Nieuwsbrief 13 oktober - 10 november 2020
Nieuwe aanwinsten boeken - recente tijdschriftartikelen -
juridische actualiteiten
Openingstijden bibliotheek 8.30u -13u en van 13.30u - 16.30u
 ACTUEEL
Algemene beleidsnota Justitie
Kamer Doc 1580/16
4 november 2020
Justitie in de strijd tegen corona – justitie in de strijd tegen terrorisme – een moderne justitie – een digitale justitie – een toegankelijke justitie die de slachtoffers centraal zet – een menselijke aanpak voor gedetineerden en geïnterneerden – een veilige en verantwoorde spelomgeving – meer en betere voogden voor niet-begeleide minderjarigen – een justitie met respect voor alle levensbeschouwingen – strijd tegen online haatmisdrijven en racisme – een actieve justitie op het internationale toneel – een kordate justitie – een krachtig en kordaat veiligheidsbeleid – een krachtige en moderne Federale Gerechtelijke Politie – strijd tegen georganiseerde misdaad – strijd tegen drugscriminaliteit – betere regie, sterkere samenwerking – meer middelen – meer internationale samenwerking – strijd tegen seksueel geweld – strijd tegen verkeersovertreders – strijd tegen financiële en fiscale misdrijven -

Het Grondwettelijk Hof heeft een nieuwe website
https://www.const-court.be/nl
Het Hof lanceert op 9 november zijn nieuwe website, 20 jaar na intrede op het internet. De nieuwe website is vlot raadpleegbaar op verschillende multimediatoestellen en biedt bijkomende inhoud. Een nieuwsbrief op maat vereenvoudigt het opvolgen van hangende zaken.ALGEMEEN
Kennismaking met recht en rechtspraktijk
Devloo Rik, Jorens Yves, Georges Martyn, die Keure 2020, 521 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Privaatrecht in hoofdlijnen
Rogier de Corte, Bertel De Groote, Diederik Bruloot, Reeks In hoofdlijnen, Twee volumes, 14e herziene editie, Intersentia 2020, vol. 1 (437 p.), vol. 2 (446 p.)
Beschrijving + inhoudstafel

Recht en literatuur
B. Verheye (ed.), Geletterd recht. Een ontdekking van de wereld van Recht en Literatuur, die Keure 2020, 151 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 
 
 
 
 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

 PUBLIEK RECHT
Rechtspraak publiekrecht
RABG 2020-13
Inhoudstafel

GRONDRECHTEN


De zon gaat onder voor de Belgische grondwet
Inzake zonsondergangsclausules in het Belgisch juridisch leven.
J. De Wit, interview met Stefan Sottiaux n.a.v. zijn nieuwe boek:
S. Sottiaux, M. Van der Laak, ‘2031. Het einde van België’, uitgeverij De Eenhoorn, 2020, 463 p. Informatie

Vlaams verbod op onverdoofd slachten naar de slachtbank

E. Verniers, Juristenkrant nr. 417, 04/11/2020, 12
Inzake het negatief advies van advocaat-generaal Hogan HvJ

MENSENRECHTEN

Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (1er janvier – 30 juin 2020)
F. Krenc, JT N° 6831, 31/10/2020, 709

Kroniek van een aangekondigde verdragsschending: het onderzoek van de geloofsbrieven getoetst aan de Europese mensenrechtenstandaarden

M. Leloup, TBP 2020/8, 383

GELIJKE KANSEN


Discriminatie in het Gelijkekansendecreet? Reflecties bij GwH nr. 110/2019
M. Spinoy, TBP 2020/7, 319

BURGERS EN RECHTEN

Waarom burgers het recht moeten krijgen om uit te dagen
E. Lancksweerdt, TBP 2020/7, 343

OVERHEIDSOPDRACHTEN


Kroniek overheidsopdrachten
S. Van Garsse, TBP 2020/7, 348

Vergunningsperikelen bij overheidsopdrachten voor werken en PPS-projecten (DBFM)
S. Verhoeven, TBO 2020/4, 308

GEMEENTERECHT
 

Gemeentewegen
Robert Palmans, Steven Lierman, Thomas Leys (eds.), Intersentia 2020, 379 p.
Beschrijving + inhoudstafel

WOONBELEID

Woningkwaliteitsbewaking volgens de Vlaamse Codex Wonen
Tom Vandromme, Diederik Vermeir, Intersentia 2020, 68 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ENERGIERECHT
 

Prijsregulering in de energiesector: overzicht en actuele ontwikkelingen
F. Vandendriessche en P. Claeys, RW 2020-2021, nr. 7, 17/10/2020, 243

Jaarboek Energierecht 2019
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux (eds.), Reeks Jaarboek Energierecht, Intersentia 2020, 317 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT
 

Compliancy milieu - Omgevingsvergunning & Milieuhandhaving
Editie 2021
Wolters Kluwer 2020, 658 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Compliancy milieu – Milieucompartimenten
Editie 2021
Wolters Kluwer 2020, 834 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Compliancy milieu – Milieuvoorwaarden
Editie 2021
Wolters Kluwer 2020, 2 vol. 1352 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bodemkwaliteit en vastgoedwaarde
Bodemdecreet en VLAREBO na de wijzigingen in 2019
J. Ceenaeme, INNI Publishers 2019, 191 p.
Beschrijving + inhoudstafel

(Ver)nieuw(end)e regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening in het Vlaams gewest: een stand van zaken 2020
B. Schelstraete, M. Strubbe, T. Not. Nr. 10, okt 2020, 856

Hoe in het omgevingsrecht vooruit ook achteruit kan zijn in het licht van het standstillbeginsel
Y. Smeets, TBO 2020/4, 328

GEZONDHEIDSRECHT

EHealth juridisch bekeken
Rechten en plichten voor patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders
Stefaan Callens, Lannoo 2020, 215 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift voor gezondheidsrecht
Inhoudstafel nr. 2020/2021/1

ONDERWIJSRECHT

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
nr. 2020-2021/01-02 sep-okt en nov-dec 2020
Inhoudstafel

GEGEVENSBESCHERMING
 

Meer beperkingen aan de informatiestroom van providers naar het gerecht
B. De Smet, rubriek ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 10, 07/11/2020, 362
HvJ 6 oktober 2020
Judgments in Case C-623/17, Privacy International, and in Joined Cases C-511/18, La Quadrature du Net and Others, C-512/18, French Data Network and Others, and C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone and Others

Cyberbeveiliging: een blik op het amalgaam van Europese en Belgische regels
M. Fierens, S. Royer, P. Valcke, RW 2020-2021, nr. 9, 31/10/2020, 322

Gegegevensbescherming in België
Accountancy & Fiscaliteit nr. 25, 25/06.2020
Twee jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 1 jaar Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens (TPP)

Inhoudstafel nr. 2020/3


 BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT 

Notarieel familiaal vermogensprocesrecht

M. Storme, L. De Keyser, 4e uitgave, Acco 2020, 267 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Praktijkboek voor kwetsbaren in het recht

Stappenplan voor rechtsbescherming vanaf 2019
J. Nolf, INNI Publishers 2019, 200 p.
Beschrijving +inhoudstafel

Bedingen met betrekking tot goederen in exclusieve eigendom in een stelsel van scheiding van goederen: ook een huwelijksvoordeel?

H. Casman, A.L. Verbeke, TEP 2020/2, 230

Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2019
A.L. Verbeke, M. Aerts, M. Delbroek, B. Snyers (eds.), TEP 2020/2, 254

Kritiek op de toerekening van de gezinsbijslagen bij de berekening van kinderalimentatie
A. De Smet, T. Fam. 2020/8-9, 218

Repliek op de kritiek van mr. Arvid De Smet inzake de toerekening van de gezinsbijslagen bij de berekening van kinderalimentatie
R. Hobin, T. Fam. 2020/8-9, 221

Dupliek
A. De Smet, T. Fam. 2020/8-9, 224

Wijzigingen en reparaties in het personen- en familierecht
Commentaar bij de wet van 31 juli 2020 (Wet Potpourri XI)
P. Senaeve, T. Fam. 2020/8-9, 226

Het wegvallen van de inkomensgrens voor het verkrijgen van voorschotten en de hervorming van de invorderingen in de DAVO-wet. Commentaar bij de wet van 9 juli 2020
P. Senaeve, T. Fam. 2020/8-9, 241

VERBINTENISSENRECHT
EN GOEDERENRECHT

Verbintenissenrecht boek 1 bis
Samoy Ilse, Stijns Sophie, die Keure 2020, 408 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het Vlaams Woninghuurdecreet - Tweede editie
P. Monbailliu, Story Publishers 2020, 187 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vermogensrecht in kort bestek
Vincent Sagaert (ed.), Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, 6e editie, Intersentia 2020, 505 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Goederenrecht
Joke Baeck, Annelies Wylleman, die Keure editie 2020, 224 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Eigendomsgrenzen en grensbepaling
C. Lietaer, K. Claeyssens, Story Publishers 2019, 145 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het klassieke leerstuk van overmacht in het verbintenissenrecht, actueler dan ooit
B. Weyts, TBBR 2020/8, 442

De vertegenwoordiging bij rechtsdaden
Een onderzoek naar de feitelijke handelingen met rechtsgevolg die rechtens hebben te gelden als de handelingen van een ander
J. Van de Voorde, TBBR 2020/8, 451

De volume-eigendom afgetoetst aan de wet van 4 februari 2020 houdende het nieuwe goederenrecht
R. Timmermans, N. Van Damme, T.App. 2020/3, 3

Mede-eigendom – aansprakelijkheid notaris foute beschrijving privégedeelte
R. Timmermans, Aansprakelijkheid notaris voor foute beschrijving privégedeelte bij opmaak splitsingsakte…, T.App. 2020/3, 23

Themanummer ‘Zakenrecht’
T.Vred. 2020/9-10, sep-okt 2020
Inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
Pleidooi voor de continuïteit van de wijze van bepaling van de rentevoet die door de Indicatieve Tabel 2020 wordt aanbevolen
C. Jaumain (vertaling J. Rogge), VAV 2020/5, 10

Overheidsaansprakelijkheid
A. Van Oevelen, Maklu 2020, 369 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERJARING

Correctiemechanismen op absolute bevrijdende verjaring in het Belgische privaatrecht
Samoy Ilse, Stijns Sophie (eds.), Roodhooft Olivier, Instituut voor verbintenissenrecht KU Leuven, die Keure 2020, 152 p.
Beschrijving + inhoudstafel

L’improbable durée du bref délai dans le droit des obligations
T. Delahaye, JT N° 6829, 17/10/2020, 665

 JEUGDRECHT
Rechtspraak jeugdrecht
JLMB 2020/34
Inhoudstafel

 GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
De ene toets is de andere niet. Variërende toetsingsintensiteit in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof
B. Meeusen en L. François, RW 2020-2021, nr. 10, 07/11/2020, 363

Interpretatie van woorden en teksten door de rechter
C. Vandewoude, Corpuslinguïstiek en recht. Een kennismaking, NJW nr. 430, 04/11/2020, 762

Corona-MB verdeelt de rechtspraak
J. Flo, Juristenkrant nr. 417, 04/11/2020, 1-2

Recht bij de tijd

F. Judo, RW 2020-2021, nr. 8, 24/10/2020, 320
De Vlaamse Juristenvereniging – Webinar Intersentia 27 oktober 2020: Programma

Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel

Matthias Van Der Haegen, Intersentia 2020, 560 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gerechtsdeskundigen

Handboek juridische opleiding, tweede editie
Beke Joost, De Buyst Didier, Lysens Toon (eds.), die Keure 2020, 349 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De notariële akte niet overruled – De uitvoerbare kracht van de notariële akte en de externe gegevens uit een onderhandse akte

E. Dauw, RW 2020-2021, nr. 8, 24/10/2020,

Hoge Raad voor de Justitie

Nederlandstalige Benoemings- en aanwijzingscommissie: recente voordrachten

Het dwangsomrecht is niet langer eenvormig recht

P. Taelman en J. Van Doninck, ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 7, 17/10/2020, 242

De wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie
A. Van den Bossche, T. Not. Nr. 10, okt 2020, 844

Collectieve schuldenregeling – arrest GwH -
GwH 136/2020, 15 oktober 2020
Rolnummer(s): 7325
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/7, § 2)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Collectieve schuldenregeling - Opschorting van alle middelen van tenuitvoerlegging die strekken tot de betaling van een som geld - Toepassingsgebied - Schuldenaar die schuldbemiddeling geniet en die voor een ander een zakelijke zekerheid heeft verleend / Schuldenaar die schuldbemiddeling geniet en die persoonlijk aansprakelijk is tegenover zijn schuldeiser
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Schending (in de interpretatie dat artikel 1675/7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is op de schuldenaar die schuldbemiddeling geniet en die voor een ander een zakelijke zekerheid heeft verleend)
- Geen schending (in de interpretatie dat artikel 1675/7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de schuldenaar die schuldbemiddeling geniet en die voor een ander een zakelijke zekerheid heeft verleend)

NOTARIAAT
 

Notariële aspecten van het attest en de akte van erfopvolging
Een eerste blik op de onroerende erfopvolgingsakte (OEA) met modeltekst
C. Blomme, S. Devos, T. Not. Nr. 10, okt 2020, 819

Arrest Grondwettelijk Hof notariële bemiddeling
GwH 141/2020, 22 oktober 2020
Rolnummer(s): 7152
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 25 ventôse jaar XI « op het notarisambt » (art. 91, eerste lid, 1°, in samenhang gelezen met artikel 1727, § 6, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek)
Trefwoorden: Notarisambt - Bemiddeling - Notariële bemiddelaars / Andere erkende bemiddelaars - Gedragsregels / Deontologische regels
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 91, eerste lid, 1°, van de wet van 25 ventôse jaar XI « op het notarisambt », in samenhang gelezen met artikel 1727, § 6, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de vervanging ervan bij artikel 216 van de wet van 18 juni 2018 « houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenregeling », onder voorbehoud van hetgeen in B.12 is vermeld)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-141n.pdf
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-141n-info.pdf

De notariële akte niet overruled – De uitvoerbare kracht van de notariële akte en de externe gegevens uit een onderhandse akte
E. Dauw, RW 2020-2021, nr. 8, 24/10/2020,

Informatieplicht notaris
W. Neven, K. Van Herreweghe, L. Reynders, Onder het motto better safe than sorry – toetsing van de beschrijving aan de bouwplannen volgens cassatie afhankelijk van in-concreto-beoordeling, Nieuwsbrief Notariaat nr. 13, weken 42-43 2020, 1

 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
ONDERNEMINGSRECHT

Het nieuwe ondernemingsrecht
Gandaius - XLIVe Postuniversitaire cyclus Willy Delva

D. Bruloot, H. De Wulf (eds.), Wolters Kluwer 2020, 471 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN


Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de positie van de aandeelhouder
Simon Landuyt, Reeks Instituut Financieel Recht, vol. 25, Intersentia 2020, 460 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het(familie)bedrijf & De overdracht
 
Steven Seyns, Dirk Clarysse (eds.), Intersentia 2020, 153 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aandeelhoudersovereenkomsten

N. Hallemeersch, Intersentia 337 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (TRV&RPS)
Inhoudstafel nr. 20/6

De elektronische handtekening toegespitst op vennootschapsrechtelijke documenten: it’s all about trust
D. Haex, T. Aelbrecht, TBH 2020/5, 565

INSOLVENTIERECHT

TIBR
Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht
2020/02 - Inhoudstafel

VERZEKERINGEN
 

Arrestnummer: 140/2020
Arrestdatum: 22/10/2020
Rolnummer(s): 7145
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 4 april 2014 « betreffende de verzekeringen » (art. 88, §§ 1 en 2)
Trefwoorden: Verzekeringsrecht - Vordering tot nietigverklaring van een levensverzekeringsovereenkomst type tak 23 - Verjaringstermijn
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 88, § 1, van de wet van 4 april 2014)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-140n.pdf

Medeverzekering
T. Meurs, Reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht vol. 14, Intersentia 2020, 540 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Trends en evoluties in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht - ICAV III
I. Samoy, C. Van Schoubroeck (eds.), Reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht vol. 13, Intersentia 2019, 272 p.
Beschrijving + inhoudstafel

(Zelf)verzekerd naar school
Wegwijs in aansprakelijkheid en verzekeringen op school
A. Maes, die Keure 2020, 128 p.
Beschrijving + inhoudstafel  

Verzekeringen zullen de dood dekken in geval van veroordeling tot de doodstraf in het buitenland

Stradalex nieuws 6 november 2020
19 FEBRUARI 2020. - Wet tot aanpassing van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen aan de afschaffing van de doodstraf, BS 30/10/2020

INTELLECTUELE BEROEPEN

Het tuchtrecht en het tuchtprocesrecht van de vastgoedmakelaar

R. Timmermans, Reeks Recht & Praktijk, Wolters Kluwer 2020, 500 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INFORMATICARECHT – ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE - BLOCKCHAIN

Smartcontracts
Een overzicht vanuit juridisch perspectief
Pieter-Jan Aerts, Frank Hoogendijk, Niels Vandezande (eds.), Reeks KU Leuven Centre for IT & IP Law Series vol. 11, Intersentia 2020, 403 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Kunstmatige intelligentie & autonome systemen
T. Catteau, Story Publishers 2019, 145 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Blockchain in ondernemingen
T. Catteau, Story Publishers 2019, 141 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De ontgrendelplicht in rechtsvergelijkend perspectief (deel 2)
T. Beekhuis, C.M. Taylor Parkins-Ozephius, W. Albers, D.A.G. van Toor, Computerrecht 2020/179, 304

Abusieve clausules in B2B IT-contracten naar Belgisch recht
O. Belleflamme, S. De Wulf, Computerrecht 2020/179, 333

INTELLECTUELE RECHTEN

Downloaden en streamen
Een auteursrechtelijke analyse
T. Baetens, Story Publishers 2020, 140 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift intellectuele eigendom (RDI)

Inhoudstafel nr. 2020/2


FINANCIEEL RECHT

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme
F. Thierens, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2020, 241 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak kredietrecht

JKLMB 2020/33
Inhoudstafel

Het Duitse Grondwettelijk Hof versus de Europese Centrale Bank: een gemiste kans

U. Lettanie, TBH 2020/5, 553

STRAFRECHT
Telefonieonderzoek in het strafrecht
Philip Daeninck, die Keure 2020, 83 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ondernemingsstrafrecht

P. Waeterinckx, Intersentia 62 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme

F. Thierens, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2020, 241 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Nullum Crimen

Tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht
nr. 5, okt 2020 – Inhoudstafel

De terroristische misdrijven in de artikelen 137 en 140 Sw: geen legistieke voltreffer

W. Yperman, T.Strafrecht nr. 5, okt 2020, 323

De Belgische transitiehuizen: nood aan een terugkeer naar het originele concept van detentiehuizen
A.-S. Vanhouche, O. Nederlandt, FATIK nr. 167, 2020, 6

De beveiligingsperiode: een noodzakelijk instrument ter bescherming van de maatschappij of de veruiterlijking van ongefundeerd strafpopulisme?

J. Rozie, FATIK nr. 167, 2020, 19

 FISCAAL RECHT
Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk
P. Willems (ed.), die Keure 2020, 205 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscale procedure inkomstenbelastingen

Ilse De Troyer, Luk Vandenberghe, 12e editie, Intersentia 2020, 401 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsbelasting doorgelicht

Een inzichtelijk handboek
Axel Haelterman, 4e editie, die Keure 2020, 408 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De erfbelasting

M. Delanote, die Keure 2020, 244 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Vlaamse erfbelasting

Ayfer Aydogan, Reeks Fiscale Handboeken, Intersentia 2020, 237 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De onwaarschijnlijke maar noodzakelijke ambitie van Vivaldi

F. Vanistendael, AFT 2020/10, 2

Vlaamse schenk- en erfbelasting

R. Deblauwe, A. Van Geel, L. Goossens, Exit duolegaat en andere wijzigingen inzake Vlaamse schenk- en erfbelasting: welke lessen hieruit trekken?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 13, weken 42-43 2020, 4

Ommekeer cassatierechtspraak over aankoopprijs voorraden: geen beroepskost

S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr.1676, 04/11/2020, 1

Bedrijfsvoorheffing
JVD, Vrijstelling BV & wetenschappelijk personeel: problemen met ‘bachelors’, Fiscoloog nr.1676, 04/11/2020, 7
C. Buysse, BV tijdens ‘gerechtelijke organisatie’: dan toch een boedelschuld?, Fiscoloog nr. 1675, 28/10/2020, 1

Liquidatiereserve
M. De Munter, Voorschot op liquidatiebonus ingevolge vereffening: (soms) zonder RV, Fiscoloog nr.1676, 04/11/2020, 9

Verliezen
JVD, Staan ook ‘tantièmes’ achterwaartse verliesrekening in de weg?, Fiscoloog nr. 1675, 28/10/2020, 5

Successierechten
A. Aydogan, Nieuw standpunt Vlabel over ‘gesplitste aankoop’ stelt gerust, Fiscoloog nr. 1675, 28/10/2020, 7

Sociale voordelen
JVD, Consumptiecheque: volledig belastbaar bij overschrijding grens van 300 EUR, Fiscoloog nr. 1675, 28/10/2020, 10

Vennootschapsbelasting
K. Janssens, Tantième uitgekeerd: belangrijkste coronamaatregelen niet van toepassing, Fisc. Act. nr. 36, week 22-28 okt 2020, 1
P. Van den Berghe, E. De Schepper, Circulaire geeft toelichting bij achterwaartse verliesverrekening, Fisc. Act. nr. 34, week 8-14 okt 2020, 4
A.M. Vandekerkhove, Interne vereffening: de naweeën, Fisc. Act. nr. 33, week 1-7 okt 2020, 1

Ook geen afschrijvingen op vruchtgebruik op aandelen?
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1674, 21/10/2020, 1

Procedure
JVD, ‘Derdenverzet’ door echtgenoot: ‘uitputtingsvereiste’ geldt niet, Fiscoloog nr. 1674, 21/10/2020, 8

Welke nieuwe feiten verantwoorden een ambtshalve ontheffing?
L. Maes, Fiscoloog nr. 1673, 14/10/2020, 1

Roerend inkomen
SVC, Interne liquidatie: voorafgaande kapitaalvermindering wijst niet op misbruik, Fiscoloog nr. 1673, 14/10/2020, 5

Schenk- en erfbelasting
A. Aydogan, Schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst: belasting terugvragen?, Fiscoloog nr. 1673, 14/10/2020, 7
W. De Visscher, Vriendenerfenis op komst, Fisc. Act. nr. 35, week 15-21 okt 2020, 1

Definitief belaste inkomsten
F. Desterbeck, Winst verschuiven via abnormale of goedgunstige voordelen: verbod op DBI-aftrek blijft overeind, Fisc. Act. nr. 34, week 8-14 okt 2020, 1

BTW

Afbraak en heropbouw: enkel voor woningen van niet meer dan 200 m2
JVD, Fiscoloog nr.1676, 04/11/2020, 4

Schrapping ‘decembervoorschot’ 2020: rooster 91 niet invullen

I. Massin, Fiscoloog nr.1676, 04/11/2020, 6

Waardebon uitgegeven bij terugname goed is ook ‘voucher’

I. Massin, Fiscoloog nr.1676, 04/11/2020, 8

Btw-misbruik: de jacht is geopend
F. Debelva, M. Kelher, Fisc. Act. nr. 35, week 15-21 okt 2020, 4

Teruggaaf aan BTW-plichtigen in andere Lidstaten: het vernieuwde voorschrift
JVD, , Fiscoloog nr. 1673, 14/10/2020, 4

Circulaire
S. Kerkhove, C. Schedler, De ‘nieuwe’ toelichting bij de regeling voor vouchers, Btw Brief nr. 8, okt 2020, 1

Europees Hof van Justitie
T. Van Beveren, Btw-aftrek op publiciteitskosten bij gesplitste verkopen vastgoed: Hof van Justitie schetst het theoretisch kader, Btw Brief nr. 8, okt 2020, 3

Btw_fraude
B. Pernet,  H. Rochus, Europees openbaar ministerie nog te terughoudend, Btw Brief nr. 8, okt 2020, 5

LOKALE BELASTINGEN


Lokale & Regionale Belastingen (LRB)
nr. 2020/2-3
Inhoudstafel

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT
 

Vrijstelling buitenlandse spaardeposito’s
K. Hellinckx, T. Ieven, Rechtspraak kiest kant van belastingplichtige, fiscus houdt voet bij stuk m.b.t. spaarboekjes, Fisc. Act. nr. 36, week 22-28 okt 2020, 4

De Belgische Antigoon-leer, het vervolgverhaal na het arrest WebMindLicences
S. De Raedt, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 588, okt 2020, 795

Klokkenluidersrichtlijn
A. Lachapelle, And thus Tax Whistleblowing was born! Comment on the Directive on whistleblowers in Tax Matters, TFR nr. 588, okt 2020, 798

Coronamaatregelen en de uitsluiting van vennootschappen die linken hebben met belastingparadijzen: het evenredigheidsbeginsel in de prullenmand?
L. Brosens, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 587, okt 2020, 739

De Unierechter, pleitbezorger voor de strijd tegen rechtsmisbruik in belastingzaken

K. Lenaerts, TFR nr. 587, okt 2020, 743

Fiscus publiceert circulaire over nieuwe CFC-regels

E. Maes, S. Du Bois, Fisc. Act. nr. 34, week 8-14 okt 2020, 5

TRACE: een mogelijke revolutie inzake bronheffing?
K. Hellinckx, S. Mertens, AFT 2020/10, 6

 SOCIAAL RECHT
Sociaal Compendium Arbeidsrecht ’20-’21
W. Van Eeckhoutte, 3 banden, Wolters Kluwer 2020
Beschrijving + inhoudstafel

Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht

W. Van Eeckhoutte, 2 banden, Wolters Kluwer 2020
Beschrijving + inhoudstafel

Sociaal zekerheidsrecht toegepast

Dirk Heylen, Koenraad Timmerman, Ivan Verbeeck, 6e editie, Intersentia 2020, 381 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

S. Lombaerts, reeks Sociale Praktijkstudies nr. 2020/4, Wolters Kluwer 2020, 235 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ontslagmotivering in 109 vragen & antwoorden

E. Plasschaert, E. Jamaels, reeks Sociale Praktijkstudies nr. 2020/3, Wolters Kluwer 2020, 81 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak sociaal recht
 
RABG 2020-14
Inhoudstafel

Terug naar school: de wettelijke regelingen inzake opleiding van werknemers in de privésector

L. Daniels, A. Witters, OR 2020/8, 261

‘Tempus fugit’: gebruik en misbruik van tijdsregistratiesystemen
F. Blomme, OR 2020/8, 276

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Internationaal recht in kort bestek
Jan Wouters, reeks Recht in kort bestek, vol. 7, 3e editie, Intersentia 2020, 490 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wel sojaburger, geen sojamelk: een kwestie van EU-recht
P. Van Elsuwege, Juristenkrant nr. 418, 04/11/2020, 3

Minister van Financiën ziet geen graten in DBI-aftrekverbod op groepsbijdrage
A. Haelterman, N. Van Robbroeck, Fiscoloog Internationaal nr. 442, 30/09/2020, 1

Verrekenprijzen
G. Bombeke, D. Geuens, Nieuwe Belgische Circulaire Verrekenprijzen: interessante inzichten (deel 2), Fiscoloog Internationaal nr. 442, 30/09/2020, 4

 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.