NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Juni 2018  
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
WIJZIGING POH GGZ
Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was dat Gabriëlle v/d Heuvel haar werkzaamheden in de praktijk (na herstel van haar ziekte) weer zou hervatten, is dat helaas niet het geval. Recent heeft zij te kennen gegeven dat zij niet terug zal keren als praktijkondersteuner GGZ in Ysselsteyn, omdat zij momenteel nog te veel klachten heeft. Tijdens haar ziekte zijn haar werkzaamheden waargenomen door Wendy Reutelingsperger. Wij zijn blij dat Wendy heeft aangegeven dat zij in Ysselsteyn kan blijven werken. Voor alle patiënten die momenteel onder behandeling van de praktijkondersteuner GGZ staan, blijft de continuïteit van zorg derhalve gelukkig gewaarborgd. Wendy Reutelingsperger stelt zich graag even aan u voor:
 
Mijn naam is Wendy Reutelingsperger - van Megen en ben sinds 1 juli 2017 werkzaam als poh-ggz bij drie verschillende huisartspraktijken. Vanaf 1 januari ben ik werkzaam in de huisartspraktijk De Wildenberg in Ysselsteyn.
Mijn voorgeschiedenis is dat ik binnen verschillende disciplines in de gezondheidszorg heb gewerkt. Ik ben begonnen als A-verpleegkundige in het st. Elisabeth ziekenhuis in Venray waar ik na mijn oncologie specialisatie in totaal 15 jaar heb gewerkt. Vervolgens ben ik gaan werken bij de medische dienst in een penitentiaire inrichting en later voor de GGD Den Bosch voor de toe geleiding van vluchtelingen / asielzoekers naar de GGZ. Met aanvullende opleidingen, zoals interculturalisatie; sociaal psychiatrisch verpleegkundige; seksuologie/seks counselor en cognitief gedragstherapeutisch werker, heb ik de afgelopen jaren van 2004 tot april 2016 gewerkt bij de SGGZ Vincent van Gogh in Venlo binnen de zorgprogramma's stemmingsstoornissen en angststoornissen. Het laatste jaar heb ik gewerkt bij de Generalistische Basis GGZ Centiv. Ik houd van diversiteit en verscheidenheid in mensen. Mijn hobby's zijn muziek maken en luisteren; wandelen in de natuur en reizen.
 
 
NIEUWE POH SOMATIEK
Momenteel loopt Jolijn van de Pasch stage in onze praktijk als praktijkondersteuner somatiek. In januari hoopt zij haar opleiding af te ronden. Omdat Els Duijf heeft aangegeven graag minder uren te gaan werken, zullen deze vrij gekomen uren worden overgenomen door Jolijn. Vanaf heden zijn er dus 2 praktijkondersteuners somatiek in Ysselsteyn werkzaam. Jolijn zal zich met name bezig houden met de ouderenzorg, terwijl Els Duijf vooral de patiënten met diabetes, hartvaatziekten en longziekten zal blijven zien.
Ook Jolijn van de Pasch stelt zich graag even voor:
 
Mijn naam is Jolijn van de Pasch, ik ben 25 jaar oud en woon samen met mijn vriend Jelle in Blitterswijck.
Nadat ik in 2015 de opleiding HBO verpleegkunde had afgerond, ben ik gaan werken bij Proteion thuiszorg als wijkverpleegkundige. Omdat het werken met ouderen en chronisch zieken mij erg aanspreekt en met name het stukje begeleiding, adviseren en ondersteuning, ben ik in september 2017 gestart met de vervolgopleiding ‘praktijkondersteuner somatiek’ in Nijmegen.
Voor deze opleiding loop ik wekelijks op maandag stage bij Els, de praktijkondersteuner van deze praktijk. Hier zullen velen van u mij vast al eens hebben ontmoet.
Vanaf november kom ik het team in deze praktijk ook echt versterken. Ik zal me met name gaan bezighouden met de ouderenzorg. Maar waar nodig ondersteun ik Els ook bij de patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes en longziekten. Daarnaast blijf ik nog werkzaam als wijkverpleegkundige.
In mijn vrije tijd speel ik trompet, wandel ik graag met onze hond en geniet ik van dagjes uit of weekendjes weg.
Ik sta graag voor u klaar en kom met plezier in deze praktijk werken.
Wellicht tot ziens bij De Wildenberg!
 
NO-SHOW TARIEF
Omdat het aantal patiënten dat niet op de afspraak van de huisarts en praktijkondersteuner verschijnt de laatste maanden fors is toegenomen, hebben wij besloten om met ingang van 1 juli een 'no-show'-tarief in te voeren. In de tijd die bij uw huisarts/praktijkondersteuner voor u gereserveerd stond, hadden wij ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch af te zeggen.Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, zodat wij andere patiënten kunnen plannen op de vrij gekomen tijd. Bij het niet tijdig afzeggen zal 28,19 euro in rekening worden gebracht. Let op; deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u dus zelf te betalen.
 
OPHALEN MEDICATIE
Wij merken dat er soms onduidelijkheid bestaat met betrekking tot het ophalen van medicatie. Omdat de apotheek geen onderdeel meer uitmaakt van de huisartsenpraktijk, verzoeken wij u vriendelijk om altijd zelf uw medicatie bij de apotheek op de halen. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld de Mirena-spiraal, Zoladex-injecties en vitamine B12 ampullen. Voorafgaand aan uw afspraak met uw huisarts/ doktersassistente voor bijvoorbeeld het plaatsen van een spiraal of het zetten van een injectie, dient u deze medicatie dus zelf op te halen bij de apotheek en vervolgens mee te nemen naar de huisartsenpraktijk.
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl