NSE Bijblijver
december 2013
 
Aanleveren studentgegevens deadline 13 december
Vrijdag 13 december aanstaande is de deadline voor het aanleveren van de studentgegevens. Alle contactpersonen NSE hebben van GfK Intomart een instructie en persoonlijke inlogcode ontvangen voor het uploaden. We willen je vragen ervoor te zorgen dat uiterlijk vrijdag 13 december het geüploade studentgegevensbestand ook daadwerkelijk op ‘definitief’ is gezet in de uploadomgeving.

Meer informatie over het uploaden van de studentgegevens is ook in te zien op www.studiekeuzeinformatie.nl/aanleveren-studentgegevens.

Instellen van SPAMfilters
De instructie voor het instellen van de SPAMfilters staat klaar op www.studiekeuzeinformatie.nl/communicatie-met-instellingen. Let op: de ip-adressen die als ‘veilig’ moeten worden ingesteld, zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. Controleer altijd of dit (nog steeds) goed is ingesteld.
 
Om ervoor te zorgen dat de studenten de uitnodiging voor deelname straks kunnen ontvangen is het zeer belangrijk dat de IT-afdeling van de instelling hiervan op de hoogte is en de nodige actie onderneemt. We vragen je daarom de instructie met hen te delen.

Promotiematerialen beschikbaar
Op www.studiekeuzeinformatie.nl/promotie-van-de-nse staat het promotiemateriaal voor NSE 2014 klaar. De materialen die beschikbaar worden gesteld zijn een poster, flyer en verschillende banners. Net als voorgaande jaren is het materiaal beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.
 
Naast het basismateriaal is ook een bouwpakket aan te vragen. Hierbij is het mogelijk om aan de flyer en de poster het logo van de instelling samen met een eigen zin toe te voegen. Het bouwpakket is eveneens beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en wordt geleverd in Word en in Indesign.
 
Het bouwpakket kan worden opgevraagd door een mail te sturen naar info@nse.nl.  

Aankondiging start NSE
Wij raden aan onderstaande tekst te verspreiden onder de studenten, bijvoorbeeld in een studentenblad, op de website of op intranet ter aankondiging van de start van de NSE.
 
Half januari gaat de Nationale Studenten Enquête 2014 (NSE) van start! De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over hun studie. Ook doet hier dit jaar aan mee. Iedere student ontvangt hiervoor vanaf half januari een uitnodiging per e-mail. Met de resultaten van de NSE krijgen (aankomende) studenten inzicht in de studentenoordelen over opleidingen bijvoorbeeld op de website Studiekeuze123.nl én kunnen hogescholen en universiteiten hun kwaliteit verbeteren. Doe mee en geef je mening over jouw opleiding!

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Deze stichting is een initiatief van de studentenorganisaties ISO en LSVb en de onderwijskoepels Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau GfK Intomart.

Social Media
Veel instellingen besteden gedurende de veldwerkperiode aandacht aan de NSE via Twitter en Facebook. Dit is natuurlijk heel goed. We vragen hierbij wel te letten op het feit dat er geen positieve beïnvloeding plaatsvindt. De officiële hashtag voor NSE 2014 is #NSE2014.
Bijeenkomst 20 maart
Op donderdag 20 maart staat een bijeenkomst gepland waarin Studiekeuze123 alle contactpersonen informeert over de structuur van het resultatenbestand. Het codeboek wordt dan bekend gemaakt. Daarnaast werkt de kerngroep kennisdeling aan een interessante inhoudelijke kennissessie. Omdat velen hebben aangegeven graag een keer echt aan de slag te gaan met de data in een inhoudelijke workshop, zijn we die mogelijkheden aan het onderzoeken. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. 
Studiekeuzeconferentie: 22 mei 2014
Studiekeuze123 bestaat in 2014 vijf jaar. We grijpen deze gelegenheid aan om een lustrumconferentie te organiseren op 22 mei 2014 te Bunnik. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een inspirerend programma! De officiële uitnodiging volgt volgend jaar.

De datum van de Studiekeuzeconferentie valt samen met de datum waarop de Slotbijeenkomst van de NSE is gepland. We bekijken nog hoe we deze twee evenementen met elkaar gaan combineren. Noteer de datum daarom alvast in je agenda! 
Vertrek Tom Dousma, directeur Studiekeuze123
Per 1 januari 2014 stopt Tom Dousma als directeur van Studiekeuze123, in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
 
“Terugkijkend op mijn periode bij Studiekeuze123, kan ik oprecht zeggen dat Studiekeuze123 de brug slaat tussen vo en ho. Diverse projecten, waaronder uiteraard de Nationale Studenten Enquête, hebben laten zien dat in goede samenwerking met het onderwijsveld veel bereikt kan worden om de studiekiezer te faciliteren bij het maken van zijn/haar studiekeuze”, aldus Tom.
 
De opvolger van Tom wordt binnenkort bekend gemaakt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
Lees alle informatie over NSE 2014 op Studiekeuzeinformatie.nl/nse2014
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.