december 2016
"Goed voor elkaar-prijs" uitgereikt aan het Nationale Park De Hoge Veluwe
De voorzitter van het Kenniscentrum Groen & Handicap, de heer Kees Kuijken, overhandigde de prijs aan de directeur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, de heer Van Voorst tot Voorst.
Het Park ontving deze prijs, omdat een drietal wandelroutes in het Park uitermate goed toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat om de routes ‘het Belevingspad, ‘het Landschappenpad’ en ‘het Berlagepad’. Deze routes zijn op hun eigen manier toegankelijk en interessant gemaakt voor mensen met een fysieke beperking.
 
 
 
Start ‘Natuur voor iedereen’: 40 natuurgebieden in 2019 toegankelijk
Begin november is Natuurmonumenten in samenwerking met Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, NSGK  (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), de Speeltuinbende en Kenniscentrum Groen & Handicap het project ‘Natuur voor iedereen’ gestart. De eerste concrete stap is de aanleg van Speelnatuur van OERRR bij Bezoekerscentrum Oisterwijk. Op deze natuurlijke speelplek kunnen in de toekomst álle kinderen, dus ook kinderen met een handicap, samen de natuur beleven. Het project is mogelijk dankzij een bijdrage van € 1,9 miljoen van de Nationale Postcode Loterij.
 
 
Natuurlijke speelplek zonder drempels in Bredase Sonsbeeckpark (bron: Breda Nieuws)
In het Bredase Van Sonsbeeckpark wil de Stichting Devi een natuurlijke speelplek creëren, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.
Samen spelen is samen leven
De afgelopen maanden is druk gewerkt in samenwerking met de gemeente Breda, De Speeltuinbende (NSGK), KrachtigBuiten en IAMSonsbeeck om een natuurlijke speelplek te ontwikkelen. In het ontwerp staan onder andere snoezelplekjes, een heuvel met glijbaan, een kleine belevingsroute, moestuinen, geurbomen en een zandwatertafel. De gemeente neemt het ervaringspad met praatpalen rond de bestaande klimtoren, vogelnestschommel, klim- en klauterroute en rolstoelwip voor haar rekening.
Crowdfundingactie
Voor dit mooie plan is geld nodig van particulieren en bedrijven. De stichting wil ruim 22.000 euro ophalen om deze unieke speelplek in Breda te realiseren. De berekening is terug te vinden in het plan van de stichting. Wanneer het geld niet in één keer bijeen gebracht wordt, wordt het plan in delen uitgevoerd. 
Meer informatie? Bekijk hier de digitale presentatie 
 
 
Visitatierapport van het natuur- recreatiegebied Kardinge (Groningen)
Het Kenniscentrum Groen & Handicap heeft op 25 oktober j.l. weer een schouw verricht in het kader van het door de Nationale Postcodeloterij gesteunde project van Natuurmonumenten ter verbetering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en gebruik van haar natuurgebieden voor mensen met een beperking. Ook de informatievoorziening en verspreiding alsmede de communicatie van Natuurmonumenten naar de bezoekers is daarbij onder de loep genomen. Het rapport over deze visitatie met de nodige aanbevelingen vindt u hier.
 
 
 
"Klein geluk voor de mantelzorger"
Maria Grijpma en Inge Jager schreven een gids om goed voor jezelf te zorgen als mantelzorger. Het is een onmisbare gids, vol praktische suggesties, interviews en verwijzingen naar inspirerende boeken en websites. Het boek is full colour, een gebonden uitgave, het kost €17,50.
Het inkijkexemplaar vindt u hier.
 
 
 
Zuid-Hollands Landschap denkt mee over toegankelijkheid
Tijdens de werkconferentie 'Groene, Gezonde Leefomgeving' op 21 november jl. heeft voorzitter Kees Kuijken van Kenniscentrum Groen & Handicap onder andere een enthousiast gesprek gehad met Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap. Kees Kuijken maakte hem wegwijs in het werk van Groen & Handicap en overhandigde Michiel ons boekje 'Toegankelijke wandelpaden in Nederland' met de beschrijving van ruim 140 wandelingen die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Michiel deed de toezegging dat hij zijn medewerkers aan het werk ging zetten om te inventariseren welke andere Zuid-Hollandse wandelpaden en recreatiegebieden ook toegankelijk zijn. 
 
 
Kenniscentrum Groen & Handicap al 25 jaar actief
Ruim 25 jaar geleden is het Kenniscentrum begonnen als "Stichting Gebruiksmogelijkheden Groen voor Mensen met een Handicap". Wat er in de afgelopen 25 jaar allemaal gedaan is om een zo toegankelijk mogelijke Nederlandse natuur voor iedereen te krijgen leest u hier.
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: