Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Mei 2020 nr. 25 Update
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Nieuwe kijk op vrijheid
 
Ds Aster Abrahamsen
 
Morgengebed
Dietrich Bonhoeffer
 
75 jaar bevijding: vlog ds Jetty Scheurwater
 
RdB thema Geestkracht
 
Blog:
'Bedreiging en rust'
 
Impressie Paasattenties
 
Online Bethlehem
Borrel 10 mei
 
Podcast BKCP:
#4 Vrijheid
 
Insprek met
ds. Kick Bras
 
Psalmen als troost
 
Interview met
ds. Marjan Los
 
 
Leven in vrijheid
 
 
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: ‘Huiver en heiligheid – de aanwezigheid van God
 
 
 
Voorganger:
 ds. Aster Abrahamsen
 
We lezen in Exodus 19 hoe het volk Israël God ontmoet, aan de voet van berg Sinaï.
Een moment vol huiver en heiligheid, met schallende ramshoorns, vuur en rook!
Hoe ontmoeten wij God? Waar is zijn aanwezigheid in ons leven te zien? Kennen wij nog wel momenten van huiver en heiligheid?
 
 
Sterretjes
 
Bloemen 3 mei
Er zijn misverstanden naar wie de bloemen van afgelopen zondag gebracht zijn.
Het betreft de
fam. v/d Molen van de Franciscusweg.
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
 
Collecte overzicht:
[klik op de datum]
 
Hier leest u een toelichting op de collecten van afgelopen zondag en de komende zondag:
 
 
Zondag 10 mei
 
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
 
 
 
Dinsdag 5 mei
 
Nieuwsbrief extra
 
 
Woensdag 6 mei
BKCP Podcast
 
 
Donderdag 7 mei
 
Vrijdag 8 mei
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 9 mei
 
Zondag 10 mei
 
 
 
Kom online tienerdienst
 
 
 

Zondag 10 mei

Exodus 19
 
Mooi en spannend
 
Mozes klimt de berg Sinai op. Als hij weer beneden komt, vertelt hij wat God gezegd heeft. ‘Als jullie naar Mijn stem luisteren, zullen jullie Mijn volk zijn.’
 
Dat willen de mensen wel! De berg beeft en schudt.
 
Het is mooi en spannend tegelijk. Wat zal God tegen hen zeggen?
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Houd moed
heb lief"
 
 
BEZOEK ONZE SITE

Nieuwe kijk op vrijheid

Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.
 
Ds Aster Abrhamsen:
 
Op 15 maart, de eerste zondag dat we, als gemeente, niet meer bij elkaar mochten komen vanwege het Coronavirus, was het zondag Oculi, de ‘zondag van het oog’.
 
Hiermee wordt verwezen naar Psalm 25:15: ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net’. 
 
Een gemeentelid wees me erop dat dit letterlijk ‘de zondag van het oog’ werd, want sindsdien kunnen we enkel en alleen nog via onze ogen en oren verbonden zijn met elkaar: via een scherm en niet meer fysiek.  
 
 
 
Morgengebed: Dietrich Bonhoeffer
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen.
Help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, bij U is licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.
[...]
Schenk mij de vrijheid terug
en laat mij nu zo leven,
dat ik het kan verantwoorden
tegenover U en de mensen.
Heer, wat deze dag ook brengt, -
Uw naam zij geprezen!
Amen.
 
Deel van een morgengebed, geschreven door Duitse predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945),in de gevangenis eind november 1943. Lees hier het hele gedicht.
 
 
75 jaar bevrijding:
vlog ds. Jetty Scheurwater.
 
Het is Pasen geweest en mijn aandacht verschuift naar de herdenking van 75 jaar bevrijding. Ook die zal noodgedwongen zonder allerlei publieke feestelijkheden plaatsvinden. Ik herlees op dit moment het boek ‘Verzet en Overgave’ van Dietrich Bonhoeffer.
 
De Duitse theoloog die een maand voor de Duitse overgave op 39 jarige leeftijd op persoonlijk bevel van Hitler om het leven is gebracht. Hij schrijft woorden die ons in de actuele omstandigheden kunnen bemoedigen, al is onze situatie een andere dan de zijne.
 
Aanvaarding van de omstandigheden uit een vrije geloofshouding, zo wilde hij omgaan met zijn gevangenschap, zijn veroordeling en uiteindelijk zijn dood.
 
 
 
 
 
RdB in coronatijd - inspiratie en geestkracht gezocht
We zijn weer bezig met het samenstellen van de Rond de Bethlehemkerk.
Dit keer wordt het een speciale uitgave vanwege Pinksteren en natuurlijk ook vanwege het coronavirus.
 
Het thema wordt: Geestkrachtrond de Bethlehemkerk in tijden van corona.
 
Uiteraard wordt er vanuit de kerkenraad, de predikanten en vanuit de redactie het nodige aan input geleverd, maar we hebben uw ervaringsverhalen, hoopvolle anekdotes, grappige stukjes, tekeningen/afbeeldingen, foto’s en informatie nodig om deze RdB een blad te maken van en voor de gemeente van de Bethlehemkerk.
 
U kunt van alles bij ons insturen, liefst met betrekking tot het hierboven genoemde thema. Waar haalt u Geestkracht uit in deze tijden? Hoe ziet u de Geest aan het werk zijn?
 
Deel het met ons!
 
Graag insturen voor 18 mei naar rdb@bethlehemkerk.nl of naar Cornelis Evertsenstraat 25, 1215 LJ, Hilversum.
 
Hartelijke groeten
Arturo Perin, ds. Aster Abrahamsen en Piet Meindertsma (redactie)
Erwin Hajema (vormgever)
 
 
Blog 'Bedreiging en rust'
'Tot slot, deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Hoe groot en hoe ingrijpend precies zullen we alleen met elkaar achteraf weten.'
Rutte, persconferentie 21 april 
 
Bij deze bovenstaande zin heb ik afgelopen week meermalen stilgestaan. Want: is dit een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periode die we ooit zullen meemaken? Ergens hoop ik maar dat dat klopt. Voor de coronacrisis waren er al zoveel rampen wereldwijd: miljoenen vluchtelingen, klimaatverandering en rampen, op geld beluste machthebbers die onverantwoorde besluiten nemen etc etc.
 
En toen kwam de coronacrisis. Laten we hopen dat dit een van de grootste, meest ingrijpende en meest bedreigende periodes ooit is, en dat het dus in de toekomst niet nóg erger wordt.
 
Ik ben er overigens van overtuigd dat wij het goed getroffen dat we in Nederland wonen. Er zijn genoeg landen waar het leven nu nog veel harder, moeilijke en onleefbaarder is geworden dan in Nederland. Denk aan de sloppenwijken in Zuid-Afrika.
 
En hoe overleven al die mensen de lockdown, zonder inkomsten en sociaal vangnet? Kijk alleen maar naar Spanje, waar kinderen na wekenlange quarantaine nu 1 uur (!) per dag naar buiten mogen…
 
 

Impressie Paas attenties

 
 
Samen met de Paasgroeten van de kerkenraad voor ieder gezin, ontvingen de kinderen van de Bethlehemkerk een eigen paasattentie.
 
Hiernaast het resultaat van het knutselwerk van de paasattentie.
 
Lianne (de moeder van Charlotte en Laurens) stuurde ons een mail met foto’s van Charlotte met haar geknutselde paasattentie.
 
 
Eerder ontvingen we al een foto van Mette en Tirza.
 
Online Bethlehem Borrel 10 mei
Op zondagavond 10 mei van 20:00-21:30 is de volgende online Bethlehem Borrel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden tussen 20 en 40 jaar.
 
Een borrel moet je helaas zelf verzorgen, maar elkaar ontmoeten en een goed gesprek voeren: dat doen we samen, via ons scherm.
 
Welkom op 10 mei, meldt je aan bij ds. Aster. 
Dominee.abrahamsen@live.nl /  06 39715672.
 
 
 

BKCP #4: Vrijheid - Luister en deel

 
Oefenen in vrijheid lijkt vreemd in deze tijd, maar het is wel een rode draad in de preken van de afgelopen twee zondagen. Met 4 en 5 mei in het vooruitzicht besteden we dan ook ruim aandacht aan de betekenis van met name Bevrijdingsdag voor ons. Alhoewel we zelf nooit oorlog hebben meegemaakt blijkt Bevrijdingsdag voor ons drieën enorme waarde te hebben. Sowieso omdat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Meeluisteren naar dit gesprek kan via onderstaande link:
Meepraten kan door een e-mail te sturen naar podcast@bethlehemkerk.nl. We horen graag hoe u 4 en 5 mei beleeft, wat vrijheid voor u betekend en wellicht wat u zelf heeft meegemaakt tijdens de oorlogsjaren.
 
 
Ingesprek met ds. Kick Bras
[...]
Zelf heb ik het heel dubbel ervaren om voor te gaan. Enerzijds vond ik het heel fijn om in deze moeilijke tijd iets bemoedigends mee te geven en me weer even verbonden te voelen met de Bethlehemkerk waar ik zoveel jaren fijn heb mogen werken. Anderzijds vond ik het ook wel pijnlijk dat je elkaar niet zien kunt en daardoor niet echt ontmoeten.
 
Zoals uit mijn preek wel blijkt, ervaar ik deze coronacrisis als heel ingrijpend en ook zorgelijk en moeilijk. Ik vind het ook heel belastend dat je niet weet hoe lang dit nog gaat duren en wat voor samenleving we straks zullen hebben. Maar ik vind het belangrijk dat we elkaar opbeuren en vasthouden zodat we de moed niet verliezen.
 
Ik vertelde al even over de kaartenactie bij ons in de kerk in Haarlem. Ruim 200 gemeenteleden ontvingen een zelfgeschreven kaart met een telefoonnummer voor verder contact en daar hebben meerderen ook gebruik van gemaakt.
 
Hierbij ontvangt u de preek van gisteren en ik wens u alle goeds toe voor de komende tijd, ds.Kick Bras. Klik hier voor de preek van 26 april 2020.
 
 
Psalmen als troost
Graag wijs ik op een mooi psalmenproject voor de komende periode.
 
Vanaf vrijdag 1 mei streamt het Nederlands Kamerkoor iedere dag een uitvoering van een van de 150 psalmen van 150 verschillende componisten op deze website: https://www.nederlandskamerkoor.nl/concerten/informatie-coronavirus/150psalmen150dagen/
 
Deze psalmen werden uitgevoerd tijdens het Festival Oude Muziek in 2017 in Utrecht. Nu het Festival dit jaar helaas niet door kan gaan (evenals alle andere festivals en concerten) is het een troost dat de opnames van deze psalmen nu via internet te horen zijn.
 
Marco Goud, organist
 
Interview met ds. Marjan Los
Op zondag 19 april ging dominee Marjan Los voor in de viering in de Bethlehemkerk. Na afloop mochten we dominee Los via de email een aantal vragen voorleggen en dit interview optekenen:
 
Afgelopen zondag ging u voor in een lege kerk. Dat lijkt mij een enorme uitdaging.
Het is inderdaad een vreemde gewaarwording voor te gaan in een lege kerk; je mist het directe contact met en de directe reactie van de gemeente. Verder heb ik er niet zoveel moeite mee; ik richt me op de camera en concentreer me er op dat 'daarachter' de mensen zitten die kijken en luisteren. Speciale voorbereidingen vraagt het verder niet. Wat afgelopen zondag zeker hielp was dat er toch een paar mensen aanwezig waren die actief meededen.
 
 
 
Protestants Perspectief - Leven in vrijheid
Scriba René de Reuver herdenkt en staat stil bij 75 jaar vrijheid. "Waar de drieslag God, de ander en ik als bron en adres van liefde verdwijnt, daar verkruimelt vrijheid."
 
We leven in vrijheid, al 75 jaar. Goddank hebben we geen angst voor een wrede onderdrukker die ons zegt wat we geloven, denken of doen moeten. De journalistiek wordt niet aan banden gelegd. Geen bevolkingsgroep wordt afgezonderd, vervolgd of vermoord. We leven in een democratie waarin de regering ter verantwoording wordt geroepen.
 
Wat een voorrecht om in dit land in vrijheid te leven, al 75 jaar!
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl