Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2017 nr. 24
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Visitatie
 
Vacature tijd
 
Feestelijke afscheidsfeest
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Beroeping Diependaal
 
Gezinsevent
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Zomer expositie
 
Avondmaalsviering in kleine kring
 
 
 
Zondag 18 juni Oecumenische viering in De Waaier
 
Aanvang: 9:30 uur
 
Thema: Emmaus parochie
 
 
Voorganger:
ds. Erik van Halsema diaken R. Simileer
 
Sterretjes
Jogchum en Bea Kooi doen verslag met nieuwe eigen foto's.
 
Zaterdag 24 juni is er dé bazaar van 2017, in de Bethlehemkerk met kunst, kitch, curiosa, boeken, speelgoed enz..
 
Verhuizing
Ds. Jetty Scheurwater verhuist in augustus van Barneveld naar Hilversum
 
Tot half augustus is er de zomer expositie.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 16 juni
Afsluiting seizoen Catechese: Zwemmen in Loosdrecht
 
Zaterdag 17 juni
 
Zondag 18 juni Oecumenische viering in De Waaier
 
Maandag 19 juni
Inloop visitatie
 
Kerkenraad
 
Dinsdag 20 juni
Diaconie
 
Donderdag 22 juni
 
Vergadering LW
Vergadering pastoraal team Zuiderheide
 
Vergadering pastoraal team Kerkelanden
 
Zaterdag 24 juni
Bazaar in de Bethlehemkerk

Zondag 25 juni
ds Jetty Scheurwater
 
SAVE THE DATE
 
Vrijdag 30 juni
Afscheidsfeest ds Erik van Halsema
Zondag 2 juli slotzondag
én afscheidsdienst ds Erik van Halsema
 

Zondag 18 juni

Lucas 16: 19-31

Ik heb je nodig

Deze week gaat het over de rijke man die alles heeft. Voor hem lijkt de arme bedelaar Lazarus bij de poort niet te bestaan. Maar op een dag zijn de rollen omgekeerd, zo vertelt het verhaal. De arme Lazarus krijgt de hemel die hij nooit gehad heeft en de rijke moet pijn lijden. Wie heb jij nodig? En wie heeft jou nodig?
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Visitatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Onze wijkgemeente is in 2017 weer aan de beurt voor een visitatie; dat is een pastoraal bezoek met als doel de opbouw van de gemeente. 
Dit vindt eens in de vier jaar plaats. Twee visitatoren zullen ons op maandag 19 juni 2017 bezoeken. Zij spreken met de predikanten en met de kerkenraad en ook met gemeenteleden die dat wensen.
Indien u van deze gelegenheid gebruikt wilt maken bent u tussen 18.45 en 19.30 uur van harte welkom in de consistorie van onze kerk. U hoeft zich niet tevoren aan te melden en kunt in vertrouwelijkheid spreken.
 
Vacature tijd
 
De kerkenraad mag van de Algemene Kerkenraad gedurende de vacaturetijd voor 0,5 predikantsplaats bijstand (de omvang van de vacature) zoeken. 
Op 22 mei heeft de kerkenraad besloten ds. Scheurwater een tijdelijke uitbreiding van 0,25 predikantsplaats te geven. De kerkenraad zet in op een vertrouwd gezicht in de vieringen en op continuïteit in het pastoraat.
Ds. Scheurwater is gedurende de vacaturetijd aanspreekpunt voor alles secties en zal samenwerken met alle sectiehoofden, pastorale ouderlingen en de ouderlingen die uitvaarten begeleiden. Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feestelijk afscheidsfeest
 
 
Op vrijdag 30 juni organiseren wij een feestelijke avond in onze kerk ter gelegenheid van het afscheid van Erik van Halsema. We willen dat doen op een manier die echt bij Erik past. We starten de avond met een American diner, gevolgd door een inhoudelijk verrassingsprogramma. We sluiten af met een hapje en een drankje.

Lees meer ...
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
Wij wensen hem alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
 
 
 
 
Beroeping Diependaal
 
De Nieuwe Kerk in Amersfoort hoopt een beroep op ds. Gerard Kansen uit te brengen. Kansen is predikant in de Diependaalse kerk en verbonden aan Vitamine G. Na een periode van vijf dagen, waarin met bezwaar kan aantekenen tegen de gevolgde procedure, gaat het beroep op vrijdag 16 juni in.
 
 
 
 
Gezinsevent
 
 
 
Een feestelijke zomerse zaterdag in en rond het EO-gebouw in Hilversum. Er zijn activiteiten voor het hele gezin met o.a. een Checkpoint J/M TEST met Rachel, Topdoks Experience, een Hip voor Nop-workshop met Anne-Mar, Verhalen uit de Schatkist door Kimberley, Boswachter Otto met Koek&Ei-dieren, TV-maken met Ben Ketting en Wim de Knijff en een muzikale reis met Trinity en Elly & Rikkert.
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Zoek je kunst, kitsch, curiosa, kom dan zaterdag 24 juni naar de bazaar in de Bethlehemkerk.
 
In de kerk kun je van 10:00 tot 16:00 terecht voor tweedehandsboeken, speelgoed, kleine snuisterijen, cd’s maar ook voor vintage kleding en plantjes. 
 
Inbrengen goederen
Heb je spullen die je graag wilt geven voor de rommelmarkt? Dan nemen we die graag in ontvangst op donderdag 22 juni of vrijdag 23 juni tussen 18:00 en 20:00 in de Bethlehemkerk.
 
 
 
Zomer Expositie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot half augustus hangt in de Bethlehemkerk werk van leden van de schildersvereniging Kleur en toets, te Hilversum.
De schildervereniging telt meer dan 50 leden die wekelijks schilderen in 12 groepen in ons Atelier aan de Diependaalselaan.
Voor de tentoonstelling hebben meerdere leden 2 schilderstukken ter beschikking gesteld. Het werk is dan ook zeer divers. In juni worden de schilderijen gewisseld.
 
Avondmaalsviering in kleine kring
 
Op 6 juli is er weer gelegenheid om in een kleine kring het avondmaal te vieren. Dit aanbod is bedoeld voor hen die niet meer in de gelegenheid zijn om op zondagmorgen deel te nemen aan de Tafel van Brood en Wijn.
De viering in het Stiltecentrum duurt ongeveer een half uur waarna we samen koffie en thee drinken.
Als u wilt worden opgehaald en thuisgebracht, neemt u dan contact op met Maria Kruithof.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl