Bethlehemkerk                                                   
Mei 2021 nr. 21
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Viering zondag 30 mei:
Liefde in drievoud
 
De wereld snakt naar adem
 
Vanuit de Kerkenraad: mei 2021
 
Steek een kaarsje aan en geniet van licht en muziek!
 
Wegwijzer 2021/2022
 
Vrijdag 28 mei start MIHL weer!
 
Welke vormen van kerk-zijn kent de Protestantse Kerk?
 
Open Kerk weer open
 
Toekomstgerichte kleine gemeente ontstaat aan twee kanten
 
Sirkelslag 28 mei: Keuzes maken
 
Lighten the Night
van start
 
 
 
Viering
Zondag 30 mei
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Liefde in drievoud'
 
ds. Kick Bras
 
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 28 mei
Nieuwsbrief
 
 
 
Zaterdag 29 mei
---
 
Zondag 30 mei
ds Kick Bras
 
Samen online koffiedrinken 
 
Maandag 1 juni
--
 
Dinsdag 2 juni
---
 
Woensdag 3 juni
--
 
Donderdag 4 juni
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 5 juni
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 6 juni
----
 
Zondag 7 juni
ds. André de Oude
(HA-viering) 
 
Samen online koffiedrinken 
 
 
Zondag 30 mei
 
Johannes 17: 13-26
 
Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"DE WERELD IN"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
Viering zondag 30 mei: Liefde in drievoud
 
Zondag is het zondag Trinitatis. Nu we alle drie de feesten gehad hebben, Kerst, Pasen en Pinksteren, vieren we de volheid van de liefde van Vader, Zoon en Geest. Jezus bidt voor ons, dat wij met die liefde verbonden zullen zijn in onderlinge liefde en eenheid. Misschien kunnen we de Drieëenheid zien als een bos van drie bloemen. De bloemen zijn verschillend, maar het is één bos. In welk opzicht vindt u, dat de Vader, Zoon en Geest van elkaar verschillen? 
De vraag die ds. Kick Bras alvast meegeeft voor het tweede deel van het Samen Online Koffiedrinken is: Kunt u aangeven of u verschil ervaart in de liefde van de Vader, de Zoon of de Geest?
Ds. Kick Bras én Anke Bras zullen beide ook zelf online komen om met ons in gesprek te gaan n.a.v. de viering en bovenstaande vraag.
 
De wereld snakt naar adem
 
Op zondag 30 mei collecteert de Protestantse gemeente Hilversum voor de noodhulpactie ‘De wereld snakt naar adem’. Een actie voor de strijd tegen corona in de allerarmste landen. De actie komt voort uit het Christelijk Noodhulpcluster, waarvan de organisatie Dorcas een onderdeel vormt.
 
Dorcas motiveert de actie met de constatering dat ‘het coronavirus harder dan ooit om zich heen grijpt. De gevolgen zijn mensonterend. In veel landen is ziek worden niet eens de enige angst. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het overal. De wereld snakt naar adem!’
 
 

Vanuit de Kerkenraad: mei 2021

Ziekteverlof ds. Aster Abrahamsen
Zoals u weet is ds. Aster sinds februari dit jaar met ziekteverlof. Deze afgelopen periode is ze door de wijkkerkenraad zo veel mogelijk met rust gelaten om haar de kans te geven goed te herstellen. Uiteraard is er wel regelmatig contact met haar. Onlangs liet ze ons weten dat ze in april de tegenslag heeft gehad corona te hebben opgelopen, net in de periode waarin haar coaching zou gaan starten. De corona speelt haar nu nog parten. We hebben haar laten weten dat ze alle tijd moet nemen voor haar herstel. De hartelijke groeten van haar naar ons allen brengen we graag over.

We missen Aster in onze gemeente, we missen haar in de uitvoering van haar taken en we missen haar aanwezigheid in de wijkkerkenraad. De kerkenraad buigt zich over hoe nu verder omdat het ongewis lijkt wanneer Aster haar werkzaamheden weer zou kunnen hervatten.

Vieringen
Voor de komende periode tot en met de slotzondag 27 juni staan de diensten gepland in de Bethlehemkerk. Deze worden geleid door ds. Jetty Scheurwater en gastpredikanten. We zijn blij dat we elkaar in onze vertrouwde omgeving weer beperkt fysiek en online mogen ontmoeten tot de zomerperiode waarin onze gezamenlijke diensten met de Diependaalse Gemeente gepland staan.
 
 
 
Steek een kaarsje aan en geniet van licht en muziek!
 
Deze warme uitnodiging kan u zomaar ten deel vallen als u op de derde donderdag van de maand tijdens koopavond in het centrum van Hilversum bent. Sinds vorige week is de Grote Kerk op de Kerkbrink namelijk gestart met Lighten the Night. In de nieuwsbrief van vorige week kon u al kennismaken met dit hartverwarmende initiatief. Klik hier voor de informatie.
Bezoekers van het centrum van Hilversum kunnen in de kerk genieten van kaarslicht en live muziek en kunnen daarbij ook zelf een kaarsje aansteken. Ook is er de mogelijkheid voor een persoonlijk gebed. Vrijwilligers nodigen het winkelend publiek actief uit met een kaarsje en een flyer om de kerk te bezoeken voor een moment van rust en verstilling. Bij de start op 20 mei maakten 45 belangstellenden van die mogelijkheid gebruik.
 

Wegwijzer 2021/2022

In de komende zomermaanden zullen we weer ons best doen om een nieuwe Wegwijzer voor het komende seizoen 2021/2022 samen te stellen. In de Wegwijzer staat veel informatie over alles waar we als Bethlehemkerk voor staan en wat we doen. Ook de gegevens van de taakgroepen en contactpersonen kunt u hierin vinden.
Hierbij het verzoek aan de vrijwilligers van onze gemeente: bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer en/of emailadres , wilt u dit dan – graag vóór 30 juni a.s. doorgeven? Ook wanneer u een taak heeft, maar niet meer wil dat uw gegevens of een deel ervan, in de lijst worden opgenomen, kunt u dit melden.

Vrijdag 28 mei start MIHL weer!

We gaan weer beginnen met Midden in het Leven groep, het mag weer, uiteraard rekening houdend met de nu nog geldende regels wordt het anders dan eerder aangekondigd was.
Dansen in de kerk gaat deze keer helaas nog niet lukken, dat wordt verzet naar het najaar, houdt de nieuwsbrief en website goed in de gaten!
 
Vrijdag 28 mei ben je van harte welkom, leuk om elkaar eindelijk weer te kunnen ontmoeten.
 
 

Welke vormen van kerk-zijn kent de Protestantse Kerk?

Met pioniersplekken, kerngemeenten en met mogelijkheden voor ‘kleine gemeenten lichter ingevuld’ lijkt het aantal vormen van kerk-zijn binnen het mozaïek van kerkplekken toegenomen. Wat kenmerkt deze vormen? En welke voorwaarden gelden er voor deze verschillende vormen van kerk-zijn?
 
De basis van de gemeente staat in artikel IV van 
 
 
 

Open Kerk weer open vanaf 3 juni

Donderdagochtend, 3 juni 2021 van 10 – 12 uur is er in de Bethlehemkerk weer een OPEN KERK! Er zijn zoals vorig jaar ook 3 gastvrouwen/heren om u te begroeten en u de weg te wijzen: bij de entree, de koffie en in de zaal zelf.
We houden de coronamaatregelen van het RIVM aan, dus de anderhalvemeter-afstand moet voorlopig gewaarborgd blijven. Zo stellen we de stoelen en tafels weer op en ook een mondkapje bij binnenkomst blijft verplicht, tot u op uw plaats zit, dan kan het af. Dit is voor ons aller gezondheid van belang. Het kopje koffie of thee is er ook weer. Tevens is er gelegenheid om het Stilte Centrum te bezoeken en u kunt natuurlijk altijd in de kerkzaal terecht voor gebed en meditatie of een kaarsje opsteken en te genieten van het mooi belichte Kruis.
 
Bij de ingang staat uw gastvrouw/heer om u welkom te heten, naar uw gezondheid te informeren en daar kunt u ook uw handen desinfecteren. Ze zal u ook vragen naar uw naam en telefoonnummer, zodat we weten wie er binnen gekomen zijn. Tevens wordt er uitleg gegeven over looproutes, werkwijze, toiletgebruik e.d. U volgt de pijlen naar binnen naar zaal 1. Daar staat uw volgende gastvrouw/heer om u te helpen en te vragen wat u wilt. U kunt er aan een tafel plaats nemen op één van de stoelen, die staan opgesteld. U mag deze daarom niet verplaatsen.
 
 

Toekomstgerichte kleine gemeente ontstaat aan twee kanten

Enerzijds zoeken kleine (wijk)gemeenten en dorpskerken naar mogelijkheden om toekomstgericht te zijn in een tijd van verandering. Anderzijds ontwikkelt een aantal nieuwe vormen van kerk-zijn zich tot volwassen geloofsgemeenschappen. Hoe is het onderling contact tussen deze bestaande gemeenten en nieuwe vormen van kerk-zijn? Het mozaïek van kerkplekken is in beweging.
 
Binnen de Protestantse Kerk in Nederland bestaat momenteel één huisgemeente. Nog eens vijftien gemeenten zijn met het breed moderamina van de classes in gesprek over de mogelijkheid ook huisgemeente worden. Dat wil niet zeggen dat deze gesprekken leiden tot de opheffing van de gemeente, zodat een doorstart als huisgemeente mogelijk wordt. Het gesprek hierover wordt juist gevoerd om te kijken naar mogelijkheden om toekomstgericht gemeente te blijven. De oplossing wordt meestal gezocht in samenwerking of samenvoeging. 
 
 
 
Sirkelslag 28 mei: Keuzes maken
Sirkelslag YOUNG is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. De volgende editie vindt plaats op 28 mei 2021 (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen). Je speelt het spel vanaf je eigen locatie en je groep speelt online tegen honderden andere groepen uit heel Nederland.
 
Sirkelslag YOUNG is een laagdrempelig spel om jongeren (kerkelijk en niet-kerkelijk) te betrekken bij activiteiten van de kerk. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat Sirkelslag een mooi startpunt kan zijn voor missionair jeugdwerk. Het spel spreekt jongeren aan en brengt jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding. 
 
 
Lighten the Night van start
 
Donderdagavond 20 mei beleefde Lighten the Night de ‘vuurdoop’. De deuren van de Grote Kerk staan voortaan iedere derde donderdag van de maand open voor een vrije inloop. Iedereen is welkom om te genieten van kaarslicht en live muziek. Voor een ieder die in het kerkgebouw aan de Kerkbrink tot rust wil komen van 19u00 tot 21u00, in hartje Hilversum.
De Grote Kerk volgt met Lighten the Night succesvolle initiatieven van onder meer in Utrecht – Night of Light in de Dom, Groningen – Spoor van Licht en Keulen – Nightfever. Klik hier voor de website van Lighten the Night. De eerst volgende openstelling is op donderdagavond 17 juni.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00