Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
22 APRIL - 10 MEI 2016
 
Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme in Staatsblad verschenen
27 APRIL 2016. - Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme, BS 09/05/2016, bl. 30567


Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk Vlaamse regels rond natuurgebieden
GwH 28 april 2016, nr. 2016/57
 
 

Het College van Procureurs-generaal publiceerde op 22 april 2016 de jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
en die van de jeugdparketten.


Actualisering Sociaal Strafwetboek

Vanaf 1 mei 2016 treden een aantal wijzigingen in werking.
29 FEBRUARI 2016. - Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht, BS 21/04/2016, bl. 27342
 
VJV Colloquium “Begrijpelijke rechtstaal”
Op 20 mei 2016 organiseert de Vlaamse Juristenvereniging het colloquium "Begrijpelijke rechtstaal", in samenwerking met KU Leuven Campus Brussel, in Brussel.
Programma
 
Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie
54K1590
  Datum : 28/04/2016 Tekst aangenomen in plenaire vergadering

De hoedanigheid van ambachtsman officieel erkend
De Kamer heeft wetsontwerp goedgekeurd dat enkele verbeteringen aanbrengt aan de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. Deze wet die de definitie van de ambachtsman operationeel maakt, zal op 1 juni 2016 in werking treden
Persbericht minister Willy Borsus van 25/04/2016
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Emile & Ferdinand
Gratis magazine van Larcier group
2016/2
Inhoud

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
2016/1
Inhoudstafel

Verzet en hoger beroep in strafzaken
S. Van Overbeke, Verzet en hoger beroep in strafzaken na de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie («Potpourri II») (eerste deel), RW 2015-16, nr. 37, 14/05/2016, 1403

Afstamming van vaderszijde(in zake Delphine Boël)
J. Sosson, Un enfant majeur a-t-il un droit inconditionnel à contester sa filiation?
Les enseignements de l’arrêt dit “Boël” de la Cour constitutionnelle, JT N° 6646, 07/05/2016, 289
GwH nr. 18/2016 van 3 februari 2016 (Schending van art.  318, §§ 1 en 2)

Bemiddeling
Eric LANCKSWEERDT, "Bemiddeling. Waarom zouden juristen er (meer) voor opteren?", NjW 2016, afl. 341, 04/05/2016, 314-328

Familierechtbank – territoriale bevoegdheid
P.Senaeve, De rol van het belang van het kind bij de aanwijzing van de territoriaal bevoegde familierechtbank, T. Fam. 2016/4, 93
E. Brewaeys, Grondwettelijk Hof handhaaft territoriale bevoegdheid oorspronkelijke familierechtbank, Juristenkrant nr.329, 04/05/2016, 5
GwH arrest nr. 29/2016, 25 februari 2016

Nieuw taalcentrum Cambridge voor juridisch Engels in Antwerpen
A. Keereman, Juristenkrant nr.329, 04/05/2016, 7
www.legalenglish.be
www.hellolanguages.be

Digitalisering van de rechtspleging: de perceptie van Vlaamse advocaten

S. Bielen, W. Marnef, RW 2015-16, nr. 35, 30/04/2016, 1363

Overheidsimmuniteit
G. van Calster, Niet tevreden, geen geld terug. Over overheidsimmuniteit, Duitse kapsels en Griekse scharen, RW 2015-16, nr. 35, 30/04/2016, 1362

Nullum Crimen Prijs 2015
Dossier bekroonde meesterproeven in het domein van het straf(proces)recht van de laureaten van de Nullum Crimen Prijs 2015
Inhoudstafel

Het Burgerlijk Wetboek van de bange blanke man
F. Swennen, T. Fam. 2016/4, 78

Mandaat – simulatie
M. Houbben, M. Possoz, Réflexions sur la convention de prête-nom et la théorie de la simulation, JT N° 6645, 30/04/2016, 273

Vreemdelingen – terugkeerrichtlijn
F. Motulsky, K. de Haes, La procédure de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JT N° 6645, 30/04/2016, 278

Bevoegdheid vrederechter – beheerders elektriciteits- en gasdistributie (nieuw art. 591, 25° Ger.W.)
M. Jantea, Quel juge pour les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz?, Le cas particulier de la fraude à l’énergie en Régions wallone et bruxelloise, JT N° 6644, 23/04/2016, 253

Overheidsimmuniteit
G. van Calster,   Niet tevreden, geen geld terug. Over overheidsimmuniteit, Duitse kapsels en Griekse scharen, RW 2015-16, nr. 35, 30/04/2016, 1362

Digitalisering van de rechtspleging: de perceptie van Vlaamse advocaten
S. Bielen, W. Marneffe, RW 2015-16, nr. 35, 30/04/2016, 1363

Btw: hoe dient een notaris in internationale context te factureren?
S. De Maeijer, S. Vastmans, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 12 t/m 14 2016, 1

Verlaagd btw-tarief renovatie – overgangsregeling tot en met 2017
J. Heirman, Minister van Financiën lanceert overgangsregeling tot en met 2017 voor verlaagd btw-tarief renovatie, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 12 t/m 14 2016, 5

Aftrek financieringskosten – EU-richtlijn
G. Bombeke, E. Bleus, Aftrek financieringskosten: EU-richtlijn implementeert uitkomst BEPS-actie 4, Fiscoloog Internationaal nr. 388, 15/04/2016, 1

Internationale vrachtwagenchauffeurs  - fiscaliteit
G. Simoens, F. Van Praet, Internationale vrachtwagenchauffeurs: gooit Cassatie het roer definitief om?, Fiscoloog Internationaal nr. 388, 15/04/2016, 5

Potpourri I en de impact op het notariaal recht

G. de Leval, J. Van Compernolle, F. Georges, RNB , april 2016, 291

Het Hof van Cassatie weigert de aftrek van kosten in verband met bezoekrecht
F. Ledain, FiscalNet wekelijkse analyse 30/04/2016 
Cass. 4 februari 2016, nr F.13.0107.N

Definitief CBN-advies over kleine vennootschappen
S. Van Crombrugge, Balans nr. 761, 30/04/2016, 1

Registratiebelasting
E. Spruyt, Vlaamse ‘miserietaks’ versoepeld, Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 15-16, 2016, 1

Erfbelasting
N. Geelhand de Merxem, VLABEL erkent de Casman-clausule niet (meer), Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 15-16, 6

WCO-aanbeveling over rol van de cijferberoepers goedgekeurd
K. Van Tilborg, Vrijwilliger of werknemer: geval per geval te beoordelen, Balans nr. 760, 22/04/2016, 4

Vrijwilliger of werknemer: geval per geval te beoordelen
KvT, Balans nr. 760, 22/04/2016, 4

Het gebruik van persoonsgegevens na het Dataretentie-arrest van het Grondwettelijk Hof
C. Van de Heyning, noot onder Kamer van inbeschuldigingstelling Gent 20 juli 2015, T.Strafr. 2016/2, 190

Voorafgaande kennisgeving en BTW: is de regeling discriminerend?
JVD, Fiscoloog nr. 1474, 27/04/2016, 1

‘Kostendelende verenigingen’: nieuwe regeling vanaf 1 juli 2016
I. Massin, Fiscoloog nr. 1474, 27/04/2016, 3
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen - 54K1739
Tekst aangenomen op 04/05/2016 door de Commissie voor de Financiën en de Begroting
Inwerkingtreding 1 juli 2016

Mogelijkheden tot correctie goedgekeurde jaarrekening
S. Vanthienen, ‘Beleidsbeslissing’: Cassatie fluit te ruime invulling terug, Fiscoloog nr. 1474, 27/04/2016, 6

Forfaitaire minimumwinst: bewijs van ‘willekeur’ is wel degelijk mogelijk
CB, Fiscoloog nr. 1474, 27/04/2016, 8

Belasting tweede verblijf lastens verhuurder: soms discriminerend
CB, Fiscoloog nr. 1474, 27/04/2016, 10

Elke vrije beroeper zijn eigen btw-regeling?
B. Buelens, Nieuwe regels voor artsen doen wenkbrauwen fronsen, Fisc.Act. nr. 15, week 14-20 april 2016, 1

VZW – onderbrengen van activiteiten in een commerciële vennootschap
H. Putman, D. Mussche, De gevolgen van filialisering door een vzw, Fisc.Act. nr. 15, week 14-20 april 2016, 4

Fiscus verschaft duidelijkheid over esthetische ingrepen
B. Buelens, Fisc.Act. nr. 15, week 14-20 april 2016, 9
Beslissing Btw nr. E.T.127.740 dd. 22.03.2016

Fiscus heeft begrip voor betalingsmoeilijkheden na aanslagen
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 15, week 14-20 april 2016, 13
http://financien.belgium.be/nl/Actueel/steunmaatregelen-als-gevolg-van-de-aanslagen-van-22-maart-2016

Erfbelasting
N. Geelhand de Merxem, Vlabel verplicht voorafgaande registratie schenking van geld of effecten met voorbehoud van vruchtgebruik, Fisc.Act. nr. 14, week 7-13 april 2016, 1

Zwarte landenlijsten DBI-aftrek en betalingen naar belastingparadijzen
S. Gommers, DBI-aftrek en betalingen naar belastingparadijzen: zwarte lijsten geactualiseerd, Fisc.Act. nr. 14, week 7-13 april 2016, 6
1 MAART 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 179 van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van Staten zonder of met een lage belasting, BS 11/03/2016, bl. 16692

BOEKEN

Europees procesrecht
L. Samyn, F. Van Overbeeke, CABG, Larcier 2016, 93 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Quo vadis?
Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden

T. Daems, C. Hermans, F. Janssens, J. Millen, L. Robert, V. Scheirs (red.), Maklu 2015, 203 p.
Beschrijving + inhoudstafel

L’instance

D. Mougenot (Coörd.), La jurisprudence du code judiciaire commentée, Vol. II.A., la Charte 2016, 527 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging
M. Castermans, Wolters Kluwer 2016, 472 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La réforme ‘pot-pourri II’ en droit pénal et en procédure pénale

Premiers commentaires, Thierry Bayet, Michel Bouchat, Lisiane Brackman, Ricardo Bruno, François Dessy, Nabil Khoulalène, Joëlle Legrève, Pierre Lothe, Christian Mathieu, Isabelle Regniers, Anthemis 2016, 220 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verbintenissenrecht
S. Stijns (ed.), Themis nr. 95, Academiejaar 2015-2016, die Keure 2015, 180 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Familiaal vermogensrecht
A.L. Verbeke, C. Declerck, J. Du Mongh (eds.), Themis nr. 96, 2015-2016, die Keure 2016, 86 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Straf- en strafprocesrecht
F. Verbruggen (ed.), Themis nr. 97, Academiejaar 2015-2016, die Keure 2016, 194 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Advocaat –ereloon
Vred. Doornik, 2e kanton, 08/12/2015, JT N° 6644, 23/04/2016, 266

Rechtspraak verkoopconcessie en franchising
RABG 2016/8-9
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak Straf- en Strafprocesrecht
JLMB 2016/16

Rechtspraak huurrecht
Themanummer ‘Huurrecht’ T. Vred. 2016/3-4,  mrt-apr 2016

Weglating advocaat-stagiair – gebrek aan stagemeester
Orde van Advocaten, Balie Brugge, 28/07/2015, TGR 2015/5, 314

Advocaat – ereloon
Vred. 4e kanton Brugge 07/05/2015, TGR 2015/5, 339
advocaat – ereloon – voorlopige bewindvoering – partijbeslissing – marginale toetsing – vraag tot factureren op naam van derde – kwader trouw

Rechtspraak 2014 Grondwettelijk Hof – toetsing aan grondrechten
D. Bijnens, P. Schollen, J. Theunis, TBP 2016/3, 126

Rechtspraak collectieve schuldenregeling
JLMB 2016/17

Rechtspraak verbintenissen
JLMB 2016/18
Beschrijving + inhoudstafel

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
Programma
Hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand
De OVB houdt een Ronde van Vlaanderen en gaat eind mei/begin juni langs bij de Vlaamse balies om te informeren over de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand, die in principe op 1 september 2016 in werking zal treden
Hasselt en Tongeren: maandag 23 mei 2016, 14u30-16u30
Gent: dinsdag 24 mei 2016, 14u30-16u30
Antwerpen: donderdag 26 mei 2016, 14u30-16u30
Kortrijk: vrijdag 27 mei 2016, 15u-17u
Leuven: maandag 30 mei 2016, 14u30-16u30
Brussel: woensdag 1 juni 2016, 14u-16u
Mechelen: woensdag 1 juni 2016, 20u-22u
Ieper: donderdag 2 juni 2016, 13u30-15u30
Veurne: donderdag 2 juni 2016, 19u-21u
Turnhout: vrijdag 3 juni 2016, 14u30-16u30
Oudenaarde: maandag 6 juni 2016, 14u30-16u30
Dendermonde: dinsdag 7 juni 2016, 14u30 tot 16u30
Brugge: woensdag 8 juni 2016, 19u30-21u30
Informatie


STUDIEDAGEN

De nieuwe interneringswetgeving. Achtergronden en perspectieven
De Juristenclub / UPV, Brugge 11 mei 2016
Programma

Naar een hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht?
UAntwerpen Studieavond 11 mei 2016
Programma

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening. Oude en nieuwe regels in de praktijk
M&D Seminars(Leuven) (Studienamiddag) 11 mei 2016
Programma

Vergunningen in het bouwrecht Sneller en beter?
Universiteit Hasselt - 12 mei 2016
Programma

Ontbijtsessie Softwarebescherming:
25 jaar softwarebescherming in 5 praktische toepassingen
Larcier,  Brussel 12 mei 2016
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
12 mei 2016 te Brussel
Programma

Successieplanning via testament
Confocus, Edegem donderdag 12 mei 2016
Programma

Curator opleiding: bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Hasselt donderdag 12 mei 2016
Programma

Cassatietechniek: een zaak voor alle advocaten
Confocus, Edegem donderdag 12 mei 2016
Programma

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2016
Info
Inschrijving

Erfpacht & opstal
Intersentia/Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA
Dinsdag 17 mei - Universiteit Antwerpen - Aula M.001 (Stadscampus)
Donderdag 26 mei - Katholieke Hogeschool Vives Brugge - Aula Vives
Programma

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten 2016
Lexalert online seminarie 17 mei 2016
Programma

Juridisch advies en bijstand bij een gerechtelijk of politioneel verhoor
M&D Seminars(Webinar) (Studiemiddag) 17 mei 2016
Programma

Migratie - en migrantenrecht: rechtsbescherming, migratiehandhaving, het openbaar ministerie in het vreemdelingenrecht
Studipolis, woensdag 18 mei 2016 , Antwerpen
Programma

Erelonen en deontologie
Om 5 jaar tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (D&T) te vieren wordt een studienamiddag georganiseerd over erelonen en deontologie: o.a. over de marktwerking, deontologisch toezicht versus justitieel toezicht.
Larcier, Koninklijke Bibliotheek Brussel 19 mei 2016
Programma

Merkenbeleid voor advocaten
Social media & branding voor juridische beroepen
Webinar 19 mei 2016
Programma

Btw voor advocaten: een antwoord op de meest courante vragen waar u als advocaat nog steeds mee worstelt!
Confocus, Edegem donderdag 19 mei 2016
Programma

25 jaar Wet van 19 maart 1991. Ontslagbescherming personeelsafgevaardigden
M&D Seminars, Diegem 20 mei 2016
Programma

Colloquium Begrijpelijke rechtstaal
KU Leuven Campus Brussel  20 mei 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht. Fiscale aspecten van de onderhoudsbijdragen
M&D Seminars, Leuven 24 mei 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, dinsdag 24 mei 2016 , Hasselt
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: onbekwaamheid en bescherming: nieuwe wettelijke bepalingen vanuit de praktijk bekeken
Confocus, Hasselt dinsdag 24 mei 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Antwerpen dinsdag 24 mei 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Hasselt dinsdag 24 mei 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk met een korte kijk op rangconflicten
Confocus, Berchem dinsdag 24 mei 2016
Programma

Bouwrecht: verloop van het gerechtelijk onderzoek
Confocus, Hasselt dinsdag 24 mei 2016
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 25 mei 2016
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen. Een nieuw wettelijk kader sedert 1 januari 2016
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 25 mei 2016
Programma

Hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand
De OVB houdt een Ronde van Vlaanderen en gaat eind mei/begin juni langs bij de Vlaamse balies om te informeren over de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand, die in principe op 1 september 2016 in werking zal treden
Antwerpen: donderdag 26 mei 2016, 14u30-16u30
Informatie

Colloquium  Douanestrafrecht -  ‘In memoriam Luc Huybrechts’
Larcier, 26 mei 2016
Programma

Erfpacht & opstal
Intersentia/Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA
Donderdag 26 mei - Katholieke Hogeschool Vives Brugge - Aula Vives
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 26 mei 2016
Programma

Actualia verbintenissenrecht

M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 26 mei 2016
Programma

Beleggingsfiscaliteit anno 2016
Lexalert online seminarie, 26 mei 2016
Programma

Studiedag Mystery Shopping
Intersentia, Brussel 26 mei 2016
Programma

Van POST- naar PREkadastratie …
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

E-bikes onder juridisch spanningsveld
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

De nieuwe wapenwet nu 10 jaar later: evaluatie en blik op de toekomst
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

Curator opleiding: bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de jeugdadvocaat
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen

M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 27 mei 2016
Programma

De bepaling van de vergoeding voor lichamelijke schade volgens de kapitalisatiemethode – met praktische voorbeelden en oefeningen
Confocus, Gent vrijdag 27 mei 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Gent vrijdag 27 mei 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak | meten van luchtverontreiniging, een praktische insteek
Confocus, Kortrijk vrijdag 27 mei 2016
Programma

Bodemdecreet en Vlarebo. Een actuele kijk aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak
M&D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 31 mei 2016
Programma

Ontbijtseminarie De optimale fiscale behandeling van auteursrechten:
praktische analyse & tips vanuit een vernieuwende hoek
Larcier, Antwerpen 31 mei 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: salduz en actualia strafrechtshervormingen
Confocus, Hasselt dinsdag 31 mei 2016
Programma

Algemeen huurrecht en woninghuurrecht: update
Confocus, Edegem dinsdag 31 mei 2016
Programma

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2016
Lexalert online seminarie 31 mei 2016
Programma

Burenruzies: afsluiting, gemene muur, gemene haag (sessie 1)
Confocus, Berchem woensdag 1 juni 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht: special topic supervoorrecht onderhoudsschuldeiser
Studipolis, donderdag 2 juni 2016 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Hypothecair en consumentenkrediet – De gevolgen van de nieuwe wet?
Lexalert online seminarie 2 juni 2016
Programma

Afstamming en naamgeving. Actuele topics uit het familierecht toegelicht
M&D Seminars (Webinar) (Studiemiddag) 2 juni 2016
Programma

Helikopterview op juridische issues: bescherming know-how, invordering facturen, insolvabiliteit van een debiteur, eigen bescherming schuldeisers
Confocus, Hasselt vrijdag 3 juni 2016
Programma

Meerderjarige beschermde personen: focus op het beslag
Studipolis, dinsdag 7 juni 2016 , Oostkamp
Programma

Internationaal Congres Fondsen
ALLIC (De Leerstoel Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht - Antwerp Liability Law and Insurance Chair), UAntwerpen 7 juni 2016
Programma

Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten
Op dinsdag 7 juni 2016 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag ‘Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten’.
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Berchem dinsdag 7 juni 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht: voyeurisme en wraakporno en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma


Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR): nieuwe regels en verplichtingen
Confocus, Gent donderdag 9 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Gent donderdag 9 juni 2016
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma

Is België nog steeds een pensioenparadijs voor Nederbelgen? Een stand van zaken.
Larcier Ontbijtseminarie, Herentaals 14 juni 2016
Programma

De nieuwe bemiddelingswet en de rol van de advocaat hierin: (help) wat nu!
Confocus, Berchem dinsdag 14 juni 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: uitstel en probatie in verkeerszaken, alternatieve bestraffing in verkeerszaken en het strafrechtelijk aspect van verzekeringen
Confocus, Hasselt dinsdag 14 juni 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de Jeugdadvocaat
Confocus, Hasselt dinsdag 14 juni 2016
Programma

Opleiding  Advocatenmarketing 2.0
Larcier 15 juni 2016
Programma

De nieuwe wapenwet nu 10 jaar later: evaluatie en blik op de toekomst
Confocus, Hasselt donderdag 16 juni 2016
Programma

E-bikes onder juridisch spanningsveld
Confocus, Hasselt donderdag 16 juni 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu? | balanslezen voor curatoren
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

De nieuwe bemiddelingswet en de rol van de advocaat hierin: workshop aan de hand van cases en rollenspel
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden | bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Geurhinder | natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen | faillissementsrecht in de praktijk met een korte kijk op rangconflicten
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

Bewind
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

Lichamelijke schade: eerste inzichten voor personen die hierover basiskennis wensen te verwerven
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Innovation and Future of the Legal Profession

CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma