Quote
 Week 07
Jaar 2011
  ___________________________________________________________________________
 
Er is in alle dingen een maat: er zijn tenslotte zekere grenzen, waarbuiten wat goed is niet bestaan kan.
 Horatius
 
 
Tijdens onze workshops over leiderschap valt het ons steeds op dat leidinggevenden ernaar streven heel veel rekening te houden met de individuele noden van de  medewerkers. Tegelijkertijd geven ze echter dikwijls aan dat de onderlinge communicatie niet altijd zo vlot verloopt en ze regelmatig teleurgesteld zijn in het gedrag van medewerkers. Ze betreuren eveneens dat er kliekjes ontstaan en er onderhuids spanningen zijn.
 
Naar onze ervaring is dit dikwijls te wijten aan een gebrek aan het creëren van duidelijkheid naar wat kan en niet kan binnen de groep.  In 'quote 41 jaar 2010' hebben we het gehad over de basisnoden die iedereen heeft. Eén van deze noden is  'willen weten waar men aan toe is'. Daarom is het als leidinggevende belangrijk hiermee rekening te houden. Onduidelijke procedures en verwachtingen dragen bij tot heel wat onvrede en onzekerheid. Volgens  Noel M. Tichy, professor management aan de University of Michigan is het formuleren van je persoonlijke visie op leiding geven een krachtig instrument om duidelijkheid te creëren. Je kan dit dan als een verhaal aan je medewerkers vertellen. Een leiddraad voor het opstellen van je verhaal kan je hier downloaden.
 
Creëren van duidelijkheid brengt ook een zekere vorm van begrenzing met zich mee. Begrenzing creëert  veiligheid en dit is absoluut noodzakelijk om ook als groep te kunnen doorgroeien naar een hecht team zoals we al hebben vermeld in 'quote 12 jaar 2010'. Corrigerend, eisend, controlerend en begrenzend gedrag van een leidinggevende is de afgelopen decennia in een verdachte hoek gekomen maar is inherent verbonden aan het leiding geven zoals Coert Visser aangeeft in zijn artikel 'Grenzen Stellen'
 
In die zin is het ook noodzakelijk om nefast gedrag aan te pakken. "Sometimes you have to discipline people" zegt Colin Powell hierover op het einde van het videofragment dat je kan terugvinden in 'quote 34 jaar 2010'. Heel wat leidinggevenden hebben het hier moeilijk mee en voelen zich onwennig. Ze weten niet goed hoe hiermee om te gaan zonder als een bullebak beschouwd te worden. Door gebruik te maken van de 'Ik-boodschap'  kan je dit voorkomen en toch resultaat boeken. Wil je deze eenvoudige manier leren toepassen dan kan je er het volgend document op nalezen. Met het geven van een 'Ik-boodschap' voorkom je ook dat er conflicten ontstaan, ergernissen hun eigen leven beginnen te leiden en storend gedrag de sfeer verpesten. Deze manier van corrigerende aanpak is namelijk een vorm van geweldloze communicatie waarmee je aantoont terdege rekening te houden met het effect van je communicatie in respect voor jezelf en de ander. Op deze website kan je terecht voor nog meer informatie en litteratuur over deze manier van communiceren.
 
En zo zie je maar dat er niets nieuws is onder de zon. Een Romeins dichter van voor onze jaartelling wist dit allemaal al heel lang. Lachen
 
 
 
                    
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.