Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Maart 2020 nr. 12
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Extra bericht
 
Dag nationaal gebed
 
Klokken van
hoop en troost
 
Opbrengst dienstenveiling MBR
 
Samen@bethlehemkerk
 
BLOG
 
 
 
Zondag 22 maart
(4e zondag 40-dagen)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Motto:
'Paradijs'
 
 
Voorgangers
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Nieuwe vitrine expo: Nicolette Swinkels
 
Henk van ter Meij exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
Nieuwe rubriek met vraag en aanbod.
 
Mail naar:
samen@bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
AGENDA
 
Woensdag 18 maart
Nationaal Gebed
 
Klokkenluiden
 
Donderdag 19 maart
 
Vrijdag 20 maart
Verschijnen Nieuwsbrief
 
Brief aan alle gemeenteleden
 
Zaterdag 21 maart
---
 
Zondag 22 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
 
SAVE THE DATE!
 
op zaterdag 16 mei
voor en door
Bethlehemkerk
 
 

Zondag 22 maart

 
Paradijs
 
Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: “Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!” De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: “Als Gij de koning der Joden zijt, red dan Uzelf.” Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: “Dit is de koning der Joden.” Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde Hem: “Zijt Gij niet de Messias? Red dan Uzelf en ons.” Maar de andere strafte hem af en zei: “Heb zelfs jij geen vrees voor God terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.” Daarop zei hij: “Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.” En Jezus sprak tot hem: “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
"Op weg naar Pasen"
 
BEZOEK ONZE SITE

Woensdag 18 maart: Dag nationaal gebed

Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk. De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl
 
 
Vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus organiseren de Raad van Kerken en verschillende christelijke organisaties vandaag een Dag van Nationaal Gebed. Scriba ds. René de Reuver zal om 9.00 uur het eerste gebedsblok openen. Volg alles via de livestream!
 
 
Vrijdag 20 maart ontvangen alle gemeenteleden een brief van de kerkenraad, deze wordt persoonlijk bezorgd door onze sectiemedewerkers.
Een kopie hiervan zal vanaf vrijdag ook op de website staan en met de komende Nieuwsbrief meegaan.

Dag van Nationaal Gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed.
 
Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen.
 
 
Jan-Willem Meinsma, voorzitter Raad van Kerken Hilversum.
 

Klokken van Hoop en Troost

 
De Raad van Kerken in Nederland roept kerken op om woensdagavond 18 maart van 19 tot 19.15 uur de klokken te luiden als teken van troost en hoop. De oproep is om dat ook de twee daaropvolgende woensdagen te doen.
 
De Bethlehemkerk doet sowieso mee aan de actie, al blijft de kerk op dat tijdstip wel gesloten voor publiek.
 
„Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.  Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden.
 
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19 tot 19.15 uur de kerkklokken te luiden”, luidt de oproep van de Raad van Kerken.
 
 
Samen@bethlehemkerk.nl
 
Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus.
 
Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden.
 
De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden.
 
Aanmelden voor samen@bethlehemkerk.nl
Heb jij mogelijkheden om te helpen? Meld je dan aan op bij samen@bethlehemkerk.nl Vanaf vandaag kunnen mensen die behoefte hebben aan hulp of een gesprek mailen naar samen@bethlehemkerk.nl.
 
Zij worden dan gekoppeld aan een iemand die hulp biedt, soms alleen al een luisterend oor. Ken je mensen die behoefte hebben aan hulp? Wijs elkaar dan op samen@bethlehemkerk.nl
 
 
BLOG
 
Voor deze 40-dagentijd zijn we een BLOG gestart met als doel dat ieder haar/zijn ervaringen rondom vasten in de 40-dagen kon gaan delen.
 
Mieke van der Veen heeft als eerste hierover geschreven: Niet snoepen, toch iets lekkers.
Je kunt je reactie op haar artikel over de valse vis, achter laten op de blog.
 
Inmiddels lezen we ook andere uitdagingen, de uitdagingen van predikanten op zondag en over bezoekwerk.
 
Heb je ook een ervaring die je wil delen? Mail dan naar:
40dagen@bethlehemkerk.nl.
 
Zo blijven we toch ook verbonden in deze uitdagende 40-dagentijd.
 
Er is tevens de mogelijk om je reactie bij een artikel te plaatsen.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl