newsletter 82, October 2019
Dear abonnee,

Op 3 oktober 2019 was de officiële opening van het nieuwe pand van het Hoornbeeck College in Gouda.
Naast verschillende toespraken waaronder die van Kees van der Staaij, voorzitter Tweede Kamerfractie SGP, was er ook een moment waarin het kunstwerk ‘psalm 72’ werd onthuld.
Klik op de foto voor meer foto's en de toespraak.
 
On 3 October 2019 was the official opening of the new building of Hoornbeeck College in Gouda.
 
Besides several speeches, among that of Kees van der Staaij, chairman of the Lower House on behalf of the SGP, there also was a moment in which the piece of art 'Psalm 72' was revealed.
 
Click on the photo for more photos and the speech.
Museum Catharijneconvent Utrecht

Afgelopen 22 september eindigde de tentoonstelling ‘Bij ons in de Biblebelt’ in Museum Catharijneconvent Utrecht.
Ruim 72.000 mensen gingen op pelgrimage naar ‘de kruisiging’ die er ook hing. Tegelijkertijd was het de vraag hoeveel mensen eraan voorbij gingen. Ook in de kranten ging het veel over ‘de hoed, de rok en randzaken.’
Paul Brenninkmeijer, priester van aartsbisdom Utrecht, vertolkte zijn ervaring zeer bijzonder en treffend:
‘Met bewondering en in stille meditatie heb ik gekeken naar 'de kruisiging', en daarbij de muziek beluisterd. Eigenlijk vul je als toeschouwer en luisteraar veel zelf in, maar tegelijk komt het middenpaneel in al zijn witheid heel sterk op je af. Het is alsof je de Verrijzenis door het gruwelijke van de kruisdood heen ziet breken.’
 

Ineke de Jong schreef er op een bijzondere manier over op Artway.eu: ‘Het kan zomaar gebeuren dat je de beelden en bezoekers uit de vorige zalen achter je laat omdat je de echte wereld binnengaat.’


Matthijs Hoogenboom, betrokken bij Stichting Tot Heil Des Volks, schreef:
‘De kunstenaar, Martijn Duifhuizen, nodigt de kijker uit tot reflectie. Hoe sta ik tegenover Jezus?’ 
Museum Catharijneconvent Utrecht

September 22 last, the exhibition 'The Dutch Biblebelt' in the Museum Catharijneconvent in Utrecht came to an end. More than 72.000 people went on pilgrimage to 'The Crucifixion' which also was exhibited there. At the same time we wondered how many people went beyond it and moved on. Also in the newspapers people talked about 'the hat, the skirt and sideshows.' 
Paul Brenninkmeijer, priest of the archbisdom of Utrecht, interpreted his experiences in a special and striking way: 'With admiration and in silent meditation I looked at 'The Cross', while listening to the music. Actually as a spectator and listener you fill in a lot yourself, but at the same time the middle panel  approaches you strongly in all its whiteness. It is as if you see the Resurrection to break through the horrendous of the Crucifixion.' 

Ineke de Jong wrote an article about it in a special way on Artway.eu: 'It can suddenly occur that you leave the images and visitors of the previous halls behind you because you enter into the real world.' 


Matthijs Hoogenboom, involved in the Foundation Tot Heils des Volks, wrote: 'The artist, Martijn Duifhuizen, invites the spectator to reflection. “How do I feel about Jesus?' 
Yours faithfully, 

Martijn Duifhuizen
Visual artist