Уважаеми партньори и клиенти,
 
В този брой на електронния ни бюлетин ще ви запознаем с дейността на две компании, изложители на тазгодишното издание на Save the Planet. Омим ЕООД  ще представи първата в света по своя мащаб и капацитет Пилотна инсталация за улавяне на въглеродни емисии, технологии за производство на енергия от отпадъци, а  Роланд Трейдинг - претоварни машини и инсталации за рециклиране.
 
Приятно четене на интервютата с г-н Ивайло Вакавлиев и г-жа Светлана Мичева!
 
 
Организатор:
 
 T 032 512 905    E tanya@viaexpo.com     W www.viaexpo.com
 
 
ОМИМ ЕООД (представител на Термокимик за България)
 
 
Г-н Вакавлиев, моля да представите накратко компанията ви.
Термокимик е италианска компания, основана през 1938 г. и е специализирана в изграждането на сероочистни инсталации, инсталации за улавяне на въглеродни и азотни емисии, заводи за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др.
 
Кои от тях имат най-голямо приложение?
Европейските тенденции за ограничаване на емисиите и увеличаване дяла на зелената енергия превръщат Термокимик в един от водещите производители и доставчици на такова оборудване. Компанията е разширила дейността си до степен да изготвя детайлния и работен проект на инсталациите си, като по този начин предлага завършеност „до ключ” за всички свои проекти.
 
Споделете за ваши проекти - реализирани наскоро и бъдещи.
През изминалите 4 години компанията изгради една фабрика за добив на ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци в град  Падова - Италия с инсталирана мощност от 10 MW. Термокимик  изработи и монтира съвременна ...
 
 
 
РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

 
 
Г-жо Мичева, моля да представите накратко компанията ви.
Нашата фирма е представителство на група фирми от Холдинг TEREX. В нашата продуктова гама присъстват:
- машини и оборудване за пристанища: претоварни машини с грайфери и грайферни кофи за скрап, дървен материал, отпадъци за рециклиране и др.
- индустриални грайфери, балиращи преси за опаковки: метални, картонени и пластмаса
- инсталации за рециклиране на строителни отпадъци.
 
Кои от тях имат най-голямо приложение и с какво се отличават?
Претоварващи машини – здрави, стабилни, качествени, високо ефективни.
 
Споделете за ваша проекти - реализирани наскоро и бъдещи.
Доставихме 2 бр. претоварващи машини за скрап: 1 бр. на пристанище Бургас и 1 бр. на скрап депото в Ямбол, както и индустриален грайфер за транспортиране на отпадъци в Холсим в Бели Извор.
 
Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?
Фирмата обслужва с доставки и сервиз фирми на територията на ...