Juni 2019
In deze Bijblijver
  • CBS publiceert review NSE 2019
  • Vervolgstappen
 
 
CBS publiceert review NSE 2019
Begin april kreeg het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de opdracht van Studiekeuze123 om een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de resultaten van de NSE 2019 uit te voeren. Er is onderzocht of de resultaten van de NSE 2019 geschikt zijn voor publicatie en, indien relevant, of er mogelijkheden zijn tot herstel van de data om deze publicabel te maken. Het CBS heeft de bevindingen gepubliceerd in de ‘Review Nationale Studenten Enquête 2019’.
 
 
Vervolgstappen
In afstemming met de stakeholders wordt nu gestart met de reparatie van de NSE-resultaten. Het herstel wordt in opdracht van Studiekeuze123 uitgevoerd door I&O Research in nauwe samenwerking met Ipsos. Aansluitend vindt een tweede review plaats door het CBS. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, worden definitieve afspraken over publicatie van de resultaten van NSE 2019 gemaakt.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze e-mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.