Quote
 Week 1
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Als je sla plant en ze wilt niet groeien dan geef je de schuld niet aan de sla. Je zoekt naar mogelijke oorzaken waarom de sla niet groeit. Ze kan meststof nodig hebben, of meer water, of meer zon. Je geeft echter nooit de schuld aan de sla. Maar als we problemen hebben met vrienden of familie beschuldigen we heel dikwijls de andere persoon. Als we echter  weten hoe we hen kunnen helpen dan zullen ze ook kunnen groeien. Iemand beschuldigen heeft geen positief effect. Net zomin als proberen te overtuigen met beredeneerde argumenten. Dat is alleszins mijn ervaring.  Resultaat bereik je niet door te argumenteren maar wel door proberen te begrijpen.  Als je de ander begrijpt en ook toont dat je hem begrijpt dan begin je van de ander te houden en kan de situatie veranderen.
 
Met deze uitspraak van Tich Nhat Hanh wensen we je voor het nieuwe werkjaar 2012 alle succes toe. Moge je als leidinggevende groeien en bloeien door er zorg voor te dragen dat ook je medewerkers kunnen groeien en bloeien.     

 
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.