Click here to view this email in your browser                                                                               Декември 2014
 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ"
 изложение и конференция за Югоизточна Европа,  11-13 март, София 
 
 
Бързото развитие на технологиите променя динамично облика на осветителната индустрия. В глобален мащаб нараства търсенето на екологични и икономични осветителни продукти, които осигуряват безвредна и най-близка до естествената светлина. Благоприятни са тенденциите и в Югоизточна Европа - все повече обществени сгради, улични пространства, хотели, ресторанти и домакинства се възползват от многобройните предимства на иновациите в осветлението.  
 
В  този брой на информационния ни бюлетин Ви представяме IEK Moldova - нов изложител в "ЕЕ & ВЕ" 2015. Лариса Полекова, директор на компанията, ще ни запознае с едно от нейните направления - LED осветлението.
 
Организатор: Виа Експо   032/ 512 900, office@viaexpo.com   www.viaexpo.com
 
 
    
Лариса Полекова
директор на IEK Молдова
                                                                
Енергийната ефективност е една от най-актуалните и дискутирани теми в днешното общество. Вече са налице редица решения за намаляване на енергийната консумация, като едно от които е енергийно ефективните LED лампи. IEK Group взе под внимание всички предимства на този тип осветление и стартира производство. Основните характеристики, с които се отличават енергоспестяващите продукти на IEK, са:
- Висока ефективност – светодиодите са изключително икономични. Могат да произведат до 100 лумена, използвайки само 1 ват.
- Устойчивост и дълъг живот – експлоатационният срок до 100 000 работни часа е несравнимо по-голям от този на лампите с нажежаема нишка.
- Екологично чисти – светодиодите не излъчват ултравиолетови или инфрачервени лъчи, за разлика от халогенните лампи, които съдържат живак.

IEK Group произвежда голямо разнообразие и от други продукти и оборудване за ниско напрежение. Благодарение на нашия научно-развоен отдел постоянно обновяваме продуктовата ни гама. Множество от продуктите ни са с патент. Всички процедури за тестване се провеждат в модерни лаборатории, оборудвани с последно поколение уреди. Изключително важен аспект е високият контрол на производствения процес. 
      
Ние имаме много добре развита търговска мрежа на територията на бившия Съветски съюз, Азия, проявяваме интерес към Югоизточна Европа. На нашите делови партньори предлагаме подкрепа в областта на маркетинга, логистиката и услугите.

 
 
Актуални новини за EE & ВЕ 2015
● Cink Hydro, Eurosolarnet, Hermes Solar, Ebioss Energy, Елка Бургас, Ирес, Омния Контракторс и Елтрак България ще участват в изложението, което ще представи системи за производство на всички видове екологична енергия.
● Акцент в програмата ще бъде „Енергийна ефективност“ – сесия на Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда. Един от лекторите е Хайко Шмидт от Германската асоциация на специалистите по устойчивост и управление на околната среда (VNU). Той ще разкаже за проекта „Енергийно ефективни мрежи” в помощ за намаляване на енергийните разходи в порядък 10-15%.
● Продължаваме със силната международна промоция на събитието - списанията Energy Efficiency Business & Industry magazine и ees INTERNATIONAL, FEDARENE - Европейска федерация на агенциите и регионите за енергия и регионите, PU-Europe се присъединиха към партньорската ни мрежа.
 
 
    
 
       
 
Пожелаваме Ви вълшебна Коледа и успешна Нова 2015 година.
 
Искрено се надяваме да работим заедно за едно по-чисто и добро бъдеще!
 
 
От целия екип на Виа Експо
 
 
 
Препрати на приятел:
Намери ни в социалните мрежи:
       
 
 
Съгласно Закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че съдържанието на този e-mail е непоискано търговско съобщение. Ако съобщението ни Ви е обезпокоило, моля да ни извините. Нашата единствена цел е да бъдем полезни.
Via Expo Ltd., www.viaexpo.com