Bethlehemkerk                                                   
November 2021 nr. 44
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Bijbelse basisregels
 
Start van de Levende Adventskalender 2021
 
Mededelingen wijkkerkenraad november 
 
Hulp bij installatie CoronaCheck App
 
Verder aanscherpen coronamaatregelen
 
Tuinruimers in de kerktuin Bethlehemkerk
 
CHRCH-app Adventschallenge: Wat inspireert jou?
 
Thermometeractie SchuldHulpMaatje
 
Kerstinzamelingsactie voor Limburg
 
Kerstwandeling: verkeersregelaar gezocht
 
Vluchtelingkinderen Hilversum zoeken oma’s/opa’s
 
Kerstavond:
Carols en Engelse kerstliederen zingen
 
Grote Kerk:
Escape room
 
CHRCH-app: Samen ontdekken
 
Plaatsing Vredesboom door burgemeester Broertjes
 
KerstChallenge 2021 'Geef licht'
 
 
 
Bethlehemkerk
Zondag 28 november
Eerste advent
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Basisregels'
 
 ds. Yko van der Goot
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 26 november
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 27 november
 
 
Zondag 28 november
ds Y. van der Goot 
 
 
Maandag 29 november
 
Dinsdag 30 november
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
 
Woensdag 1 december
 
Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 4 december
 
Zondag 5 december
ds.  Marjan Los
 
 
Zondag 28 november
 
Johannes 2 vers 1 - 11
 
Het bruiloftsfeest
 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"VERBONDEN"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
U kunt de kerkdiensten bezoeken zonder vooraf te reserveren. In de kerk zijn mondkapjes verplicht. Dit betekent dat u bij binnenkomst tot het moment dat u een zitplaats heeft een mondkapje draagt. Eenmaal op plaats kan het mondkapje af.
 
U kunt de dienst ook online meevieren, de onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk. De liturgie van de dienst met de informatie over de kerkdiensten en de collecten zijn te vinden op onze website onder ‘Volg hier online vieringen’.

Bijbels basisregels

We lezen vanmorgen eerst enkele verzen uit Exodus 34. We kennen de Tien Geboden of Tien Woorden uit Exodus 20. Dat zijn vooral basisregels voor het samenleven van mensen.

Daarnaast zijn er ook de Tien Woorden uit Exodus 34. Daar worden onder meer enkele feesten voorgeschreven.
 
Klik hier door naar de liturgie voor deze zondag.
 
 
Het is bijna zover! (tenzij de coronaregels wijzigen, houdt daarom de website in de gaten)

De start van de Levende Adventskalender 2021
 
Op 28 november a.s. begint de reis van de Levende Adventskalender in het Raadhuis van Hilversum om vervolgens via verschillende kerken, buurthuizen, een restaurant, een speeltuin, een omroepgebouw en een creatieve vrijplaats heel Hilversum en Nieuw Loosdrecht te doorkruisen.
 
Op elk van deze plekken bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee en inspirerende ontmoetingen met buurtgenoten. U kunt zonder aanmelding langskomen bij de locaties op de data en tijdstippen die in het schema zijn opgenomen. Klik hier voor de flyer en het schema. Er zijn geen kosten aan verbonden en u mag zo vaak meedoen als u wilt.
 

Mededelingen wijkkerkenraad november

Aanscherpen corona maatregelen Bethlehemkerk
In aansluiting op de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november 2021 is het helaas noodzakelijk de maatregelen wederom aan te scherpen in de Bethlehemkerk. Zie hiervoor het andere artikel in deze nieuwsbrief.
 
Nieuwe Bijbelvertaling
De wijkkerkenraad heeft ingestemd met het kanselgebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling editie 21, de NBV21. Deze nieuwe uitgave ligt dichter bij de Hebreeuwse grondtekst en bevat een aantal belangrijke aanpassingen t.o.v. de Bijbelvertaling uit 2004 zoals het weer in gebruik nemen van de eerbiedhoofdletters. Neemt u een kijkje op www.nbv.nl
 
De kerstnachtdienst start om 21.00 uur.
Dit is een besluit van de wijkkerkenraad om daardoor jonge gezinnen de mogelijkheid te bieden naar de viering te komen. Na de dienst is er weer een gezellig samenzijn met glühwein en chocolademelk bij de vuurkorven op het kerkplein.
 
Kerstmorgen
De voorbereidingen voor de kerstmorgen zijn in volle gang. Zoals de plannen nu zijn wordt het een totaal andere invulling dan u gewend bent. Berichten hierover leest u binnenkort.
 
Diaconie
De diaconie stopt met de maandelijkse voorbede door de diaken in de dienst. Zij ervaren het als niet passend bij de diaconie. Wel blijven ze hun medewerking verlenen aan de ZWO-diensten.
 
Kerkenvisie gemeente Hilversum
De Bethlehemkerk heeft bezoek gehad van de burgerlijke overheid van de gemeente Hilversum. Dit in verband met het lokaal ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de gebouwen als religieus erfgoed. Gesprekken tussen de gemeente Hilversum en de kerken in Hilversum zijn gaande.
 
Met een hartelijke groet van de wijkkerkenraad.Met een hartelijke groet van de wijkkerkenraad.
 

Hulp bij installatie CoronaCheck App

De CoronaCheck App wordt op steeds meer plaatsen ingevoerd door de overheid, waardoor het steeds lastiger kan worden om bijvoorbeeld ergens een hapje te gaan eten buiten de deur zonder de App.
Vind jij/u het lastig om de App te installeren?
De diaconie biedt graag haar hulp aan voor gemeenteleden om deze App te installeren op de smartphone. Voor gemeenteleden zonder smartphone bieden wij ook graag onze hulp aan voor het aanvragen van een papieren variant van het vaccinatiebewijs.
Mocht u hulp nodig hebben neem dan contact op via het e-mailadres samen@bethlehemkerk.nl .
 
 

Verder aanscherpen coronamaatregelen

In aansluiting op de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november 2021 is het helaas noodzakelijk de maatregelen wederom aan te scherpen in de Bethlehemkerk.
 
Maar de situatie kan weer wijzigen na de persconferentie van vanavond vrijdag 26 november. Houdt daarom de website in de gaten!
 
Vanaf 24 november gelden de volgende maatregelen tijdens de kerkdienst:
 • Houd verplicht 1,5 meter afstand van anderen.
 • Bij klachten blijft u thuis en laat u uw testen bij de GGD.
 • Thuis wast u uw handen en bij aankomst in de kerk desinfecteert u uw handen.
 • U hoeft zich niet op te geven voor alsnog voor de kerkdienst via Eventix.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • We houden 3 stoelen vrij tussen de kerkgangers tenzij we uit een huishouden komen.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en bij verplaatsing in de kerk.
 • U kunt de kerk ingaan en uitgaan via de zijingang.
 • Als u eenmaal op uw stoel zit mag het mondkapje af.
 • De predikant en ambtsdragers dragen geen mondkapje wanneer zij naar het liturgisch centrum lopen en weer terug.
 • Na afloop van de dienst blijven we koffie drinken op veilige afstand van elkaar en bij verplaatsing dragen we een mondkapje.
 • Collecteren zal plaatsvinden d.m.v. de collecteschalen of digitaal.
 • De diensten blijven on-line aangeboden worden.
 
 
Tuinruimers in de kerktuin Bethlehemkerk
 
Tuinieren rond de Bethlehemkerk, zaterdag 27 november as. is het weer zover. De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
 
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Wel zelf graag eigen tuingereedschap meenemen.
 
Aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Jansen
06-14846676
 
 

CHRCH-app Adventschallenge: Wat inspireert jou?

Daar zijn we weer! En? Is het gelukt om de meldingen van het kanaal #Inspiratie op de CHRCH-app aan te zetten? Heb je dit nog niet gedaan, doe het dan nu, want het is tijd voor de CHRCH-app Adventschallenge!
Aankomende zondag 28 november is de eerste zondag van Advent! Een tijd waarin we toeleven naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Ons dagelijks leven kan druk zijn en in de decembermaand zijn veel mensen bezig met cadeautjes en kerstdiners. Voor anderen is het juist een donkere en eenzame tijd. Aangezien we dit jaar bezig zijn met het jaarthema: “Geïnspireerd leven” lijkt dit ons een goede tijd om iets met elkaar te gaan delen van wat ons inspireert. 
 
Wat is de uitdaging?
Deel voor Kerst minimaal 1 keer in de CHRCH-app in het kanaal #Inspiratie iets wat je inspireert (tijdens advent) en licht als je wilt toe waarom het je inspireert. Denk aan liedjes, gedichten, plaatjes, foto’s, filmpjes, podcasts, etc. Reageer ook minimaal 1 keer op iemand anders. We hopen op input uit alle generaties zodat we elkaar beter leren kennen over de grenzen van onze groepjes heen. We hopen dat iedereen meedoet!
 
 

Thermometeractie SchuldHulpMaatje

De Thermometeractie van 21 en 28 november en 5 december is bestemd voor SchuldHulpMaatje.
In Hilversum hebben ongeveer 4000 huishoudens (10%!) problematische schulden.
Een schuldenlast die je niet kunt overzien, zorgt voor enorme stress. Wie onder druk staat blokkeert en is vaak niet meer instaat de juiste actie te ondernemen.
De gevolgen van schulden zijn ingrijpend. Om een bekend voorbeeld te noemen; uit onmacht verdwijnt de post ongeopend in de la. De schuld groeit echter verder.
Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken heeft 43 maatjes die per jaar ongeveer 70 huishoudens begeleiden.
Goed opgeleide gecertificeerde vrijwilligers (maatjes) begeleiden hen naar financiële zelfredzaamheid. Zo’n traject duurt gemiddeld één jaar.
 
 

Kerstinzamelingsactie voor Limburg

U herinnert zich vast nog wel de inzamelingsactie voor Limburg eerder dit jaar, na de overstromingen.

De mensen daar zijn nog altijd niet uit de problemen, zeker de minima niet.
Daarom een nieuwe actie: Kerstinzameling Limburg 2021 in de Bethlehemkerk!
 
Nog steeds zijn de mensen in Limburg niet uit de ellende. Verzekeringen hebben nog niet uitgekeerd. Mensen moeten zichzelf maar bedruipen. En als je dan ook nog onder de minimagroep valt, staat het water je echt aan de lippen.
 
Ook voor deze mensen in Limburg komt de decembermaand eraan, met Sinterklaas en Kerst.
 
 
We zien u graag in de Bethlehemkerk op 26 of 27 november.
 
Helpende handen op vrijdag 26 en zaterdag 27 november zijn weer zeer welkom.
Graag mail naar: limburg@bethlehemkerk.nl
 

Kerstwandeling 2021: verkeersregelaar gezocht

Het blijven onzekere tijden. We hopen dat zondag 19 december de jaarlijkse kerstwandeling tussen 17.00 en 19.00 uur door kan gaan.
 
Wij zijn in elk geval druk bezig met de voorbereidingen.
 
We zijn nog op zoek naar minstens 3 vrijwilligers die verkeersregelaar willen zijn. Zij moeten hiervoor een kort online examen afleggen.
Lijkt het je leuk?
 

Vluchtelingkinderen in Hilversum zoeken oma’s/opa’s
 
Is dat misschien iets voor u: oma/opa worden van een vluchteling-kind? In Hilversum en Utrecht bestaat het Mama Oma Project van de stichting TalenTonen, die kinderen en hun ouders steun wil geven bij het vinden van hun draai in de Nederlandse samenleving. Het gaat om mensen die vanuit landen als Syrië, Afghanistan, Eritrea naar Nederland gekomen zijn en hier een vluchtelingenstatus hebben. Grootouders spelen doorgaans in hun land een belangrijke rol, maar die zijn nog in het thuisland of leven niet meer. Nederlandse ‘oma’s en opa’s’ kunnen er aan bijdragen dat met name die kinderen zich hier thuis voelen en ontwikkelen.
 
 
 
 
Kerstavond:
Carols en Engelse kerstliederen zingen
 
Wat hebben we vorig jaar met Kerst de koorzang gemist. Gelukkig mogen we nu weer zingen met elkaar.
 
Zin om mee te doen met het projectkoor op Kerstavond 24 december?
We zingen Carols/ Engelse kerstliederen en worden begeleid door orgel en trompet.
 
 

Grote Kerk: Escape room

Hilversum, 3 december 1971 - de kerk staat in brand! Voordat het vuur alles verteert, worden nog snel enkele kostbaarheden gered...
 
Doorkruis met een groepje van 4 tot 6 deelnemers de Grote Kerk en probeer samen al puzzelend binnen een uur de oplossing van deze escape room te vinden.
 
Deze activiteit is leuk van jong tot oud, iedereen kan meedoen*. Wel is het aan te raden dat in elk groepje tenminste 1 persoon 12 jaar of ouder is. Deelname aan de escape room is gratis.
 

CHRCH-app: Samen ontdekken

Het is alweer even geleden, maar tijdens het startweekend zijn we gestart met het gebruik van de CHRCH-app. Inmiddels is de app al door ruim 90 Bethlehemkerkers in gebruik. Super leuk! Toch lijkt het erop dat nog niet voor iedereen duidelijk is wat je precies met de CHRCH-app kunt doen. Daarom willen we graag stap voor stap samen met jullie de verschillende functies van de app verder ontdekken. Deze week: Meldingen en nieuwe berichten op het startscherm.
Meldingen van de app
Als je nieuw bent op de CHRCH-app staan meldingen standaard uit. Lekker rustig misschien, maar wellicht niet zo praktisch? Uiteraard is niet alles voor iedereen even interessant. Daarom kun je per kanaal aangeven of je hier wel of niet meldingen (notificaties) van wilt ontvangen. Wil je dus wel meldingen van nieuws, maar niet van de babbelbox dan kan dat! 
 

Plaatsing Vredesboom door burgemeester Broertjes
 
Op dinsdag 30 november plant burgemeester Broertjes een ‘Hiroshima-vredesboom’ in de tuin van de Kapel. Dit eerbetoon wordt de burgemeester gegund als blijk van waardering voor zijn verbindende kwaliteiten en persoonlijke betrokkenheid bij een diversiteit aan mensen.
 
 

KerstChallenge 2021 'Geef licht'

In de periode voor Kerst kun je weer meedoen met de interactieve KerstChallenge. Dit jaar vindt de KerstChallenge buiten plaats met een tocht door Hilversum. De tocht is geschikt voor alle leeftijden. Een aantal creatieve en uitdagende puzzels zijn onderdeel van het spel. Het thema van de KerstChallenge is dit jaar gekoppeld aan de Kerstcampagne van Kerk in Actie.
 
Een groep mensen zit samen rondom een kaarsje. En dan opeens gaat het licht uit. Iemand roept in het donker: “Nee!” Kerst moest een mooi feest zijn toch? Met gezelligheid in de stal en mensen die elkaar het beste wensen? Met licht, cadeautjes en warme chocolademelk...
De KerstChallenge 2021 gaat over de 'achterkant' van het verhaal. Net als je denkt: wat een mooi geboortefeest… dan begint de ellende. De boze koning Herodes gaat op jacht naar zijn pasgeboren concurrent. Hij wil alle kinderen in Betlehem tot twee jaar doden. De wijzen gaan via een andere weg terug en ook Jozef krijgt een waarschuwing om te vluchten. De pasgeboren Jezus wordt een vluchteling.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00