Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
November 2019 nr. 38
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Sirkelslag Kids 2019
15 november
 
Kerkdienstgemist.nl
vernieuwd
 
Gedenk de overledenen
Laatste zondag
kerkelijk jaar
 
Voedselbank najaarsactie
 
PKN Adventskalender 2019
 
Kerstbomen voor Oeganda
 
Verslag bevestigings-dienst ds. Aster
 
Filmvoorstellingen i.s.m. Emmaus
 
Tuindag 30 november
 
Wisseling van de wacht Amaris
 
Bezoek classispredikant aan kerkenraad
 
Artiesten gezocht voor de Oeganda reis
 
 
Zondag 3 november
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
''Licht"
Voorganger:
ds. Erik van Halsema
 
 
Sterretjes
 
Jos Maters vertrekt als organist naar A'dam
 
Mededelingen vanuit de kerkenraad oktober '19
 
Luuk Hettelder exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
Les deux chevaux d'Olaf
 
Bestel de gratis PKN adventkalender:
Geef licht!
 
Vacatures:
 
 
 
Vacature van de maand
 
 
 
AGENDA
 
Zaterdag 2 november
Voedselbankactie
 
Zondag 3 november
ds. Erik van Halsema in Bethlehemkerk
 
<ruilzondag>
ds. Aster Abrahamsen in Regenboogkerk
 
 
Maandag 4 november
-
 
Dinsdag 5 november
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 6 november
-
 
Donderdag 7 november
 
Vrijdag 8 november
-
 
Zaterdag 9 november
Fancy fair: Diependaalsekerk 
 
 
Zondag 10 november
ds. Jetty Scheurwater 
 
Wandelen met Maria 
 
 
SAVE THE DATE
 
Lasergamen voor alle PgH catechesanten, introducees & leiding in de Bethlehemkerk op vrijdag 15 november!
 
 

Zondag 3 november

Johannes 8: 12-20
 
Getuigenis
 
Jezus​ nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ De ​farizeeën​ wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ Maar ​Jezus​ ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.2
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Sirkelslag Kids - 15 november
 
Op vrijdagavond 15 november vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
 
Het thema is dit jaar: 'In het donker zoeken naar licht'.
Het verhaal van Daniel loopt als rode draad door de spellen. Daniël werd in de leeuwenkuil gegooid.
 
Wij willen alle kinderen van 8 -12 jaar uitnodigen om dit online spel mee te komen spelen in de Regenboogkerk. We verwachten je daar om 19.15 uur. Om 19.30 uur begint het spel, dus kom op tijd!! Om 21.00 uur kan je weer opgehaald worden.
 
Kom je ook? LEUK!!!! 
 
Geef je wel vóór woensdag 13 november even op bij Christa: christa@glw11.nl
 
 
 
 
Kerkdienstgemist.nl vernieuwd
 
Website van Kerkdienstgemist.nl is vernieuwd. Mogelijk maakt u gebruik van de website kerkdienstgemist.nl. Als bezoeker van Kerkdienstgemist.nl krijgt u een nieuwe website te zien.
Gebruikers die ingelogd waren op de oude website moeten opnieuw inloggen op de nieuwe website om besloten uitzendingen te kunnen volgen. Hierbij kan het zijn dat u het wachtwoord niet meer weet omdat deze voorheen was opgeslagen.
 
 Lees meer ...
 
Laatste zondag kerkelijk jaar
Op zondag 24 november gedenken we alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Nabestaanden worden uitgenodigd en kunnen net als alle andere aanwezigen in de viering een kaarsje aansteken. De ouderlingen met bijzondere opdracht, Maria Kruithof en Corine de Jong, die ook uitvaarten hebben begeleid gaan samen met ds. Aster Abrahamsen voor in deze dienst.
 
 
 
Voedselbank najaarsactie 2019
 
Op zaterdag 2 november organiseren we net als afgelopen jaren weer een Voedselbankactie. Bij de Albert Heijn op de Heigalerij en bij de Lidl en de Albert Heijn in Winkelcentrum Kerkelanden gaan we het winkelend publiek weer vragen om een paar extra boodschappen te doen voor mensen die het hard nodig hebben.
 
Dit jaar is de actie iets eerder dan voorgaande jaren. Zaterdag 2 november is, zo vlak bij de start van de feestmaand december, een mooie gelegenheid om de voedselbank een flink hart onder de riem te steken.
 
 

PKN Adventskalender 2019

Op zondag 1 december begint Advent. Leef toe naar Kerst, het feest van licht. Bestel de gratis adventskalender van de Protestantse Kerk Nederland
Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender 2019. Advent betekent ´komst´
We kijken uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn.
 
 
Lees meer ...
 
  

 
Kerstbomen voor Oeganda
  
In de zomer van 2020 gaan wij, 16 jongeren uit Morgensterkerk, Regenboogkerk en Bethlehemkerk, op een diaconale reis naar Oeganda. Wij gaan in het dorpje Lwamalenge een school bouwen zodat alle kinderen uit dit dorp naar school toe kunnen. Om deze reis mogelijk te maken en de kinderen een toekomst te geven is er geld nodig. Dit geld halen wij op met verschillende acties.
De bloembollenactie is succesvol afgerond. Bedankt voor het kopen van de bloembollen en op deze manier onze reis te steunen! We zijn 26 oktober van start gegaan met de kerstbomenactie. We verkopen prachtige kerstbomen in drie maten. Deze kunt u bij ons bestellen en dan op 14 december bij de Bethlehemkerk ophalen. Het is ook een mogelijkheid om de kerstboom thuis te laten bezorgen.
 
Verslag bevestigingsdienst ds Aster
 
Op zondag 13 oktober werd ds Aster Abrahamsen verbonden aan de Bethlehemkerk. Ds Jetty Scheurwater heeft haar bevestigd als predikant van de Bethlehemkerk.
 
Het motto van de dienst was ‘Ik ben de deur’, één van de zeven ‘Ik ben’–woorden van Jezus die dit jaar centraal staan in het bovenwijkse thema Rondom Jezus. Vanwege dit motto had ds Aster de deur van haar eigen werkkamer meegenomen, daar mochten mensen een boodschap op achterlaten.
 
  
 
Filmvoorstelling i.s.m. Emmaus
 
Op dinsdag 26 november is er gelegenheid voor leden van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk om samen te kijken naar de indrukwekkende film ‘Fill the Void’. 
 
De middagvoorstelling begint om 14.30u in de Waaier. De avondvoorstelling begint om 20.00 uur in de Bethlehemkerk.  
    
De filmmiddag wordt ingeleid door ds. Jetty Scheurwater. De filmavond door diaken Randy Simileer.
 
 
 
Zondag 30 november Tuindag
Zaterdag 30 november as. is het weer zover. De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
 
 
Lees meer ...
 
 
 
Wisseling van de wacht Amaris
 
Herman Molenaar gaat deze maand met pensioen. Na bijna 6 jaar als geestelijk verzorger te hebben gewerkt in Zuiderheide heeft hij op 30 oktober jl. afscheid genomen in het restaurant van gebouw Rubina in Nieuw Zuid. Leden van de wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk (waaraan ds. Molenaar in deze functie was verbonden) waren daarbij aanwezig om hem te groeten en te bedanken voor het werk dat hij met veel toewijding heeft verricht.
 
 
Bonny Rem-Veldstra
Scriba wijkkerkenraad Bethlehemkerk
 
Bezoek classispredikant aan kerkenraad
Een inspirerende bijeenkomst heeft de wijkkerkenraad met de classispredikant van Noord-Holland ds. Peter Verhoeff maandagavond 28 oktober jl. Een flinke vertegenwoordiging van de wijkkerkenraad is aanwezig. Het doel van het bezoek is kennismaking en uitwisseling.
 
We spreken over kerk zijn – nu, wat gaat goed? Wat zou beter kunnen? Waar liggen struikelblokken? We uiten onze zorgen maar benoemen ook de dankbaarheid om wat goed gaat. We delen met elkaar onze antwoorden op de vraag waarom we kerk – zijn door onze eigen geloofsbeleving te duiden; vanuit overtuiging, vanuit zoeken naar, vanuit vertrouwen, vanuit verbinding. Het doet ons goed om op deze wijze als kerkenraad met elkaar samen te zijn, elkaar op een andere manier te horen.
 
Dat ds. Verhoeff  zeer enthousiast is over de avond met de wijkkerkenraad blijkt uit een nagezonden brief waarin hij onze openheid benoemt en waardeert en o.a. aangeeft dat de kerk van nu aan verandering onderhevig is en de kerk van vroeger niet meer terugkomt. De kerk bevindt zich op een kruispunt waarop we op zoek mogen gaan naar nieuwe kansen en initiatieven.
 
Een avond om dankbaar op terug te kijken en om in vertrouwen te overdenken richting toekomst.
 
Bonny Rem-Veldstra
Scriba wijkkerkenraad
 
 
Artiesten gezocht voor Oeganda reis
 
 
Wij, jongeren van de Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk, willen dit jaar een reis gaan maken naar Lwamalenge in Oeganda.
 
In Lwamalenge is er door de leraren een school opgezet die toegankelijk is voor iedereen, zowel arme als rijke kinderen. Dit vinden wij zo’n goed project, omdat onderwijs een van de belangrijkste dingen is. Door onderwijs kunnen de kinderen een baan krijgen en zo bestrijdt onderwijs armoede.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl