NOVEMBER 2020
In deze nieuwsbrief
 
  • Open dagen kalender vernieuwd
  • Post van de minister
  • Nu ook blogs op Studiekeuze123.nl
  • Numerus fixusopleidingen 2021-2022 
  • OECD publiceert working paper over arbeidsmarktinformatie
  • Studiekeuze123 op de 4e plek bij Digital Communication Awards
  • Maak kennis met het team
 
Open dagen kalender vernieuwd
 
Het open dagen seizoen is begonnen! Maar door de coronamaatregelen vinden de voorlichtingsactiviteiten voornamelijke online plaats. Ook zijn ze vaak niet meer gebonden aan een specifieke datum en/of tijd. Onze Open dagen kalender hebben we daarom op een aantal punten aangepast.  
De weergave is aangepast, waardoor de kalender overzichtelijker is geworden. Daarnaast is het mogelijk om te selecteren op online voorlichtingsactiviteiten, of juist activiteiten op locatie. Ook zie je nu of het gaat om een open dag op een specifieke datum, een doorlopende activiteit die je kunt volgen wanneer het jou uitkomt, of dat er een afspraak gemaakt moet worden. 
 
Post van de minister
Alle eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 en hun ouders/verzorgers hebben een brief met een folder ontvangen van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Hierin wordt informatie gegeven over de voorbereiding om verder te studeren aan een hogeschool of universiteit. Er wordt actief doorverwezen naar betrouwbare websites, waaronder Studiekeuze123.nl
 
 
Nu ook blogs op Studiekeuze123.nl
Interessant nieuws op studiekeuzegebied publiceren we op Studiekeuze123.nl/nieuws. Daar hebben we nu ook blogs aan toegevoegd! Hierin worden verschillende thema's uitgelicht, zoals het voorbereiden op een open dag of waar je aan moet denken als je op kamers gaat wonen. De komende tijd zullen we meer blogs plaatsen. Hierin komt niet alleen Studiekeuze123 aan het woord, maar zullen juist ook ervaringen van studenten te lezen zijn. Daarnaast nodigen we gastbloggers uit om iets over een bepaald thema te vertellen. Houd daarom Studiekeuze123.nl/nieuws in de gaten!
 
Numerus fixusopleidingen 2021-2022
De lijst van numerus fixusopleidingen 2021-2022 is bijna definitief. Onderwijsinstellingen hebben tot 1 december de tijd om door te geven welke opleidingen volgend jaar een numerus fixus hebben en hoeveel mensen zich voor de opleiding kunnen aanmelden.
 
Op Studiekeuze123.nl/selectie staat het voorlopige overzicht. Tot 1 december worden deze lijst en Studiekeuze123.nl wekelijks bijgewerkt.
 
De deadline voor studiekiezers voor het aanmelden voor een numerus fixusopleiding is 15 januari. 
 
 
OECD publiceert working paper over arbeidsmarktinformatie 
OECD is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dit samenwerkingsverband van 37 landen bespreekt, bestudeert en coördineert social en economisch beleid. Studiekeuze123 heeft meegewerkt aan een  mondiaal onderzoek naar de rol van arbeidsmarktinformatie in het studiekeuzeproces van de aankomende generatie. In oktober vorig jaar heeft Studiekeuze123 een presentatie gegeven voor alle aangesloten landen. Hierin hebben wij laten zien hoe wij arbeidsmarktinformatie samenstellen en via de website beschikbaar maken voor aankomend studenten. Dat wij in Nederland alle relevante informatie op een centrale plek hebben beschikbaar hebben voor jongeren, wekte veel interesse bij andere landen. In de uiteindelijke working paper wordt de website van Studiekeuze123 als best practice aangehaald.
 
 
Studiekeuze123 op de 4e plek bij Digital Communication Awards
Studiekeuze123 is 4e geworden bij de Digital Communication Awards 2020! Uit ruim honderd inzendingen werden we in de categorie 'Best Social Platform' genomineerd voor de ontwikkeling van ons Instagram-kanaal. Dit groeide het afgelopen jaar explosief, waardoor wij nog meer studiekiezers kunnen bereiken. 
 
Eerder dit jaar wonnen we een Benelux Enterprise Award in de categorie 'Best National Higher Education Information Resource'. In het  EU Business News magazine is een uitgebreid artikele te lezen.
 
 
Maak kennis met het team
In de nieuwsbrieven stellen we de 16 medewerkers van Studiekeuze123 graag aan je voor. Deze keer: Team Data en Techniek
 
Pauline Thoolen is als Hoofd Informatiebeleid verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Data en Techniek. Ze werkt nu bijna 3 jaar bij Studiekeuze123. 
 
“Ik vind het belangrijk dat we studiekiezers die voor een moeilijke keuze staan, zo goed mogelijk helpen. Zonder oordelen en zonder sturing, maar door het bieden van volledige, objectieve en feitelijke informatie over opleidingen van hun interesse. We zijn voor de studiekiezer voortdurend op zoek naar nog betere data en nog duidelijkere definities. Hierbij is hun informatievraag voor ons leidend.”
 
 
Hans van Driel is in 2008 aangeschoven bij Studiekeuze123 en heeft in de loop der jaren veel functies vervuld binnen het team. Het belangrijkste werkterrein waren de ontwikkelingen in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Zo stond hij aan de wieg van Studie in Cijfers en is hij de laatste jaren inspirator en trekker geweest van de ontwikkeling en implementatie van HOVI. In maart 2021 zal Hans met pensioen gaan.
 
“Studiekeuze123 biedt direct en indirect een belangrijke bron van informatie en inspiratie in het keuzeproces van de aankomende student, maar ook voor de student gedurende de hoger onderwijsperiode. Ik vind het essentieel dat studenten informatie blijven krijgen over, en oog blijven houden voor de vele keuzemogelijkheden die ze ook tijdens hun studie nog tegenkomen.
 
 
Pascal Brenders is een van de oudgedienden en werkt al sinds 2013 bij Studiekeuze123. Als kwaliteitsmanager zorgt hij ervoor dat de beschikbare arbeidsmarktdata zorgvuldig verwerkt wordt. 
 
"Ik ben bij Studiekeuze123 begonnen omdat ik op het snijvlak van onderzoek en onderwijs wilde werken. Ik probeer met mijn werk (toekomstige) studenten op hun juiste plek te krijgen."
 
Jeroen Meijerink werkt sinds november 2019 als projectmanager bij Studiekeuze123. Hij houdt zich vooral bezig met HOVI. Hiervoor is hij onder meer werkzaam geweest als ICT-specialist bij de NS en de Belastingdienst.

“Als ICT-er van het eerste uur weet ik hoe belangrijk goede basiskennis is. Het is het fundament waarop je je in het  hele werkzame leven verder kunt én moet  ontwikkelen. Ik wil graag  mensen helpen te bepalen hoe ze dat fundament het best kunnen leggen. Vanuit Studiekeuze123 ondersteunen we dit met informatie waarvoor hetzelfde geldt als voor leidingwater: helder, zuiver en altijd beschikbaar!
 
 
Nisan Mol is Productmanager van de Studiekeuzedatabase en werkt sinds 2017 bij Studiekeuze123. Hij is verantwoordelijk voor de juistheid, de actualiteit en de beschikbaarheid van de gegevens over opleidingen in instellingen in de Studiekeuzedatabase. Deze database wordt gebruikt door de website van Studiekeuze123 zelf, maar ook door externe gebruikers.
 
“Een goede keuze kun je alleen maken als je goede informatie hebt. Ik zet mij ervoor in dat zoveel mogelijk nuttige, objectieve, en kwalitatief goede gegevens op één plek beschikbaar komen. Door deze informatie op onze website beschikbaar te stellen, maken wij het aanstaande studenten makkelijker om een weloverwogen keuze te maken.”
 
 
Iris Saarloos is begin 2018 bij Studiekeuze123 komen werken. Als Methodoloog en Adviseur studiekeuze-informatie houdt zij zich bezig met het beheer en de ontwikkeling van de Studiekeuzedatabase. Daarnaast is ze sinds 2019 verantwoordelijk voor Studie in Cijfers.
 
"Studiekeuze123 bundelt in haar Studiekeuzedatabase relevante en betrouwbare studiekeuzeinformatie voor (aanstaande) studenten. Deze informatie wordt vergelijkbaar en vrij toegankelijk beschikbaar gesteld aan iedereen die zich bezighoudt met een studiekeuze in het hoger onderwijs."
 
Jeroen Kleingeld is Productmanager Nationale Studenten Enquête en werkt nu bijna 3 jaar bij Studiekeuze123. Hiervoor was hij methodoloog bij verschillende onderzoeksbureaus. Zijn achtergrond en ervaring liggen vooral op het vlak van surveytechniek en data-analyse, in combinatie met projectmanagement. 
 
Studiekeuze123 is voor mij behalve de uitvoerder van de NSE, ook het adres voor onafhankelijke studiekeuze-informatie voor (aankomende) studenten. Zeker in een tijd waarin studeren veel geld kost en er eigenlijk geen ruimte is voor een foute keuze, is het maatschappelijk zeer relevant dat de studiekiezer kan vertrouwen op een orgaan als Studiekeuze123 dat onpartijdig laat zien hoe andere studenten een studie beoordelen.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 verzamelt en verspreid objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland.