Nieuwsbrief 58 Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd 

07 februari 2017
Crowdfunding tégen A27 verbreding doorslaand succes!
Markiezenbos en de A27
Een zindering door de stad
 
Wat een succes hebben we behaald en wie had dit eind november 2016 durven denken! We hebben met 1496 mensen in zes weken tijd meer dan €40.000 bij elkaar gebracht! Alle donateurs hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan dit succes! 
 
Al die mensen hebben niet alleen financieel ondersteund, maar ook geholpen door posters op te hangen, door spontaan beloningen aan te bieden en door de campagne onder de aandacht te brengen bij vrienden en familie. Die tijd en moeite heeft de campagne een echte crowdfundingsactie gemaakt. 

Het vervolg: onderzoek en de beroepsprocedure

Namens de Kerngroep Ring Utrecht (met daarin o.a. de Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht vertegenwoordigd) zal Mobilisation for the Environment (MOB) de beroepsprocedure over het A12/A27 Ring Utrecht tracébesluit voor rekening nemen. In het beroepsschrift zal MOB zich ook baseren op de onderzoeken die gaan lopen dankzij de succesvolle crowdfunding. Economisch onderzoeksbureau Decisio zal deze onderzoeken gaan uitvoeren. Zij zullen cijfermatige onderbouwing leveren bij de vraag: "Wegen de geschatte kosten van €1.2 miljard van het verbredingsplan op tegen de mogelijke baten?"

Decisio is een bekende naam. Op verzoek van minister Schultz heeft Decisio in 2014 de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Doordat de Kerngroep nu juist hen vraagt, draagt de Kerngroep bij aan meer transparantie in de besluitvorming: Wat zijn feiten, wat zijn onzekerheden en wat zijn dus politieke keuzes?
 
Alle informatie over de beroepsprocedure

Lees alles over de komende beroepsprocedure op de website van de Kerngroep Ring Utrecht. Hier staat ook wat u als zienswijze-indiener zelf het beste kan doen. In het kort: Ga niet zelf in beroep, tenzij u een zeer goede reden heeft; neem daarover contact op met de Kerngroep. Hou de website van de Kerngroep in de gaten voor nieuwsupdates. 
 
 
Geen gelopen race... Er valt iets te kiezen op 15 maart
Boom langs de A27 in AmelisweerdDe besluitvorming over de A12/A27 verbreding is zeker geen gelopen race. Nog tot en met 2 maart ligt het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht ter inzage.
 
De Kracht van Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en andere bewoners- en milieuorganisaties gaan verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht in beroep tegen het besluit van minsiter Schultz. Met goede argumenten.
 
Een Kamermeerderheid tégen verbreding
 
Verbreding van de bak bij Amelisweerd is ook politiek gezien nog lang geen voldongen feit. Zeker niet nu ook het congres van de PvdA een amendement heeft aangenomen tegen verbreding van de A27 en voor behoud van Amelisweerd. Er is nu in feite een duidelijke Kamermeerderheid ontstaan tegen verbreding. En het is zeker niet onmogelijk dat die meerderheid er ook na 15 maart is. Tel de zetels van PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK en 50+ maar op.
 
Het is bovendien niet ondenkbaar dat CDA en SGP het prijskaartje van €1,2 miljard nog eens willen afwegen tegen oplossingen die veel goedkoper zijn, tegen oplossingen die minstens even goed voldoen aan eisen op het gebied van bereikbaarheid. En dat is niet vergezocht. Instanties als het Centraal Planbureau hebben geadviseerd de verbreding naar 2x6 rijstroken binnen de bak van de A27 te realiseren, dus zonder Amelisweerd aan te tasten. Kortom: Er is genoeg reden om bij het maken van een regeerakkoord na 15 maart a.s. een andere keuze te maken. Stem dus verstandig!

Foto: Amelisweerd tijdens de 'lintenactie' (zie video) op 8 januari j.l.
  
 
12 februari Podium Oost College Jan Korff de Gidts
Podium Oost College 12 februari 2017
A27... en de duurzame ontwikkeling van de stad
 
Hoe staat het met de plannen rond de verbreding van de A27 en wanneer wordt het definitieve besluit genomen? Wat is de visie van de Kracht van Utrecht? Jan Korff de Gidts van de Kracht van Utrecht geeft zondag 12 februari een college hierover bij Podium Oost.
 
Hij geeft zijn toekomstvisie op de leefbaarheid in en rondom Utrecht, gaat in op bestaande plannen, weerstanden in de stad en alternatieven.
 
Tegen de verbredingsplannen van minister Schultz zijn meer dan 8000 handtekeningen verzameld; de crowdfunding leverde in zeer korte tijd het benodigde geld op voor onafhankelijk onderzoek en juridische ondersteuning. En samen met studenten van de HKU bereidt de Kracht van Utrecht een campagne voor. Kom luisteren en stel vragen; iedereen is welkom. 
 
Wanneer: zondag 12 februari, van 16.00 tot 17.30 uur
Waar: Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148 in Utrecht
Toegang: €5, studenten €2.50 (niet gratis, want het Buurthuis krijgt geen subsidie meer)
 
 
Bea Groen van de Vrienden van Amelisweerd overleden
Bea Groen op de Dag van Amelisweerd 2014Donderdag 26 januari is onze Bea Groen overleden, op 61-jarige leeftijd en zeer onverwacht. Bea was ‘mevrouw Amelisweerd’ en een vaste kracht van de Vrienden van Amelisweerd.
Eind 2015 gaf zij een prachtig boek uit over de Utrechtse landgoederen: ’Amelisweerd en Rhijnauwen | Wandelen en verkennen van heden en verleden’. Terecht kreeg zij daar veel lof voor. Maar Bea was niet alleen een groot verteller over de ecologie en de historie van Amelisweerd. Zij was ook ongekend strijdbaar waar het ging om de plannen tot verbreding van de Ring, en in het bijzonder de A27 door Amelisweerd. Nog geen maand geleden was Bea een drijvende kracht achter de lintenactie in het Markiezenbos, waarmee de effecten van de A27 verbreding op Amelisweerd zichtbaar werden. 
Maandag 6 februari is zij gecremeerd. Het afscheid was een eerbetoon waarin alle facetten van haar bestaan, van haar passie, kennis en toewijding op veel gebieden bijeen kwamen. Wij zullen die passie, kennis en toewijding blijven herinneren en missen. 
 
 
Heeft u informatie over Het Vogelnest op Rhijnauwen?
Het Vogelnest op RhijnauwenHet Vogelnest op Rhijnauwen, de natuurspeelplek voor meer dan 4000 kinderen uit Utrecht en omgeving, bestaat al meer dan 55 jaar.
 
Op een prachtige plek bij Fort Rhijnauwen, komen ieder jaar duizenden kleuters spelen op de natuurweide. Jaarlijks in mei is Het Vogelnest de plek van natuurfeest Fête de la Nature. 
 
Het Vogelnest zoekt mensen die meer weten over haar lange geschiedenis. Heeft u misschien oude foto's van Het Vogelnest? Kwam u er als kind en heeft u verhalen van vroeger? Neem dan contact op met Marcel Clewits via marcelclewits@hotmail.com. Informatie over de totstandkoming van het Vogelnest is ook zeer welkom. 
 
 
 
Stichting SOESA zoekt nieuwe bestuursleden
Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA) zet zich in voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling van de Utrechtse Stadsregio met behoud van Natuur en Landschap. Dit doet de Stichting door het werven van fondsen en het ondersteunen van initiatieven van o.a. de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht.
 
De Stichting is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Voor informatie en/of aanmelden kunt u terecht bij Jan Morren via jl.morren@casema.nl. Kijk voor algemene informatie over de stichting en jaarverslagen op de SOESA webpagina.
 
 
Donaties
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten. 
 
U kunt uw gift of donatie overmaken op:
  • Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. Wilt u specifiek aan de Kerngroep Ring Utrecht doneren? Vermeld er dan "donatie KRU" bij. 
  • ING - NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar.
 
 
Sociale Media
Twitter en Facebook logo
 
Like de Vrienden van Amelisweerd op Facebook

Twitter: Volg de Kracht van Utrecht (@KrachtvanU) en de Vrienden van Amelisweerd (@Amelisweerd) voor interessante links, snelle reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates.
 
--
 
Tot ziens,
Olivier Beens, Jan Korff de Gidts en Jos Kloppenborg
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat u een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! Mail ons voor een afspraak