MEI 2017
In deze Studie in Cijfers Bijblijver
 • Aanpassing van de planning
 • Beschikbaarheid van data en verantwoording
 • SiC tijdelijk verwijderd op Studiekeuze123.nl
 
Aanpassing van de planning
Op 16 maart jl. informeerden wij u via een Bijblijver over de planning van Studie in Cijfers. De eerste fase (het aanleveren van de contacttijden door de WO-instellingen) is inmiddels afgerond. Op dit moment zijn we bezig om de resultaten van de NSE, de cijfers vanuit 1CijferHO en de gegevens van de HBO-monitor te verwerken.
 
Helaas is daar enige vertraging bij opgetreden. We zullen daarom de concept-plaatjes op z’n vroegst op woensdag 24 mei (en uiterlijk 29 mei) beschikbaar stellen in plaats van de eerder gecommuniceerde 22 mei.
 
De periode die u beschikbaar heeft voor de controle en toelichtingen verschuift daardoor ook. De nieuwe deadline is 16 juni. We gaan ervan uit dat we de oplevering van de definitieve plaatjes op 22 juni gewoon kunnen handhaven. De aangepaste planning ziet er nu als volgt uit: 
 
 • 24 - uiterlijk 29 mei 
  Levering concept-plaatjes, dataset en verantwoording door Studiekeuze123
 • Uiterlijk 29 mei t/m 16 juni
  Controleren plaatjes en invoeren toelichtingen via dashboard door instellingen
   
 • 22 juni 
  Oplevering definitieve plaatjes Studie in Cijfers door Studiekeuze123
 
Beschikbaarheid van data en verantwoording
Om u beter in staat te stellen om de data te controleren, stellen we niet alleen de plaatjes, maar ook de datasets (per instelling) beschikbaar die we voor de plaatjes gebruiken. Daarnaast ontvangt u de verantwoording. 
 
De controle van de data, de plaatjes en het leveren van de toelichtingen zal ook in 2017 verlopen via het dashboard voor Studie in Cijfers. Wilt u een wijziging van de contactpersoon Studie in Cijfers doorgeven of bent u uw inloggegevens voor het dashboard kwijt? Neem dan contact met ons op via info@studiekeuze123.nl.
 
SiC tijdelijk verwijderd van Studiekeuze123.nl
Met de livegang van de studentenoordelen uit de NSE 2017 op 18 mei wijkt het studentenoordeel in SiC af van de oordelen op Studiekeuze123.nl. Daarom zal SiC vanaf 18 mei tijdelijk verwijderd worden van Studiekeuze123.nl. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal de Studie in Cijfers bijsluiter weer getoond worden per opleiding.
 
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans van Driel via info@studiekeuze123.nl of 030-303 91 00.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.