Voorwoord
Het schooljaar is gestart. De scholen zijn gelukkig weer volledig open. Toch blijft het een uitdagende tijd, waarin alles beweegt. Deze tijd vraagt om een flexibele houding. We zoeken met elkaar naar creatieve oplossingen om het passend onderwijs door te laten gaan en de voorwaartse beweging vast te houden.
 
Als professionals op het gebied van passend onderwijs en jeugd zijn we gewend om te gaan met onzekerheden en complexe situaties. Dat komt nu goed van pas. We spannen ons in om het onderwijs zo goed mogelijk passend te laten zijn en waar nodig jeugdhulp te betrekken. We denken na over hoe we ja kunnen zeggen tegen alle jongeren in het voortgezet onderwijs. De beweging naar inclusiever onderwijs is ingezet. Hoe kunnen we hier een goed vervolg aan geven? Daarover zijn we in gesprek met elkaar. Uiteindelijk zullen we al onze gezamenlijke inventiviteit en daadkracht nodig hebben om deze beweging vanuit veerkracht vorm te geven. We zetten ons daar graag – samen met u – voor in. Een krachtig interprofessioneel netwerk is een voorwaarde om iedere jongere een stevige toekomst te kunnen bieden.
 
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de Gelijke Kansen Alliantie, hoe we jongeren kunnen ondersteunen van thuis naar school en over het professionaliseringsaanbod. De deuren van het samenwerkingsverband zijn open en we kunnen elkaar weer live ontmoeten.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder 
Vertrek Anne Veldt, directeur-bestuurder

Per 1 oktober neemt Anne Veldt na acht jaar afscheid van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. Het samenwerkingsverband is in die tijd uitgegroeid van een voorzichtige start up in de complexe praktijk van het passend onderwijs tot een toegankelijke netwerkorganisatie. Zij kijkt dan ook terug op een inspirerende periode. Klik hier voor het interview met Anne. 
Gelijke Kansen Agenda 

Wethouder Elly Konijn, gemeente Alkmaar, heeft meegewerkt aan een intervieuw over de Geljke Kansen Agenda. Klik hier voor het interview. 
Overzicht van ondersteuning en activiteiten

Het overzicht van buitenschoolse ondersteuning en activiteiten voor jongeren, ouders en professionals is up-to-date en wordt wekelijks bijgewerkt. Klik hier voor het overzicht. 
Aanmelding voor trainingen, thema-cafés en leergang

U kunt zich nog aanmelden voor trainingen, thema-cafés en de leergang, die dit schooljaar georganiseerd worden. Ook zijn incompany trainingen mogelijk. Voor de brochure en aanmelding, klik hier
Praktijkkaart Van thuis weer naar school

De praktijkkaart Van thuis weer naar school, ontwikkeld door NJi en INgrado, biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs. Klik hier voor de praktijkkaart. 
Regeling Gewoon doen

Ook dit schooljaar kan er een beroep worden gedaan op de regeling Gewoon doen. Dit is een financiële bijdrage voor maatwerk om schooluitval te voorkomen of jongeren aan het werk te helpen. Lees verder ... 
Trimesterrapportage 2 - 2021

De trimesterrapportage van het samenwerkingsverband rapporteert over de uitvoering van het ondersteuningsplan 2019 - 2022 en het activiteitenplan 2021 in het tweede trimester: de periode mei tot met augustus 2021. Klik hier voor de rapportage.
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100