19 mei, 20.00 uur, Lorentzschool
Energiebesparingsavond Hilversum Oost
 
Voor woningeigenaren in het gebied tussen de J.Geradtsweg,
Jan van der Heydenstraat, Minckelerstraat en de Zuiderheide.
 
Datum =  19 mei 2015 januari, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Lokatie = gymzaal Lorentzschool, Lorentzweg 135, 1223 HN   Hilversum
 
Deze avond is een initiatief van 'Seinkracht' in samenwerking met Hoom en de gemeente Hilversum. < meld je hier aan voor de energiebesparingsavond >
Wij hopen met deze avond een bijdrage te leveren aan een Duurzaam Hilversum.

   
 
Enquête
Op dit moment wordt een enquête uitgevoerd naar het energieverbruik in de wijk en welke verbetermogelijkheden er zijn. De eerste resultaten laten zien dat bewoners hun energieverbruik te hoog vinden. Meedoen aan de collectieve wijkactie is een goede mogelijkheid om daar iets aan te doen.
U kunt de enquête hier invullen en onder andere aangeven wat uw wensen zijn:
'
Seinkracht' is een burgerinitiatief om in Hilversum Oost meer nieuwe, duurzame wijkinitiatieven tot stand te brengen. Op 14 januari heeft daarvoor een startavond plaatsgevonden, waarvan het verslag te lezen is op < Seinkracht >.
 
Inmiddels zijn er in 3 Hilversumse wijken soortgelijke initiatieven van start: Meentkracht, HeiKRACHT en dus Seinkracht. De gemeente Hilversum, Hoom en Hilversum Verbonden ondersteunen dit omdat we gezamenlijk aan de slag willen om Hilversum te verduurzamen. 
 
Het plan in Hilversum Oost is nu om, samen met de buurt en geïnteresseerde lokale partijen, een collectieve wijkactie te organiseren voor 1 of meerdere energiebesparende maatregelen én het opwekken van energie. 
 

Binnen de actie gaan huiseigenaren met Hoom aan de slag met één of meer energiebesparende maatregelen te nemen in hun huis. Hierbij hanteren we de succesvolle methode van Meentkracht.
Daarnaast zijn wij op zoek naar een dak in de wijk om met elkaar zonnepanelen op te leggen en in cooperatief verband te profiteren van de voordelen van de opgewekte zonne-energie. Dit om huurders en huiseigenaren, die niet over een eigen (geschikt) dak beschikken maar wel iets willen met zonne-energie de kans te geven om ook te investeren in zonne-energie.

Vragen over deze actie? Bel initiatiefnemer en mede-buurtbewoner Aernoud Olde: 06-1250.5498
 
 
Iedere maand is er een
Kom ook eens langs, tussen 11 en 14
uur, en laat uw kapotte spullen gratis repareren.
9 mei: Lopes Dias (H'sum Noord)
13 juni: Wijkcentrum Riebeeck


 
'Seinkracht' wordt mede ondersteund door de gemeente Hilversum en door , een non-profit-organisatie die opgericht is om particuliere woningbezitters te begeleiden bij het verduurzamen van hun woning.
  wil graag in onze wijk ook een woningisolatie-initiatief opzetten zoals ze dat ook in de Hilversumse Meent samen met de inwoners opgezet hebben. 
Meer weten over Hilversum Verbonden?    www.hilversumverbonden.nl