Nieuwsbrief augustus 2008

Deze zomer zijn er veel mensen die mij consulteren voor een aurareading, ook wel energiereading genoemd. Voor velen blijkt het een spannende stap te zijn. Vaak komt dit voort uit de onbekendheid, het mysterieuze of paranormale etiket dat er maatschappelijk gezien op geplakt wordt en niet in de laatste plaats het gevoel dat er zomaar iemand meekijkt in de eigen intieme en persoonlijke keuken.
Ik wil deze methodiek, waarvan diegene die hem ondergaan steeds weer zeggen dat het zoveel bruikbare informatie oplevert, graag down-to-earth brengen. Het is mijn ervaring, dat de meeste mensen in staat zijn om, na het ontvangen van de juiste instructies, binnen vijf minuten een eerste energetische waarneming te doen. Zowel bij zichzelf als bij anderen. Het waarnemen zelf is doorgaans niet het probleem. Het gaat meer over ontdekken welke vorm van waarnemen (zien, horen, voelen, ruiken of proeven) bij jou past, het vertrouwen krijgen dat het waargenomene klopt en niet een verzinsel is. Dat laatste ook als de ander de informatie niet direct herkent. Daarnaast vergt het langere tijd oefening om de minder prettige waarnemingen op integere en bruikbare wijze over te brengen op de ander. Bij dat laatste is het essentieel dat je jezelf goed kent en veel van je eigen gebieden bezocht en onderzocht hebt.
Deze week zei een klant tegen mij: eigenlijk herken ik veel van datgene wat je verteld hebt in deze reading, maar door de nieuwe perspectieven kan ik op een andere en meer opbouwende manier naar hetzelfde thema kijken en zal het mij beter lukken om
de verschillende facetten te integreren. Zij verwoordde daarmee wat mij betreft precies waar een reading over gaat. Iemand die vanuit een (onafhankelijk) overzicht op energetisch niveau actuele levensthema's onder de loupe neemt en daarmee ondersteuning biedt om processen die klaar zijn om ontvouwen te worden of vastgelopen zijn, in beweging te brengen en het onbewuste bewust te maken.
En op de vraag die velen aan mij stellen: "zie jij altijd aura's?", kan ik gelukkig ontkennend antwoorden. Er bestaat bij het energetisch waarnemen zoiets als het ontwikkelen van een volumeknop,
die maakt dat het mogelijk is om jezelf te beschermen tegen ongewenste impulsen van buitenaf en alleen de waarnemingskanalen openzet als het zinvol en gewenst is. In deze nieuwsbrief worden weer verschillende workshops en opleidingen aangeboden waarmee je zelf met energie en energetisch waarnemen aan de gang te kunnen gaan. Je bent natuurlijk ook van harte welkom om een keer een door mij gegeven reading mee te maken. Fijne en heldere zomertijd toegewenst!

8 AUGUSTUS: ENERGIEDAG
Wil jij wel eens weten hoe jouw energieveld er uit ziet, onderzoeken waar je energie van krijgt en hoe je energie verliest of meer tools krijgen om je eigen energie te managen? Geef je dan op voor de Energiedag, die op 8 augustus a.s. van 10.00 tot 17.00 uur gehouden wordt in het Bolwerk in Amersfoort. Met speelse, creatieve en verrassende oefeningen maak je kennis met de wereld van jouw energie.

AUGUSTUS EN SEPTEMBER: BASISOPLEIDING COACH-INN-SYSTEMEN Zowel in augustus als in september start weer de 5-daagse opleding "Coach-Inn-Systemen", waarin je de basisprincipes en vaardigheden leert om zelf familie- en organisatieopstellingen te begeleiden. Aan de orde komen onderwerpen als systeemdenken, dynamieken en patronen, interventies in een opstelling en leiderschap als facilitator. Naast veel praktische oefeningen is er ook ruimte om met een opstelling meer inzicht in eigen thema's te krijgen.

5 SEPTEMBER: INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN Op 5 september is er weer een mogelijkheid om een eigen (levens)vraagstuk uit te werken met een familieopstelling in de 1-daagse workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen. Wil je liever eerst een keer representant zijn, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

17 SEPTEMBER: KENNISMAKING-INN-OPSTELLINGEN Ben je benieuwd naar de methodiek familie- en organisatieopstellingen, wil je meer weten hoe een opstelling bij Coach-Inn in zijn werk gaat of kennismaken met de opleidingsmogelijkheden en consulten die er op dit gebied zijn? Dan nodig ik je van harte uit om de workshopavond "Kennismaking-Inn-Opstellingen" bij te wonen op 17 september a.s.

1 OKTOBER: WAARNEMEN-INN-BEDRIJFSENERGIE Wegens het grote succes van de twee eerdere edities, gaat de workshop Waarnemen-Inn-Bedrijfsenergie" 1 oktober a.s. op herhaling. Tijdens deze dag leer je vaardigheden om de energie van organisaties en bedrijven waar te nemen en doorgronden. Hierdoor krijg je meer inzicht in dié processen die zich onder de waterlijn afspelen en kunt op basis daarvan praktische, effectieve en efficiënte interventies plegen.

30 OKTOBER EN 20 NOVEMBER: WAARNEMEN-INN-FAMILIE-ENERGIE
In navolging op de training "Waarnemen-Inn-Bedrijfsenergie" wordt op 30 oktober en 20 november 2008 de training Waarnemen-Inn-Familieenergie georganiseerd. Deze training is bedoeld voor coaches, (relatie)therapeuten, begeleiders van familieopstellingen en jeugdwerkers. Tijdens de training maakt de deelnemer kennis met waarnemingstechnieken en scherpt vaardigheden aan om (in)zicht te krijgen in de energetische processen in familiesystemen. Een onmisbare tool om doelgericht met familieproblematiek bezig te zijn en aan te sluiten bij de juiste bewustzijnslaag in het systeem.

BOEKENTIP VAN DE MAAND Speciaal voor de vakantietijd geef ik deze maand twee boekentips. De ene is Wanneer koesteren hoop betekent van John Bradshaw, ISBN 90-274-2909-X. Een boek dat gaat over de helende kracht van het kind in jezelf. Een boek vol met theorie, verhalen en oefeningen om beter in contact te komen met je innerlijk kind. De tweede boekentip betreft een boek dat ik al eens eerder in de boekentips heb opgenomen, maar graag nog een keer noem omdat het zo goed past bij de thema's waarmee ouders in relatie tot hun kinderen in deze tijd mee geconfronteerd worden: Nieuwetijdskinderen van Carla Muijsert-van Blitterswijk, ISBN: 9020282360. In dit boek staat het intuïtieve kind centraal zowel in het gezin, het onderwijs als de hulpverlening.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail door of zend mij het e-mailadres.