Klankbordgroep Vlaams Parlement 2 september 2015
 
In najaar 2015 neemt het Vlaams Parlement het voortouw in een maatschappelijk debat rond de eindtermen. Het Parlement zal bepalen welke actoren op welke wijze zij in het hele proces wenst te horen.Muzes wil -in aanloop van het debat- de nodige aandacht creëren mbt de eindtermen en ontwikkelingsdoelen muzische vorming (BaO), vakgebonden eindtermen Artistieke Opvoeding (1ste graad SO), Vakoverschrijdende Eindtermen Socio-Culturele Vorming (2de en 3de graad).

In eerste instantie wil Muzes een rondetafelgesprek voeren in het Vlaamse Parlement op  2 september van 17.00 u tot 18.00 u.  Muzes stippelt een traject uit met een duidelijke visie, gedragen door een klankbordgroep (20-tal personen) met vertegenwoordigers uit diverse sectoren.
 
 
Leden
 
 
      
Baeyens Frank
Directeur Heilige Drievuldigheidscollege Leuven
Bilcke Els
Pedagogische Begeleider Plastische Opvoeding Bisdom Brugge
Bosman Luc Projectleider Kunstig Competent GO!
Brusseel Ann
Volksvertegenwoordiger, Commissie Onderwijs Vlaams Parlement
Crul Koen          
Docent Muzische Vorming Vives
Daenen Lies, Moderator
Kunstenaar
De Laet Steven Pedagogisch Adviseur BaO OVSG
Dekeyzer Brigitte
Docent SLO Kunst KULeuven, Doctor Kunstwetenschappen 
Declerck Felix
Algemeen Directeur Kunstenpunt
Dewit Mirjam
Muziekpedagoge
Helsen Kathleen
Volksvertegenwoordiger, Commissie Onderwijs Vlaams Parlement
Hens Cris Coördinator ontwikkelings- en studiedienst OVSG
Laconte Leen Algemeen Directeur Overleg Kunstenorganisaties
Maertens Eva
Departementshoofd Secundair Onderwijs AP Antwerpen
Maes Jos
Lector Kunst en Geschiedenis KULeuven, Voorzitter Muzes
Terryn Dirk
Directeur Canon Cultuurcel
Van Den Broeck Karl
Journalist, Coördinator Bozar
Vandeputte Lieven Hoofd Maatschappelijke Projecten CERA
Vanlerberghe Bieke Directeur Forum Amateurkunsten
Vandenbogaert Ilse Hoofdpraktijklector PKV-PO KdG Antwerpen
Vanobbergen Bruno
Commissaris Kinderrechten Vlaanderen
Verminnen Johan
Gedelegeerd bestuurder Sabam, Zanger
 
Verontschuldigd:
Bart Peeters
Presentator, zanger
Leroy Dominique CEO Proximus
Maertens Hans Gedelegeerd bestuurder VOKA
Vanausloos Willem
Directeur Freinetschool De Zevensprong Leuven
Vandamme Dirk
Hoofd Innovation and Measuring Progress Division (OESO)
Vanderveken Thomas
Presentator, muzikant
Vanpuyvelde Martine
Doctor in de psychologie (VUB)

Muzes wil ook uw stem horen!
 
Agendapunten:

1. Kunsteducatie in perspectief Europees Parlement:
 
    1. School is de toegangspoort om cultuur te democratiseren
    2. Kunsteducatie in alle onderwijsniveaus

2. Evaluatie ontwikkelingsdoelen en eindtermen BaO en SO
 
3. Pijnpunten: gebrek aan visie
 
   1. Van 5 muzische domeinen (BaO) naar 2 muzische domeinen (SO)
   2. Enkele vakgebonden eindtermen in eerste graad SO
 
   Gevolgen  
   1. Geen onderbroken leerlijn mogelijk
   2. Aanbod kunsteducatie is sterk afhankelijk van onderwijsrichting & onderwijskoepel
 
4. Onder de loep: muzische vorming in BaO
 
  1. Ca. 60 % van de scholen hebben negatief doorlichtingsverslag muzische vorming
  2. Aanbod lestijden muzische vorming vermindert jaarlijks in lerarenopleidingen
 
5. Voorstel Muzes
 
Muzes nodigt alle leraren muzische vorming, muziek, beeld uit om vooraf je mening en mogelijke suggesties door te geven. Vanaf zaterdag 29 augustus kan je via www.muzes.be actief deelnemen.
Muzes Tervuursesteenweg 84 2800 Mechelen www.muzes.be -info@muzes.be