Bethlehemkerk                                                   
Januari 2022 nr. 03
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Versoepelingen maatregelen Bethlehemkerk
 
Nationale Holocaust Herdenking 2022
 
Week van gebed voor eenheid 2022: indruk van de eerste dagen
 
Foto expositie:
Trinette Boer
 
MihL
29 januari verplaatst naar later
 
Actie Kerkbalans 2022
 
Thermometeractie: ‘Samen op vakantieweek’
 
Cantate op de Brink, start in het nieuwe jaar
 
Wat is Actie
Kerkbalans precies?
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 23 januari
 
Thema:
'-'
Aanvang: 10:00 uur
alleen online
 
 
ds. Ids Smedema
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 21 januari
 
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 22 januari
 
 
Zondag 23 januari
ds. Ids Smedema
 
 
Maandag 24 januari
-
 
Dinsdag 25 januari
Bijbelstudiebijeenkomsten: Zelfbeheersing, Erik van Halsema (Morgenster) 
 
Woensdag 26 januari
-
 
Donderdag 27 januari
-
 
Vrijdag 28 januari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 29 januari
-
 
Zondag 30 januari
ds. Hanneke Keur
 
 
 
 
Zondag 23 januari
 
Lucas 4: 14-21
 
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: ‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Er is een roos ontloken"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 

Versoepelingen maatregelen Bethlehemkerk

In aansluiting op de persconferentie van vrijdag 14 januari jl heeft de kerkenraad de navolgende versoepelingen doorgevoerd in de Bethlehemkerk.
  • Vanaf 23 januari 2022 zijn 50 mensen inclusief medewerkers weer fysiek welkom in de Bethlehemkerk. U hoeft zich niet op te geven via Eventix. De registratie zal bij binnenkomst via de hoofdingang van de kerk plaatsvinden door de Commissie van Ontvangst (CvO). De CvO zal u vervolgens placeren naar uw stoel. U kunt uw jas over de stoel hangen en wij vragen u bij binnenkomst en verplaatsing in de kerk om een mondkapje te dragen. Aan het einde van de dienst verlaat u de kerk weer op aanwijzing van de CvO.
  • De gemeente kan ingetogen meezingen met de liederen gedurende de dienst. De voorzangers ondersteunen de gemeente tijdens de dienst.
  • De kerk wordt maximaal geventileerd.
  • Na de dienst is er nog geen koffie drinken.
  • Kerkelijke vergaderingen/overleggen zijn weer mogelijk.
  • Alle basisregels blijven van toepassing.
 
 

Nationale Holocaust Herdenking 2022

Op zondag 30 januari vindt de Nationale Holocaust Herdenking plaats. Als kerk ben je geroepen alert te blijven op alle vormen van antisemitisme. Een goede gelegenheid om daar in de eredienst aandacht aan te geven. Achtergrondinformatie en enkele liturgische suggesties bieden daarvoor een handreiking.

Nationale Holocaust Herdenking 

De herdenking wordt jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Auschwitz Comité bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam. In dit monument, ook wel ‘Gebroken spiegels’ genoemd, zie je een gebroken hemel weerspiegeld. Maker Jan Wolkers gaf als toelichting: “De hemel blijft voorgoed geschonden. Het is een godsgruwelijke aanslag op alles waar een mens voor staat.” Meermalen is dit monument beschadigd of vernield, wat de tragiek en de urgentie alleen nog maar versterkt. 
 
 
 

Week van gebed voor eenheid 2022: indruk van de eerste dagen

Het is de week van gebed voor eenheid. Afgelopen zondag is daarbij stil gestaan in de oecumenische dienst met de Emmaüs-Paulus Parochie en het Leger des Heils. De rest van de week, vanaf maandagochtend tot en met zaterdag, is er vanuit het stiltecentrum elke dag om 07.00 uur een gebedsmoment. Naast persoonlijke voorbede is er per dag een thema binnen het kader van eenheid van Christenen wereldwijd. Het is mooi en bijzonder om gezamenlijk de dag te beginnen met gebed, en elkaar tot slot de zegen toe te spreken. Dat geeft energie voor de rest van de dag.
Het gebedsmoment is live vanuit het stiltecentrum te volgen via Zoom. Deelnemen kan dus thuis en vergoot de verbondenheid door heel Hilversum (en met de rest van de wereld). Alhoewel de week bijna voorbij is kan er nog steeds deelgenomen worden door te e-mailen naar weekvangebed@bethlehemkerk.nl. Dan krijg je de link voor de Zoomsessie toegestuurd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto expositie: Trinette Boer

 
Na lang aarzelen heb ik me toch over laten halen om een aantal van mijn foto’s in de Bethlehemkerk  te exposeren.
 
Zoals een aantal van u wel weten, fotografeer ik graag. Op mijn bijna dagelijkse rondje in het Corversbos gaat altijd mijn camera mee. De ene dag is er niks en de andere dag kan ik zomaar een hele tijd bezig zijn om iets vast te leggen. Of het nu mist is, (hoe grauw dat ook kan zijn, zie ik er vaak mooie plaatjes in) zonneharpen, tegenlicht, de lente, sneeuw, maakt niet uit wat, er is vaak wel iets wat me raakt en dat moet dan natuurlijk vastgelegd worden.  Ik houd er vooral van om het abstracte te zien, en macro in onderwerpen (gaat ook vaak samen). Voor deze expositie heb ik wat algemenere foto’s gekozen.
 
Trinette Boer
 

Midden in het Leven: 29 januari verplaatst naar later

Midden in het leven vrijdag 29 januari gaat helaas niet door.
De voorbereidingscommissie verwacht niet dat dit als een verrassing komt en wil met dit bericht iedereen op de hoogte brengen. Zolang er nog de nodige beperkingen gelden m.b.t. groepsgrootte etc. lijkt het ons niet juist deze avond nu te organiseren.
Wij popelen dan ook om elkaar in maart weer op een gezellige en inspirerende avond te ontmoeten!
Hartelijke groet, Anita, Annelene, Sandra en Ineke
 
 

Actie Kerkbalans 2022

De actie Kerkbalans is dit jaar van 16 tot en met 29 januari. Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
 
Kerkbalans is een gezamenlijke campagne van maar liefst 2.000 kerken in ons land. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Leden krijgen via de brievenbus of de mailbox in die periode bericht.
 
Inmiddels zijn voor de PgH de resultaten over 2021 bekend. Wat opvalt is dat het gemiddelde bedrag dat door mensen wordt gegeven stijgt van gemiddeld € 377 in 2019 naar € 398 in 2021. Ondanks dat zakte de opbrengst van € 576.774 in 2019 naar € 552.279 in 2020. Reden hiervoor is het dalende aantal deelnemers.
 
Het levend houden van onze geloofsgemeenschappen blijft juist in deze tijden van groot belang!
 
Voor meer informatie kun u hier verder lezen.
 

Thermometeractie: ‘Samen op vakantieweek’

De thermometeractie van de diaconie voor de komende drie weken is voor de ‘Samen op vakantieweek’ (SOV).
In mei hopen we te vertrekken naar onze vakantiebestemming Landhuis IJsselvliedt in Gelderland, nabij Wezep en onder de rook van Zwolle. 
 
De Samen op Vakantieweek is een bijzondere vakantieweek voor gemeenteleden van de Protestantse gemeente Hilversum (PGH). Wie niet meer zelfstandig op vakantie kan of extra voorzieningen  nodig heeft, kan er toch even uit. Persoonlijke zorg aan de gasten staat centraal. Hiervoor zorgt een grote groep vrijwilligers die zich tot in de kleinste details voor de gasten inzet zodat er veel te genieten en te beleven valt. Ds. Annemieke Parmentier gaat deze week ook weer mee. Er is ruimte voor ‘samen kerk zijn’ en persoonlijk pastoraal contact.
 
Op de zondagen 9, 23 en 30 januari wordt in de wijkgemeenten van de PgH een Thermometeractie gehouden voor bekostiging van deze week. Helpt u mee?
 
 
 

Cantate op de Brink, start in het nieuwe jaar

Deze cantatevespers, die plaats vinden in de Grote Kerk met (meestal) muziek van Johann Sebastian Bach, zijn voor een breed publiek toegankelijk.
Elke vesper begint met het gezamenlijk oefenen van het slotkoraal van de cantate, waarbij iedereen mag meezingen. De vespers staan onder auspiciën van de Hilversumse Raad van Kerken.
 
Op 22 januari zal de Cantate ‘Ich glaube lieber Herr, hilf meinem Unglauben’ (BWV 109) worden uitgevoerd door het Faelix Baroque Ensemble onder leiding van Anthony Scheffer. De bezetting van deze cantate is bescheiden, slechts twee solisten, orkest, geen koor.
 
Voor deze cantatevesper zijn helaas geen plaatsen beschikbaar,
u kunt de vesper volgen via Kerkdienstgemist.
Aanvang:15.30 uur.
 
 

Wat is Actie Kerkbalans precies?

In januari ontvangt ieder gemeentelid van de Bethlehemkerk het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente, het voelt heel vertrouwd en vanzelfsprekend, maar wat is Actie Kerkbalans?
Kerkbalans is een actie die direct het hart van kerkleden raakt. De inzameling helpt lokale kerken een unieke positie in de maatschappij in te nemen en hun geloof en waarden uit te dragen. Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal.
Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat lokale kerken verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in een dorp, wijk of stad en nog vele anderen hartverwarmende verhalen.
De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00