JANUARI 2016
In deze Studie in Cijfers Bijblijver
  • Start input verzamelen voor evaluatie data Studie in Cijfers
  • Hoe levert u input aan?
  • Wat gebeurt er met de input?
  • Wijzigen contactpersoon of inloggegevens aanvragen
  • Contact
 
Start input verzamelen voor evaluatie data SiC
In de Bijblijver van december informeerden wij u over de aanstaande evaluatie van de data van Studie in Cijfers. Vanaf vandaag is het mogelijk om uw opmerkingen en verbeteren aan te leveren voor deze evaluatie. Uw input kunt u tot en met 22 januari bij ons indienen.

Wij raden u aan om binnen uw instelling na te gaan of er eventueel ook vanuit collega's input is en dit te bundelen. Deze evaluatie gaat uitsluitend over de huidige datavelden. Input over de wijze waarop Studie in Cijfers op dit moment wordt weergegeven, ideeën over nieuwe datavelden of opmerkingen over het proces rond Studie in Cijfers zijn geen onderdeel van deze evaluatie.

Ter informatie/inspiratie:
 
Hoe levert u input aan?
Tot en met 22 januari kunt u input per e-mail sturen naar:
jnortier@studiekeuze123.nl.

Bij het aanleveren van input geldt: hoe uitgebreider de beschrijving hoe beter. Mocht u bijvoorbeeld aan willen geven dat u bij bepaalde opleidingen met uw eigen berekeningen op andere waarden uit komt, geef dan duidelijk aan om welke opleidingen dit gaat (CROHO-codes), wat de waarden zijn waarop u uitkomt en welke berekening(en) uw instelling heeft uitgevoerd om tot deze waarden te komen. Zo kunnen wij eenvoudiger controleren waar de verschillen zitten en zo eventuele wijzigingen in de definities onderbouwen.
 
Wat wordt er met de input gedaan?
Alle verzamelde input over de bestaande datavelden wordt gebundeld en vervolgens besproken met data-experts van de VSNU, de Vereniging Hogescholen, DUO en Studiekeuze123. In dit overleg wordt gekeken of en zo ja hoe, de huidige definities kunnen worden aangescherpt. Daarnaast wordt er gekeken naar verdere harmonisatie tussen Studie in Cijfers voor het hbo en het wo.

Uiterlijk in maart 2016 wordt een conceptversie van de mogelijk aangepaste definities rondgestuurd. Ook worden de eerste resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor de contactpersonen. Hierbij zullen gemaakte keuzes en overwegingen duidelijk worden toegelicht. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Het streven is om de mogelijke aanpassingen mee te nemen in de update van Studie in Cijfers die in mei 2016 gepland staat.
 
Wijzigen contactpersoon of inloggegevens aanvragen
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.
 
Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joeri Nortier via het jnortier@studiekeuze123.nl of 030-303 91 10.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.