och Göteborgsnivå. Den som missade deras svar hittar också dessa på vår hemsida under Aktuellt.
 
Redan före sommaren utlyste vi en ny dramatikertävling, som efter ett inspel från Svenska ASSITEJ fick inriktningen att skriva för de yngre målgrupperna, 2-5 år. Vid deadline i september hade 42 bidrag kommit in och efter ett gediget juryarbete av vår styrgrupp med förstärkning från ASSITEJ:s styrelse, kunde vi utannonsera tre vinnande bidrag:
Om regnet kommer, av Erika Wachenfeldt
Grönsakslandet av Talajeh Nasiri
Jamennej av Åsa Björklund

De tre dramatikerna har påbörjat sina skrivprocesser, och de utvecklade texterna ska presenteras i en offentlig reading den 29 april. Så skriv in det i almanackorna redan nu!
 
Med koppling till tävlingen arrangerade vi tillsammans med svenska ASSITEJ den 14 och 20 november ett dubbelseminarium. Under rubriken Det gemensamma tredje gav då Karin Helander och Margareta Öhman värdefulla inspel om form och dramaturgi i scenkonst för små barn, om lekens iscensättning och lite till.
 
För BtA:s del tackar vi med detta nyhetsberv för oss, men missa inte sista rycken på stadens scener eller BiG:s seminarium om barnkulturens politiska rum. Se tips och länkar till höger!
 
Med varma önskningar till er alla,
om en god julmånad
och ett gott nytt år,
ljusare än det som går mot sitt slut!
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp
fr o m augusti 2018
 
Ledamöter från teatrar:
Heidi Saikkonen - Tamauer, scenograf & kostymdesigner
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Nowotny - Backa Teater, producent
Lovisa Pihl - Angered, producent/marknadsförare
Rebecca Alverfors - Kurage, skådespelare & konstnärlig ledare
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare m.m.
(Regionteater Väst stol är tills vidare vakant)
 
Teatercentrums ledamot:
Marcus Lilliecrona, verksamhetsledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Johanna Larsson - frilansande regissör
Lars-Eric Brossner - frilansande regissör och kompositör (sitter t o m 31 dec 2018)
Ylva Ågren - barnkulturvetare, lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros


 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och notiser 


BiGs 5:e årliga symposium
Barnkulturens politiska rum
Den danska medieforskaren Helle Strandgard Jensen föreläser om vad vuxna ansåg vara lämplig barnkultur 1945 - 1985 i Skandinavien. Varför blev barnkulturen en politisk stridsfråga? Journalisten Ylva Mårtens samtalar med litteratur- och teatervetaren Sandra Grehn om vad som är viktigt att tänka på när man intervjuar barn. Kan teateruppsättningar bidra till att göra barn politiskt delaktiga i det offentliga samtalet? Symposiet arrangeras av BiG (Barnkulturforskning i Göteborg i samarbete med Babakul (Barn, barndom och kulturella praktiker) vid Göteborgs universitet.)
6 dec 9:30-12, Vera Sandbergs Allé 8
 
 
Vad vi talar om när vi talar om ekonomi
En clownföreställning om världsekonomi, med inspiration från Yanis Varoufakis omtalade bok ”Talking to my daughter about the economy”. Om någon säger åt dig att ekonomi är för svårt, lyssna inte på den. Om någon säger åt dig att strunta i ekonomi. Lyssna inte på den. Ekonomin är alldeles för viktig för att lämna över till någon annan. 
Premiär 7 dec, Backa Teater
Från 12 år
Läs mer här
 
 
Kabaret Jaguar
En färgglad kabaret med dans, mim och nyskriven musik om det besynnerliga beteendet hos vissa djur. Om samarbete, om att våga säga nej och att om hitta nya vägar. Livemusik, balett och glitter i en optimistisk föreställning.
Premiär 8 dec, Teater Jaguar
För lågstadiet och familj
 
 
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: