H2W | juli 2017

H2W
H2W

Ziekenhuizen in Nederland zijn al geruime tijd bezig om digitale toegang tot het dossier voor patiënten mogelijk te maken. Standaardisatie is de sleutel om informatie met patiënten te kunnen delen. Om een extra impuls te geven aan gestandaardiseerde en geüniformeerde informatiedeling zijn er onder regie van het ministerie van VWS verschillende initiatieven gestart: Registratie aan de bron, Basisgegevensset zorg (BGZ) en de ontwikkelingen van Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Stuk voor stuk zeer vernieuwende en ambitieuze programma’s die ervoor zorgen dat informatiedeling met en participatie door de patiënt vorm kunnen krijgen. Het programma VIPP (Versnelling Informatie-uitwisseling tussen Patiënten en Professionals) verbindt de elementen uit eerdergenoemde programma’s en biedt algemene ziekenhuizen de kans om met financiële steun de benodigde informatiedeling en participatie te realiseren voor een groot aantal patiënten.

Naast het VIPP programma is op 4 oktober 2016 de nieuwe wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens door de 1e kamer goedgekeurd. Met ingang van 1 juli 2017 is de wet in werking getreden.

Download hier het artikel...

H2W

VIPP: het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional heeft tot doel om in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens te verschaffen en bovenal patiënten meer regie te geven in het zorgproces. Geef samen met H2W Partners invulling aan deze ambitie.

H2W Partners heeft diepgaande kennis van zorgprocessen, EPD’s, PGO’s en eHealth. Al 20 jaar helpt H2W Partners organisaties met veranderen en het begeleiden bij ICT- en organisatorische projecten. Vanuit onze ervaring en expertise kan H2W Partners u op pragmatische wijze helpen om de juiste stappen te zetten en uw VIPP ambities te realiseren.

Download hier de leaflet...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W