BARNTEATERAKADEMIN
Nyhetsbrev nr 7
December 2013
Dags för granar, klappar, julmat och julavslutningar. Dags för dagar med vila, eftertanke och summering. Dags för årets sista nyhetsbrev.
 
2013 har varit ett välfyllt år för Barnteaterakademins del. Vi har haft reading på Backa Teater av fyra pjäser på temat fattigdom, vi har haft soppsamtal om Det röda trädet och om Hiphop, vi har haft besök från Newcastle och presentation av Write Stuff. Vi har sparkat igång ett grovmanusprojekt och lagt ett annat i pipe-line och vi har arbetat fram en antologi om devising!
 
2013 har också varit året då den svenska skolan hamnade rejält i rampljuset. Inte minst med den färska PISA-rapporten med dess uppseendeväckande siffror. Och mer lär det bli – nästa år går vi till val. Låt oss hoppas att den fortsatta debatten om skolan får både bredd och djup, att den lyckas omfatta såväl pedagogik som aspekter av mer strukturell och social art.
 
2013 var vidare året då Skapande skola kom att omfatta hela grundskolan. I dagarna har Myndigheten för kulturanalys publicerat en rapport om hur verksamheten har fallit ut sedan starten 2008. Det konstateras bland annat att: ”Om ambitionen är att Skapande skola ska bidra till att kulturen får fäste i skolans värld, så måste kulturens betydelse för skolarbetet föras fram inom både kulturpolitiken och utbildningspolitiken”. Vi länkar till rapporten här till höger!
 
Slutligen har 2013 varit ett år då i alla fall jag har sett otroligt mycket inspirerande och drabbande teater. Scenkonst som varit nyfiken på nya former och vägar - och som har fått mig att känna att det spelar roll att vara människa.
 
Nästa års första arrangemang kommer spinna vidare på vår antologi om devising och äga rum den 24 februari kl 18 på Backa Teater. Mer information kommer på andra sidan nyår!
 
God jul!
 
Kristina Ros
Projektledare
 
Samtal om devising
Så får du tag i boken!
 
I Samtal om devising har en redaktion bestående av dramaturgerna Anna Berg, Lisa Lindén och Kristina Ros bett representanter för olika perspektiv och yrkesgrupper reflektera kring frågor som: Hur definierar vi dramatik? Hur definierar vi text? Vem äger rättigheterna till de verk som skapas kollektivt? Hur påverkar devisingmetoder teaterns olika yrkesfunktioner – dramatiker, skådespelare, regissörer, scenografer, dramaturger? Och varför är devising så inne just nu…
 
Antologin finns (liksom våra tidigare publikationer Makt och maktlöshet och Kultur - nytta eller mening) att hämta på följande teatrar: Angereds Teater, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Masthuggsteatern, Teater Sesam, Teater Uno och Regionteater Väst (Uddevalla).
 
Det går också att att få boken per post. Maila då info@barnteaterakademin.se för vidare instruktioner!
 
 
Barnteaterakademin arbetar med att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken. Genom att beställa manus av nya och spännande dramatiker vill Barnteaterakademin ge dem möjlighet att utforska och pröva nya idéer.

Barnteaterakademin verkar också för att vitalisera och stimulera debatt och diskussioner som fokuserar på barn- och ungdomsteatern som konstform samt för att utveckla lokala samarbeten mellan institutioner, fria grupper och representanter inom skola och kultur. Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd med stöd från Västra Götalandsregionen.
 
 
Månadens tips & notiser!
 
 
Skapande skola – en första utvärdering
Utvärderingen baseras på en forskarstudie bestående av intervjuer med sammanlagt 150 berörda kommunala samordnare, rektorer, lärare, elever och kulturaktörer; på intervjuer med representanter från berörda myndigheter samt på analyser av ansökningar och bidragsredovisningar.
 
 
 
 
Communitydans
Kom och titta på resultatet av 20 tjejers resa med sig själva och med dans som uttryck. GöteborgsOperan Unga/Dans presenterar ett communityprojekt med 20 tjejer i Vänersborg. Ett arbete där ungdomarna har stått i centrum med sig själva, sina tankar och idéer. GöteborgsOperan, Lilla scenen, den 4/1 kl.16-16.30. 
 
 
 
Barnteaterakademins nyhetsbrev presenterar information om aktuella händelser och arrangemang inom barnkulturområdet. 
Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att maila
info@barnteaterakademin.se.
 
Kontakta
Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275
info@barnteaterakademin.se

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered

BARNTEATERAKADEMIN  I   www.barnteaterakademin.se