Bethlehemkerk Nieuwsbrief
April 2017 nr. 14
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Goede Vrijdag: Kliederkerk
 
Avondmaalsviering in Stilte Centrum
 
Beroepingsproces en afscheid Erik van Halsema
 
Afscheid Wim Vlooswijk
 
Films 40 dagentijd: ‘De Matthäus Missie'
 
Verhaalkerkelanden: afsluiting
 
Kerkproeverij
 
Help slachtoffers hongersnood
 
Zondag 9 april
6e zondag van de veertigdagentijd
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
''Kom tevoorschijn"
 
 
Voorganger:
ds. Erik van Halsema
 
Sterretjes
 
Op woensdag 19 april is er een ontmoetingsavond.
 
Diaconaal Platform Aandacht Helpt zoekt per direct een buddy voor statushouders.
 
Vorig jaar mei hebben ds. Wim Moehn en zijn vrouw Henny een reis naar Israël gemaakt.
 
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Vrijdag 7 april
Catechese en Stercafé 
 
Zaterdag 8 april 
pastor Vlooswijk en ds. Erik van Halsema [in De Waaier]

Zondag 9 april:  ds. Erik van Halsema - Palmpasen

Maandag 10 april 
lector Hanneke Dral Avondgebed

Dinsdag 11 april  Ontspanningsmiddag voor senioren

lector Erik Verkerk
Avondgebed
 
Matthaus Passion in de Vituskerk
 

Woensdag 12 april
lector Corry Theebe Avondgebed

Donderdag 13 april
Avondmaalsviering in Stilte Centrum
 
ds. Erik van Halsema - Witte Donderdag

Samen kijken naar
The Passion dit jaar
vanuit Leeuwarden

Vrijdag 14 april   Kliederkerk

ds Jetty Scheurwater
Goede Vrijdag

Zaterdag 15 april 
ds. Jetty Scheurwater
Paaswake

Zondag 16 april
ds. Erik van Halsema Pasen
 

Palmpasen

Zondag 9 april 2017

Johannes 12:12-24

Kom tevoorschijn! 
Veel mensen gaan Jezus tegemoet als hij op een ezel Jeruzalem binnenrijdt.
Omdat ze gehoord hebben dat hij woorden spreekt die sterker zijn dan de dood. Ze roepen hem toe: ‘Hosanna!’
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Kliederkerk op Goede Vrijdag
 
  
Net als de vorige jaren is er dit jaar op Goede Vrijdag (14 april 2017) van 10.00 -13.00 uur weer kliederkerk!
Het thema is deze keer: Verhalen in de nacht
Komen jullie ook weer? Als je je vriendjes en vriendinnetjes meeneemt, vergeet dan niet om ook jullie ouders, je opa of oma of misschien je buurman mee te nemen.
 
 
Avondmaalviering in Stilte Centrum
Op donderdag 13 april a.s. organiseren Reintje Hofman en Maria Kruithof als eerste sectiehoofden een avondmaalsviering in het Stiltecentrum voor gemeenteleden die niet meer op zondag naar de kerkdienst kunnen komen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroepingsproces en afscheid Erik van Halsema
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren. Wij wensen hem alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
Afscheid Wim Vlooswijk
Op zondag 30 april zal Wim Vlooswijk na 23 jaren dienst als pastoraal werker afscheid nemen van de Emmaus-Paulus parochie.
 
Als wijkgemeente rond de Bethlehemkerk hebben wij ook jarenlang mogen genieten van Wims bijdragen in oecumenisch verband. 
 
 
 
Film 40dagentijd:‘De Matthäus Missie'
Films in de veertig dagentijd 2017 - Een cyclus van 6 films: Sterk en Dapper.
 
Dinsdag 11 april
 
Pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw (78) heeft zijn leven gewijd aan de moderne klassieke muziek, van Schönberg tot Oestvolskaya. Nu, aangekomen in de kromming van zijn levensboog, draait hij zich om en strekt hij zijn armen uit naar Johann Sebastian Bach, naar de Matthäus Passion.
 
 
 
 
Verhaal Kerkelanden: Afsluiting
 
Op zondag 23 april is de afsluiting van wat begonnen is als project vanuit verschillende kerken, Versa en de Historische Kring ‘Albertus Perk’.
 
Alle kerkvaders en een kerkmoeder zijn dan op diverse wijzen belicht.
Door middel van toneelvoorstellingen en koren, hebben velen genoten en geleerd wie er achter de naamgevers van de straten en hofjes schuil gaan.
 
 
Kerkproeverij
Hoe wordt de kerk een uitnodigende kerk? Kom naar de inspiratiedag op vrijdag 21 april.
 
De inspiratiedag neemt een voorschot op de landelijke campagne Kerkproeverij. 
In het weekend van 9 en 10 september zetten kerken in het hele land de deuren open in het kader van de campagne Kerkproeverij.
 
Meer dan twintig kerkgenoot-schappen doen mee aan de landelijke campagne Kerkproeverij.
 
 
 
Help slachtoffers hongersnood
De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika.
 
Hulp is noodzakelijk.
 
Daarom collecteren de vijf wijken van de Protestantse gemeente te Hilversum op zondag 23 april voor noodhulp in Zuid-Soedan.
 
Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl