Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2019 nr. 10
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Afzien is vooruitkijken
 
Beroepingswerk:
binnenkort witte rook?
 
Films in de veertigdagentijd
 
Veertig dagen vasten:
een protestants perspectief 
 
Loop mee met de Klimaatmars
 
Ionaviering op 24 maart
 
Gezamenlijk catechese
 
Spremberg: gastgezinnen
 
Enquete diaconale jongerenreis
 
Uitdagingen in de
40-dagentijd
 
Vitrinekast: glasexpositie
 
Pasen met de kinderen
 
 
Zondag 10 maart
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Afzien is vooruitkijken'
 
 
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
 
Sterretjes
 
Hilversum marcheert mee
 
Landelijke pastorale dag thema: Eenzaamheid
 
Glas van Angela
 
Hoge woord in de lage landen: een symposium over de bijbel
 
 
AGENDA
 
Zaterdag 9 maart
Het Hoge woord in de lage landen: symposium over de bijbel
 
Zondag 10 maart
ds Maarten Hameete
(1e zondag 40-dagentijd) 
 
 
Wandelen met Maria om 14:00
 
Maandag 11 maart
Bovenbouw jongeren: catechese Bergrede in Bethlehemkerk 
 
 
Dinsdag 12 maart
Onderbouw jongeren: catechese Bergrede in Bethlehemkerk 
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag senioren
 
De bijbel centraal: duurzaamheid (de Kapel) 
 
Woensdag 13 maart
 
Donderdag 14 maart
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Zondag 17 maart
ds. Jetty Scheurwater 
(2e zondag 40-dagentijd) 
 
Ontmoetingsmiddag:
sectie Zeeheldenkwartier 
 
Save the date
Jan Terlouw spreekt over duurzaamheid in de Bethlehemkerk 22 maart.
 
Sprembergweekend 17 t/m 20 mei
 

Zondag 10 maart

Lucas 4: 1-13

De duivel wil Jezus laten zondigen
 
De heilige Geest was in Jezus gekomen. Hij liet Jezus naar de woestijn gaan, weg van de Jordaan. In de woestijn probeerde de duivel om Jezus te laten zondigen.
Veertig dagen lang at Jezus niets. Toen de veertig dagen voorbij waren, had hij erge honger. Toen zei de duivel: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan tegen deze steen dat hij in een brood moet veranderen!’ ...
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Geloven in je werk"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Afzien is vooruitkijken
Zondag 10  maart is de eerste zondag in de veertigdagentijd. Het verhaal dat centraal staat vertelt ons over Jezus die de woestijn in gedreven wordt, en daar op de proef wordt gesteld. De veertigdagentijd kan voor onszelf ook een beproeving zijn, omdat we bijvoorbeeld een uitdaging aangaan. Vanuit dit verhaal zullen we kijken naar onze eigen beproevingen vanuit het thema: afzien is vooruitkijken.
 
 
 
 
 
 
 
Beroepingswerk: binnenkort witte rook?
  
 
Maandag 25 februari heeft de Algemene Kerkenraad de impasse bij het beroepingswerk weten te doorbreken.
 
De aanleiding is dat uit een tussentijdse rapportage van de beroepingscommissie van de Bethlehemkerk is gebleken dat zich een geschikte kandidaat heeft aangediend voor onze gemeente. Om hieraan tegemoet te komen mag de wijkgemeente Bethlehemkerk de procedure met deze kandidaat onder bepaalde voorwaarden te vervolgen.
 
Met dit nieuwe mandaat kan de beroepingscommissie verder en de afrondende gesprekken gaan voeren. De wens is om de beoogde kandidaat zo snel mogelijk te kunnen voordragen.
 
De kerkenraad hoopt u snel meer duidelijkheid te kunnen geven over het verdere verloop van het beroepingsproces.
 
 
Films in de 40-dagentijd
Voor de achtste keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen (ook wel vastentijd of lijdenstijd) een cyclus met films over lijden en opoffering. Iedere film wordt ingeleid en kort nabesproken. 

FIRST REFORMED
Dinsdag 12 maart 13.30 en 20.30 uur
 
Fraai geconstrueerd en intens drama over een dominee (een indrukwekkende Ethan Hawke) en zijn wanhopige pogingen het goede te doen in een wereld vol hypocrisie.
De film wordt ingeleid door Ds. Heleen Weimar.
 
 
Veertig dagen vasten:
een protestants perspectief
  
 
Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’.
Anno 2019 onthouden veel mensen die vasten zich van eten en drinken door bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Ook wordt van andere dingen afgezien: de vanzelfsprekendheid van uitvoerige conversaties aan tafel, roken, Netflix kijken. Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de ander.
 
In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder hen het vasten weer op. Waar komt de hernieuwde belangstelling voor dit gebruik vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten?
 Lees meer ...
 
Loop mee met de Klimaatmars
Op zondag 10 maart lopen de  twee Groene Kerken uit Hilversum mee met de klimaatmars te Amsterdam.
 
Vanuit Hilversum verzamelen we om 11 uur op Hilversum CS. Meld je aan bij Corné en Piet voor meer informatie.
 
 
 
Ionaviering - 24 maart
  
 
De eerstvolgende Ionaviering is op zondag 24 maart a.s. in de Bethlehemkerk.

Thema is dit keer: vrede en gerechtigheid.
 
We beginnen met een sing’in om 16.00 uur. En om 16.30 uur drinken we samen koffie of thee.

Er is dan ook gelegenheid te kijken naar de film die onlangs is uitgebracht: “A taste of Iona”.
 
 
Gezamenlijke catechese
 
Vanaf maandag 11 maart begint het tweede blok gezamenlijke catechese voor de bovenbouw en vanaf dinsdag 12 maart voor de onderbouw. Dit blok zal plaatsvinden in de Bethlehemkerk.
 
In de vijf bijeenkomsten gaan we verschillende gedeeltes uit de Bergrede uit Mattheus behandelen en werken we toe naar het Vastenweekend.
Bovenbouw: maandag 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april van 19:00-20:00
Onderbouw: dinsdag 12, 19, 26 maart en 2 en 9 april van 19:00*-20:00
  
 
 
 
 
Spremberg: gastgezinnen
 
 
We hebben er al eerder in de "Rond de Betlehemkerk" over geschreven, maar we willen nogmaals onder uw aandacht brengen dat er een groep mensen van onze partnergemeente uit Spremberg komt.
 
De uitwisseling is van vrijdagavond 17 mei tot en met maandagmorgen 20 mei.
De gasten komen dit jaar weer naar Hilversum (vorig jaar waren wij in Spremberg).
Lees hier meer en hoe...
 
Enquête diaconale jongerenreis
 
Jongeren tussen 15 en 20 jaar van de wijkgemeenten Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk krijgen een dezer dagen een enquête toegestuurd (eventueel via ouders als alleen van hen het e-mailadres bekend is) waarin ze kunnen aangeven of ze belangstelling hebben om mee te doen aan de voorbereiding van een diaconale reis die in zomer 2020 zal plaatsvinden.
 
 
 
Uitdagingen in de 40dagentijd
 
 
Woensdag 6 maart start de Veertigdagentijd en leven we week na week toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
 
Kerk in Actie start een vastenactie - www.kerkinactie.nl/vasten
 
Veel mensen zullen de uitdaging aangaan om 40 dagen lang minder te eten, minder te drinken, minder tv te kijken, minder auto te rijden of wat dan ook als een uitdaging wordt beschouwd.
 
Na de eerste drie ontmoetingsmiddag in de Bethlehemkerk zijn een paar gemeenteleden ook een individuele challenge aangegaan.
Bij de leeshoek achterin de kerk kun je jouw uitdaging opschrijven.
Lees meer ...
 
Vitinekast: glasexpositie
 
De vitrinekast is weer gevuld met nieuw werk. Dit keer glaskunst van Angela ten Braak
 
In 2013 kwam ik via een workshop in aanraking met glas, en was meteen verkocht door dit fascinerende materiaal. Sindsdien heb ik een aantal workshops gevolgd en houd me nu vooral bezig met het fusen van glas.
 
Glasfusing is het versmelten van verschillende stukken glas tot een nieuw geheel. Dit gebeurt in een speciale elektrische oven op een temperatuur tussen 600 en 850 graden. Het glas dat ik gebruik wordt speciaal gemaakt voor het glasfusen. 
 
 
 
Pasen met de kinderen
 
Met de kinderdienst volgen we het project “Een nieuw begin” voor de Veertigdagentijd en Pasen.
 
Pasen is het feest van het nieuw begin. God wil en zal altijd met ons een nieuw begin maken!
 
 
Paascommissie Gonda, Makbule, Floor en Corine
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl