Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
 
Jawel, na een fantastische week met sneeuw en ijs is de lente losgebarsten in het bos. Ha, weer voorjaarskriebels! Ook veel kriebels naar aanleiding van de uitzending van Zembla van donderdag 18 februari. Het is veel mensen duidelijk geworden dat er van alles mis is met de verbredingplannen, niet in de laatste plaats wat de (on)democratische procedures betreft.
 
Wij en andere groepen gaan met hernieuwde energie door: met een online bijeenkomst en met acties tegen de verbreding. Daarover meer hierna en op onze site. En ook meer over de onderhoudskap van Rijkswaterstaat binnen het tracé van de geplande verbreding van de A27 langs Amelisweerd. Toeval of niet om daar nu te kappen? En hoe zit het met de nieuwe bestemming van het Landhuis Oud Amelisweerd tegenover de Veldkeuken?
 
Tot ziens in het bos waar de stinzenplanten even mooi bloeien als de acties.
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
Liesbeth Paardekooper
 
Nieuws:
 
Online avond over natuurwaarden Amelisweerd op maandag 8 maart
 
Dikke beuk in het Markiezenbos
    
De Kerngroep Ring Utrecht en Amelisweerd Niet Geasfalteerd organiseren dit jaar drie avonden met informatie rond Amelisweerd. Er zijn al twee avonden geweest over de verkeerskundige aspecten en over de juridische procedure. Maandag 8 maart - van 19.30 tot 21.00 uur - komen de natuurwaarden van de landgoederen aan bod. Wat maakt Amelisweerd zo bijzonder?! En RWS spreekt over het kappen van slechts 315 bomen waarna een ruimschootse compensatie zou volgen. Klopt dat wel?
 
Verschillende biologen en ecologen leggen de ecologische waarden van Amelisweerd en daarbinnen het bedreigde Markiezenbos uit. We geven toelichting over de hoeveelheid bedreigde bomen en groen. Ook hebben we het over de natuurcompensatie, en waarom die niet voldoende is. 
 
Bij interesse, geef je vóór 8 maart op via de aanmeldknop op de evenementpagina op ikgadeboomin.org
   
Onderhoudskap door Rijkswaterstaat in Amelisweerd
  
Essenrand Amelisweerd
  
Kort geleden kondigde Rijkswaterstaat (RWS) aan langs de A27 ter hoogte van Amelisweerd reguliere snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Veel essen blijken aangetast te zijn door de essentaksterfte en moeten voor de veiligheid worden gekapt (vanwege risico op takbreuk of omvallen op de snelweg).
 
Aanvankelijk was het plan van Rijkswaterstaat om álle potentieel gevaarlijke essen binnen 30 meter van de snelweg te kappen. Dat vonden de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) en de Vrienden van Amelisweerd veel te rigoreus. We hebben daarom snel een alternatief naar voren gebracht: een meer selectieve kap van die essen die een gevaar opleveren voor de veiligheid. 
 
  
  
Hoera! Landhuis Oud Amelisweerd krijgt weer een publieke functie
  
Landhuis Oud Amelisweerd
  
Februari 2021 is er een einde gekomen aan een lange periode van grote onzekerheid over de toekomst van het monumentale landhuis Oud Amelisweerd. Het College van B&W heeft aan de gemeenteraad in een brief laten weten dat de Utrechtse stichting Stadsherstel het pand in erfpacht krijgt, voor een symbolisch bedrag van € 1,-.
 
Stadsherstel wil het pand weer een publieke functie geven met tentoonstellingen en initiatieven op het gebied van kunst, wetenschap en geschiedenis. Ook wil de stichting een relatie leggen met de plek van het landhuis in de omgeving. 
 
  
  
Ludieke lenteactie Amelisweerd niet Geasfalteerd zaterdag 20 maart
  
Spandoek: Waar een wil is, is geen weg
  
De actiegroep Amelisweerd Niet Geasfalteerd wil zaterdag 20 maart een heel lang protestlint maken. Een lint van lappen stof waarmee het bedreigde deel van het Markiezenbos in Amelisweerd wordt afgezet. Op deze manier wordt zichtbaar welke bomen zouden verdwijnen als de verbredingsplannen doorgaan.
 
Iedereen kan meedoen door een stuk stof aan te leveren of te beschilderen met eigen tekst. De actiegroep naait alle lappen aan elkaar. Kijk op de site van de actiegroep voor alle informatie..
  
  
Planten en bomen in opstand: zaterdag 27 maart
  
Actievoorbeeld voor 27 maart
  
Op 27 maart komen de planten en bomen van Utrecht in opstand! Ze laten hun stem horen tegen klimaatverandering en het natuuronvriendelijke handelen van mensen. Houd het Facebook evenement van Extinction Rebellion in de gaten voor meer informatie. Binnenkort vind je daar de doe-het-zelf-instructie om ook jouw plant of boom in de buurt een stem te geven! Iedereen kan eraan meedoen.
  
  
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
  
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij al lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos in deze spannende tijd. 
  
Steun ons met een donatie
  
We maken uiteraard kosten en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op:
  
Giro: NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.