Ako ne se chete, kliknete
 
  
Европейската комисия даде одобрението си за създаването на британска банка, инвестираща в „зеленипроекти, съобщиха от Комисията. Банката ще разполага с около 3,7 млрд. евро капитал.
Новата банка - Green Investment Bank (GIB), ще финансира само проекти, които не могат да получат необходимите им средства директно от пазара. Основната й цел е спазване на заявените от британското правителство приоритети за намаляване на вредните емисии и развитие на „зелената“ икономика. Очакванията са, че финансиране от фондовете на GIB ще получат проекти в областта на преработката на отпадъци, изграждане на вятърни паркове в крайбрежните зони, производство на биогорива и биомаса и т.н.

...........................................................................................................................................

Предстоящи събития 29- 31 май 2013:

SEE Solar- Соларни технологии
Save the Planet - Конференция и изложба за екология, рециклиране и управление на отпадъци           

Организатор Виа Експо

 ...........................................................................................................................................

 Via_logo
  T 032 512 905, 39 39 56 | E tanya@viaexpo.com |W www.viaexpo.com
 
Forward this email to a friend

  Съгласно Закона за електронната търговия този мейл е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".