Voorwoord
Narcissen! Elke dag zie ik meer narcissen ontluiken - van bol tot bloem. Elke dag dragen professionals in ons netwerk bij aan het ‘ontluiken’ van onze jongeren. Zij helpen hen in het ontwikkelen van vaardigheden en ontdekken van hun talenten. Elke jongere bloeit op zijn eigen wijze en op zijn eigen tijd. Gezamenlijk, met hun ouders, vormen we de bodem voor deze groei en bloei. Met elkaar versterken we onze jongeren, zodat ze in staat zijn om met anderen te leren, leven en werken. Nu en straks, thuis, op school en in de samenleving.
 
In deze nieuwsbrief blikken we onder andere terug op de JongerenTop NHN waarin jongeren vertelden wat helpend was in hun ontwikkeling. Ook kijken we vooruit naar de bijeenkomst expeditie ondersteuningsplan op 31 maart. Dan gaan we samen met u onze bedoeling ‘sterke kinderen, stevige toekomst’ opnieuw onderstrepen en het nieuwe ondersteuningsplan 2023-2036 verder vormgeven.
 
Graag ontmoet ik u tijdens een van de bijeenkomsten of op een ander moment. Ik wens u veel leesplezier en alvast een fijne voorjaarsvakantie toe 
 
Hartelijke groet,
 
Gijs van de Beek
Directeur-bestuurder 
Activiteiten voor jongeren in de voorjaarsvakantie

In de voorjaarsvakantie worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren in de regio Noord- Kennemerland. Klik hier voor het overzicht.
Bijeenkomst Expeditie Ondersteuningsplan 2023-2026

Bent u ook aanwezig bij de bijeenkomst expeditie ondersteuningsplan op 31 maart? Klik hier voor de uitnodiging en aanmelding.
Aanmelding voor thema-cafés en trainingen nog mogelijk

U kunt zich nog aanmelden voor het thema-café Cultuursensitief denken en handelen en het thema-café Hoe maak ik psychische problemen bespreekbaar in de klas? Ook is aanmelding voor de training Oplossingsgerichte leerlinggesprekken nog mogelijk. Klik hier voor aanmelden en meer informatie. 
Terugblik JongerenTop NHN 

De JongerenTop NHN 2021 gaf door tal van praktische voorbeelden een inkijk hoe jongerenparticipatie leeft in Noord-Holland Noord. Klik hier voor de terugblik.
Activiteitenplan 2022

Het activiteitenplan maakt inzichtelijk wat het bureau van het samenwerkingsverband doet om de beweging naar inclusiever onderwijs, samen met de scholen/schoolbesturen en partners, te maken. Klik hier voor het activiteitenplan. 
Update project (hoog)begaafheid)

Het project (hoog)begaafdheid is ruim 2 jaar onderweg en mooie nieuwe ontwikkelingen beginnen zich af te tekenen. Klik hier voor de update.
Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 primair en voortgezet onderwijs

De rapportage geeft de voortgang weer op de 25 maatregelen, die in 2020 zijn aangekondigd, om nog meer leerlingen zo passend mogelijke ondersteuning te kunnen geven in het primair en voortgezet onderwijs. Klik hier voor de download. 
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100