Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Nieuwsbrief 39 --- 10 april 2014

VVA KvU_banner_600x191
www.vriendenvanamelisweerd.nl | www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Dag van Amelisweerd op 22 juni en dé rekensom over de bakverbreding

We zijn er volop mee bezig en we hebben er zin in! De eerste Dag van Amelisweerd op zondag 22 juni. Met een informatiemarkt tussen 14.00 en 16.00 uur. Noteer het alvast in je agenda! 


Amelisweerd, door Marcel van Herpt

Amelisweerd activiteiten

Afgelopen maand hielden we samen met het IVN onze eerste stinzenwandeling. Een volgende excursie staat alweer op het programma: een midzomeravond-excursie over biodiversiteit op donderdag 19 juni. Bij RTV-Utrecht zagen we alweer twee interessante afleveringen van de documentaire 'Oud-Amelisweerd'. En vergeet niet het nieuwe MOA: Eindelijk is het oude landhuis 'ontluikt'. 

Rekensommetje over de bakverbreding

Voor de Kracht van Utrecht staat er veel te gebeuren. Uit Den Haag komt deze maand het rekensommetje over de bakverbreding van de A27. We zijn - gezien de gepubliceerde bevindingen van TU-Delft - erg benieuwd naar de resultaten.

Ondertussen krijgen we in Utrecht mogelijk een coalitie van D66, Groenlinks, VVD en SP. We hebben de fracties alvast onze visie en suggesties meegegeven: samenwerken aan een gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling; met meer actieve fietskilometers op een comfortabel doorfietsnet. Wil je zelf een suggestie aan de coalitie meegeven? Dat kan op woensdag 16 april in TivoliVredenburg tijdens het eerste Stadsgesprek

En de primeur deze maand:

Wij presenteren onze plannen voor de Schaalsprong in OV-rail en fietsnetwerken, ontwikkeld samen met Fietsersbond, Fietsfilevrij en Railforum.


Reageren op deze nieuwsbrief of een suggestie meegeven?

Stuur een antwoord (reply) op deze nieuwsbrief, bel Jos Kloppenborg (06 18 51 23 70) of stuur een e-mail via contactenkvu@gmail.com, dan maken we een afspraak om kennis te maken.

 

1. Dag van Amelisweerd zondag 22 juni van 14 tot 16 uur

Ligweide van RhijnauwenOp zondag 22 juni vindt dit jaar de allereerste Dag van Amelisweerd plaats! Dat is dus iets later dan de datum die wij in de vorige nieuwsbrief meldden (27 april). Er zijn de hele dag activiteiten; kom vooral tussen 14.00 en 16.00 uur langs voor de informatiemarkt. 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort zul je een speciale website en een facebookpagina kunnen vinden met alle informatie voor bezoekers en deelnemers. Mis deze dag niet! Op de Dag van Amelisweerd krijg je allerlei informatie over het landgoed - over de bijzondere natuur en bijzondere ondernemers – en kun je meedoen aan verschillende leuke excursies en workshops. Er is een speciaal kinderprogramma: Ze kunnen de boom in!

Doe mee - help mee

Doe mee, kom langs en/of zet jezelf op de lijst van behulpzame vrijwilligers voor bijvoorbeeld het opbouwen van de informatiemarkt op de ligweide bij Rhijnauwen. Zondag 22 juni - Dag van Amelisweerd: een informatiemarkt vol vertier van twee tot vier.

Reageren? stuur een reply op deze nieuwsbrief of sms/bel Jos Kloppenborg, tel. 06 18 51 23 70. 

 

2. Museum Oud Amelisweerd en de eerste stinzenwandeling

Kinderen op bezoek bij het MOAPrinses Beatrix opende op 21 maart met Armando het Museum Oud Amelisweerd. De hoge groene luiken zijn eindelijk opengegaan, zodat we de bijzondere transformatie van het ooit zo verwaarloosde interieur bij daglicht kunnen zien. Het landhuis geeft binnen niet alleen ruimte aan de collectie van Armando. Het 18e eeuwse Chinese behang is er nu in volle glorie te bezichtigen, evenals twee eeuwen oud Nederlands behang dat veel vertelt over de menselijke activiteiten in een landschap.

Wand- en behangfragmenten zijn nu "visueel" gladgestreken doordat er een halfdoorzichtig, geweven materiaal over is aangebracht. Het huis heeft hierdoor een verzorgd en tegelijk intrigerend interieur gekregen. De werken van Armando zijn volledig in de ruimtes geïntegreerd. Enorm hoge vazen staan in de Chinese salon; schilderijen geïnspireerd op bomen hangen in kleinere ruimtes. Een grote, door Armando ontworpen vogel staat op het dak. Het MOA is een aanrader op landgoed Oud-Amelisweerd, ook voor schoolkinderen (foto: Bunnikse schoolkinderen via 't MOA op Facebook).

Surf naar de mooie website van het MOA voor alle bezoekersinformatie. 

 

Stinzenexcursie in Amelisweerd samen met het IVN

Bostulp - Bea Groen22 Maart hielden wij samen met het IVN onze eerste Amelisweerd excursie van het jaar. Expert Joost Meulenbroek liet ons de mooie stinzenplanten op het landgoed zien. Het prachtige weer had er voor gezorgd dat de sneeuwklokjes, geheel tegen hun gewoonte in, al waren uitgebloeid. Gelukkig waren de primula´s, bosanemonen, maartse viooltjes en vele andere stinzenplanten het aanzien zeker waard (foto: bostulp, door Bea Groen).

Stinzenplanten zijn vanaf de zestiende eeuw als bol/knolgewassen naar Nederland gebracht; vooral door rijke mensen die zich buitenlandse reizen konden permitteren. Zij plantten deze souvenirs op hun buitenplaatsen. Sneeuwklokjes, wilde hyacinthen en vele andere stinzenplanten pastten zich zo in alle rust aan hun nieuwe omgeving aan. Ook de bewoners van Oud en Nieuw Amelisweerd deden mee aan deze 'mode'. Meer dan dertig soorten stinzenplanten zijn op onze landgoederen te vinden. Verspreid over het voorjaar komen ze in bloei. Meer weten? Lees dan het onderzoek van Joost Meulenbroek over de stinzenplanten van Amelisweerd en Rhijnauwen

 

Midzomer in Amelisweerd - avondexcursie op 19 juni - thema biodiversiteit

Een nieuwe excursie is alweer in voorbereiding, wederom samen met IVN afdeling Vecht & Plassengebied. Thema: Midzomer en biodiversiteit. We vertrekken om 20.00 uur 's avonds vanaf bezoekerscentrum Amelisweerd, Koningslaan 11a in Bunnik. Meer info op onze website

 

3. RTV-Utrecht serie over Oud-Amelisweerd

Trouwfoto van Erich Grothe - Redt het bos!Sinds twee weken zendt RTV-Utrecht een documentaire-serie uit over geschiedenis en bewoners van Oud-Amelisweerd. In aflevering twee vertelt oud Amelisweerd-demonstrant Erich Grothe zijn verhaal. Hij liet zijn trouwfoto's – in het rumoerige 1982 – in Amelisweerd maken. Wat een verhaal.

Verder komen het landhuis en de landschapsinrichting van Oud-Amelisweerd ruim aan bod. In aflevering 1 stonden de bewoners en gebruikers van het landgoed centraal. Wat betekent Amelisweerd voor hen? Zeker de moeite waard om terug te kijken:

Aflevering 1 – Landschap van Betekenis & aflevering 2 – Ridder, Koning, Kunstenaar

 

4. Rekensommetje voor verbreding van de Bak

Bak Amelisweerd_en_Bos_300Vorig jaar dacht minister Schultz van Haegen het er door te hebben: verbreding van de bak bij Amelisweerd naar 2x7 rijstroken. Er zou alleen nog maar een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) nodig zijn; een berekening die vertelt of de hoge kosten opwegen tegen de opbrengsten.

Maar dat sommetje lijkt een pijnlijk dossier te worden. De TU-Delft (Wilco van Roekel, februari 2014) heeft dat mkba-sommetje heel precies volgens de regels van het Rijk gemaakt  - dus zonder de kosten van luchtvervuiling, geluidoverlast en aantasting van natuur mee te nemen. En toch is de uitkomst gewoon negatief. In alle nu realistische scenario's is verbreding van de A27 uiterst onrendabel.

Minister komt eindelijk met rekensom

Het wachten is nu op de officiële rekensom van het Rijk. Ook het Centraal Plan Bureau (CPB) is aan het rekenen gezet. De minister heeft beloofd eerst de Kamer te informeren. We zijn benieuwd, vooral naar het debat tussen VVD en PvdA in de Kamer. Je kan verwachten dat ze een of andere positieve slinger aan de uitkomst gaan geven. Feit is echter dat het verkeer al jaren niet meer groeit en dat er te weinig files zijn om een dergelijk duur project rendabel te maken.

Stad en Regio werken aan het duurzame alternatief

Ondertussen is de Utrechtse regio hard bezig met het uitbouwen van het duurzame alternatief: een (door)fietsnetwerk in stad en regio, een nieuw station Vaartse Rijn (2015), spoorverdubbeling naar het Zuiden (2016) en Westen (2018) en de tram naar de Uithof (2018). Bovendien komt er een studie naar de kansen van een tweede tram van Utrecht CS naar Utrecht Science Park via de binnenstad. Ons Sciencepark groeit en daarmee de noodzaak van zo'n tram. Opmerkelijk is dat deze studie (een MIRT-verkenning) een gezamenlijk initiatief van Rijk, provincie, BRU en gemeente Utrecht is. Wij zien mogelijkheden om deze tweede tramlijn met MIRT-gelden te financieren; een betere besteding dan de 1 miljard voor de bakverbreding bij Amelisweerd!

Meer asfalt is geen keuze meer

In de meeste verkiezingsprogramma's staan uitgebreide fietsparagrafen die meer ambitie tonen dan vier jaar geleden. Het nieuwe College zal - hopen we - een versterkte ambitie hebben om Utrecht gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Ook landelijk horen we steeds meer geluiden dat het hele idee van meer snelweg-asfalt achterhaald is; in de stad zul je de toegangen naar de binnenstad en de stadsring anders moeten inrichten. De stad heeft een logisch systeem van bewegwijzering nodig. En een roet- en geluidsreductieplan, gericht op gezondheidswinst en minder autokilometers in de stad.  

 

5. Visie op duurzame stedelijke ontwikkeling en mobiliteit

Fietsers in de Domstraat / Korte JansstraatSinds 4 april zijn D66, Groenlinks, VVD en SP met elkaar in gesprek over het vormen van een mogelijke coalitie. De Kracht van Utrecht heeft daarom aan alle fracties een notitie gestuurd met voorstellen en tekstsuggesties voor het te sluiten coalitie-akkoord 2014 – 2018. 

Utrecht is een unieke stad in een rijke regio. Tegelijkertijd is er een toenemende spanning tussen duurzame stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid. De opnamecapaciteit van de stad voor het autoverkeer is bereikt. Verschuiven binnen de stad van autoverkeersstromen biedt geen oplossing.

Gezonde keus voor actieve mobiliteit

Gelukkig maken steeds meer Utrechters de gezonde keus om meer te bewegen. Van belang is een stedelijke inrichting die verleidt tot wandelen en fietsen, een stad die klimaatbestendig is en waar intensief gebruik wordt gemaakt van nieuwe vervoersapps en andere innovatieve technologieën. Dring verkeersemissies en welvaartsziektes terug en verbeter de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast groeit het besef dat Utrecht een regionaal tramnetwerk nodig heeft.

We zijn toe aan een andere manier van denken: Vanuit de kwaliteitseisen van openbare ruimte en een gezonde stad willen we met de stad en de politiek werken aan actieve en gezonde mobiliteit en het gebruik van schoon OV-rail en elektrische bussen. Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar geeft al richting aan een gewenste stedelijke ontwikkeling voor de lange termijn (2030). Maar over vier jaar (2018) moeten we toch met zijn allen zien wat we zijn opgeschoten? Daarom hebben we alle politieke partijen in de raad een serie concrete voorstellen toegezonden. Meer weten? Lees verder op onze website

 

Stadsgesprek op woensdag 16 april in TivoliVredenburg

WijmakenUtrechtDe fracties die bezig zijn met het vormen van een nieuwe coalitie nodigen iedere Utrechter uit om zijn/haar mening te geven over tal van onderwerpen. "Het stadsgesprek is voor ons het begin van vier jaar samen met u werken aan de stad. Uw initiatieven kunnen onze coalitieplannen kleur en inhoud geven. Wij maken Utrecht." Onderwerpen die langskomen zijn onder andere: mobiliteit en luchtkwaliteit; wonen en ruimtegebruik; leefbaarheid en duurzaamheid. Ook online kunt u meepraten: op de speciale Facebookpagina, via een LinkedIn-groep en via @WijmakenUtrecht op twitter. 

Dus: Stadsgesprek op woensdag 16 april in TivoliVredenburg; gespreksrondes van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur. Meer informatie: utrecht.nl/wijmakenutrecht

Voorafgaand aan enkele formatiegesprekken kunt u als bewoner de komende week op diverse plekken de fractieleden aan de tand voelen. Kijk op de website van D66 voor de locaties. 

 

6. Naar een dubbele schaalsprong OV en fiets

Schaalsprong OV_Fiets_2028_TEASERAls de trein, de fiets en de e-fiets zo in de lift zitten is dat voor de Kracht van Utrecht precies de motivatie om bij bestuur en politiek extra aandacht te vragen voor onze "Dubbele Schaalsprong OV-rail en Fiets".

Winst in reistijd en kwaliteit voor reizigers

Een schaalsprong voor gebruik van fiets en e-bike binnen de Utrechtse regio... plus een schaalsprong voor het gebruik van spoor- en tramnetwerken bij reizen buiten de stadsregio. Dan heb je een echt alternatief. Onze wensvariant voor het Programma HoogFrequent Spoor komt op "6 bij 6". Dat zijn zes intercities en zes sprinters per richting per uur. Daarvoor zouden we de NS nog veel meer moeten verleiden om uit te gaan van de reiziger, in een deur-tot-deur benadering. Onderdeel daarvan is een forse verbetering van de fietsvoorzieningen op onze voorstadstations en mooie comfortabele aansluitingen in het Utrechtse doorfietsnet (stad en regio). Samen levert dat kwaliteits- en reistijdwinst op voor reizigers en forenzen in het woon-werkverkeer.

11 april: Presentatie Schaalsprong OV-rail en Fiets 

Vrijdag 11 april van 09.00 tot 11.00 uur: bijeenkomst van het Utrechts Fietsers Overleg over de Schaalsprong in OV-rail en fietsnetwerken. Kracht van Utrecht, Fietsersbond en FietsFileVrij lichten deze plannen toe. Locatie: Kanaalweg 50 (landelijk bureau van de Fietsersbond). Interesse? Kom langs of stuur ons een e-mail voor informatie. 

 

Reageren of een suggestie meegeven? Bel Jos Kloppenborg (06 18 51 23 70) of stuur een reply op deze nieuwsbrief, dan maken we een afspraak. 

 

7. Crowd funding /donatiecampagne

U weet: wij ontvangen geen enkele subsidie. Wilt u ons financieel ondersteunen, maak dan uw gift of donatie over op een van de volgende rekeningnummers:

Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt; dan kunnen wij u via e-mail bedanken voor uw gift of donatie. We houden u dan met onze nieuwsbrieven op de hoogte van al onze activiteiten. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €2,- per jaar. 

 

Sociale Media 

Twitter Facebook_logoVolg ons op twitter (@Krachtvanu & @Amelisweerd) en praat mee op onze Amelisweerd FacebookpaginaVoor wie zelf niet op twitter zit: Surf naar onze website en bekijk in de linkerbalk onze favoriete tweets. 

 

Tot (weer-)ziens,

Olivier Beens | Bea Groen | Jos Kloppenborg (06 18 51 23 70)| Jan Korff de Gidts 

 

Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken

Stuur deze email door naar een vriend(in)