Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 14/07/2022
Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
De vakantie is begonnen! Het is tijd om even afstand te nemen van school en lekker uit te rusten. Die vakantie heb je echt verdiend.
 
Dit jaar was wederom uitzonderlijk, niet alleen vanwege corona, maar ook vanwege andere onrust in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne en - dichter bij huis - de stikstofcrisis en de boerenprotesten. Ik kan me voorstellen dat ook jou dit soms bezighoudt.
 
Ik hoop dat je jouw doelen hebt bereikt dit schooljaar. Hoe groot of klein ze misschien ook waren. Wat ik in ieder geval heb gezien is dat jullie allemaal een bijdrage hebben geleverd aan onze prachtige school, aan de mini-samenleving die we met elkaar zijn. Daarbij gaat het dan niet alleen om cijfers en resultaten, maar ook om levensvaardigheden. Het gaat om ontdekken wie de ander is en wie jij zelf bent en wilt zijn.
 
Op zaterdag 25 juni mocht ik deze mini-samenleving aan den lijve ervaren. Met vier collega’s en 35 leerlingen ging ik wadlopen. De leerlingen kwamen uit verschillende klassen. Om kwart voor 8 vertrokken we met de bus naar Holwerd. Vanuit Holwerd maakten we lopend de oversteek naar Ameland. Het water stond hoger dan normaal. Hierdoor zagen we minder zand- en mosselbanken dan gebruikelijk. We lunchten staand, tot onze knieën in het water. De onderlinge sfeer was goed, we hielpen elkaar en moedigden elkaar aan. Samen bereikten we de overkant, maar vooral de weg ernaartoe was een prachtige ervaring!
 
Met dit voorwoord eindigt mijn reis bij het Minkema College. In augustus maak ik een start bij een andere school. Mijn opvolger Annemieke Kalshoven-Tol stelt zich in deze nieuwsbrief graag aan jullie voor. Ik kijk terug op een mooie periode, waarin we als school een belangrijke ontwikkeling hebben ingezet. We zijn op de goede weg.
 
Als directeur Onderwijs mocht ik een belangrijke bijdrage leveren aan ons strategisch beleidsplan. Niet voor niets kreeg dit plan de titel “Bagage voor het leven”. De ondertitel van ons plan is “Het gaat niet om de bestemming, maar ook om de reis ernaartoe”. Deze uitspraak wordt door sommigen aan Boeddha en door anderen aan Confucius of Lao Tzu toegeschreven. Hij komt in verschillende variaties terug in boeken, (pop)muziek en films. Ik geloof in deze uitspraak. Uiteindelijk leer je het meeste van wat je onderweg meemaakt. Dat is wat mij drijft, waar ik enthousiast van word.
 
Ik wens je een mooi vervolg van je reis bij het Minkema!
 
Nieuwe directeur onderwijs
Nieuwe directeur onderwijs: Annemieke Kalshoven-Tol
 
Met ingang van 1 oktober 2022 heeft het Minkema College een nieuwe directeur onderwijs. Annemieke Kalshoven-Tol neem het stokje over van Arjan van der Wart, die een overstap maakt naar het Krimpenerwaard College, waar hij als rector-bestuurder aan de slag gaat.
 
Met Annemieke Kalshoven-Tol haalt het Minkema College een ambitieuze en betrokken directeur in huis die er verantwoordelijk voor wordt om het onderwijs van het Minkema College verder te ontwikkelen en de plannen van de school verder ten uitvoer te brengen.
 
Annemieke Kalshoven-Tol: “Ik zie het als een prachtige kans en mooie uitdaging om te werken op het Minkema College. Ik kan niet wachten om de school verder te leren kennen. Het Minkema College is met veel mooie ontwikkelingen bezig en ik kijk ernaar uit om daaraan een bijdrage te mogen leveren.” 
 
Sinds een aantal jaren werkt het Minkema College met een organisatiemodel waarbij er een duidelijke scheiding is tussen onderwijs en bedrijfsvoering. De directeur onderwijs kan zich volledig richten op de kwaliteit van het onderwijs met als doel om alle leerlingen van beide locaties zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. De directeur onderwijs wordt bijgestaan door een directeur bedrijfsvoering die zich bezighoudt met alle facilitaire, logistieke en organisatorische facetten van het onderwijs.
 
Wij kijken uit naar de komst van Annemieke en zijn van mening dat we in haar een zeer geschikte directeur hebben gevonden om de ambities van het Minkema College in goede banen te leiden.
 
Schoolgids 2022-2023
Veel praktische informatie vinden jij en je ouders in de schoolgids. Hierin kunnen jullie uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc. De schoolgids is online beschikbaar op de website.
 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van woensdag 12 juli tot en met woensdag 17 augustus is de school gesloten. Uitsluitend voor noodgevallen is onze vakantietelefoon bereikbaar: 0348-484100. Wij kunnen echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen dan ook vriendelijk maar dringend dit telefoonnummer uitsluitend in zo’n situatie te gebruiken.
 
Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de betrokken coördinator leerlingzaken gesteld worden. Vanaf donderdag 18 augustus zijn zij zowel telefonisch als per mail weer bereikbaar en zullen ze dit soort berichten beantwoorden.
 
Voor vragen kunnen jij en je ouders ook kijken bij de FAQ Nieuw Schooljaar. FAQ Nieuw schooljaar.
 
Lestijden
Op het Minkema College hebben we een 70 minutenrooster voor alle leerjaren.
 
Lestijden locatie Minkemalaan
De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van het eerste lesuur. Dit geldt ook voor de lesuren die na een pauze vallen.
 
Het lesrooster op de Minkemalaan ziet er als volgt uit:
 
1e uur    08.20 - 09.30 uur  
pauze  09.30 - 09.50 uur
2e uur  09.50 - 11.00 uur
3e uur  11.00 - 12.10 uur
pauze  12.10 - 12.35 uur
4e uur  12.35 - 13.45 uur
5e uur  13.45 - 14.55 uur
pauze 14.55 - 15.05 uur 
6e uur 15.05 - 16.15 uur

Lestijden locatie Steinhagensweg
Zit je in een O&O-klas, dan krijg je op de dagen dat je dit vak in je lesrooster hebt staan les op onze locatie aan de Steinhagenseweg. Het vak O&O volg je nl. in de MakerSpace.
 
Wegens ruimtegebrek aan de Minkemalaan zullen ook andere klassen van leerjaar 2 en 3 één of twee dagen per week les krijgen aan de Steinhagenseweg.
 
Zie je in je rooster de letter M voor het lokaalnummer staan, dan gaat het om een les op de Minkemalaan. Op de dag(en) dat je les hebt op de Steinhagenseweg, staat de letter S voor het lokaalnummer. Op die locatie hanteren we andere lestijden.
 
   
Het lesrooster op de Steinhagenseweg is als volgt:
 
1e uur    08.20 - 09.30 uur  
2e uur  09.30 - 10.40 uur
pauze  10.40 - 11.00 uur
3e uur  11.00 - 12.10 uur
4e uur  12.10 - 13.20 uur
pauze  13.20 - 13.45 uur
5e uur  13.45 - 14.55 uur
6e uur  14.55 - 16.05 uur
De tweede klassen krijgen op hun eerste dag op onze locatie Steinhagenseweg een rondleiding en uitleg over de gang van zaken, bijv. rondom het gebruik van de kluisjes daar.
 
Organisatie: wie is wie?
Het Minkema College heeft afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud en organisatie van het onderwijs. Zij krijgen ondersteuning waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder zie je de indeling voor schooljaar 2022-2023.
 
Opleiding Afdelingsleider Ondersteuning
 
Havo/vwo, atheneum & gymnasium leerjaar 1
 
mevr. Annet van de Wouw
dhr. Frank van Gaal
 
Havo leerjaar 2 - 3
 
mevr. Petra Timmermans
mevr. Ilse Pijnacker
 
 
Havo leerjaar 4 - 5
 
mevr. Claudia Oosterveld
dhr. Frank den Oudsten
 
Atheneum & gymnasium
leerjaar 2 - 3
 
dhr. Alex den Hartog
dhr. Niels Bosboom
 
Atheneum & gymnasium
leerjaar 4 - 6

dhr. Edu van Rijn dhr. Joris Scholts
 
In dit schema zie je één nieuwe naam, namelijk dhr. Alex den Hartog. Hij is met ingang van het nieuwe schooljaar de afdelingsleider voor leerjaar 2 en 3 atheneum & gymnasium. Hij stelt zich graag voor:
 
Mijn naam is Alex den Hartog, 36 jaar en met ingang van schooljaar 2022-2023 afdelingsleider van atheneum en gymnasium klas 2 en 3.
 
De afgelopen 15 jaar was ik al verbonden aan het Minkema College als docent geschiedenis en opleider van startende docenten. In het verleden ben ik ook actief geweest in de medezeggenschapsraad.
 
Ik heb enorm veel zin om na de vakantie in een nieuwe functie te starten en samen met mijn team het beste onderwijs te bieden voor de leerlingen in klas 2 en 3 van het vwo.
 
Kuario-app
Op het Minkema College werken we met de KUARIO-app. Met deze app betaal je bij de printers en in de kantine.
 
Betalen zonder contant geld
Met KUARIO kun je dus betalen zonder contant geld. Dit zorgt er niet alleen voor dat transacties sneller kunnen worden uitgevoerd, maar het verhoogt ook de veiligheid en maakt betalingen inzichtelijk.
 
Opwaarderen via jouw account
Jij of je ouders kan/kunnen via KUARIO je saldo opwaarderen en zien wat er met het tegoed, wat alleen op school te gebruiken is, gekocht is. Je maakt een account via de KUARIO-app of kuario.com.
 
In de video zie je hoe je via de PC een account en een wallet kunt aanmaken en het saldo opwaardeert.
 
 
WIS Collect voor vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdragen werden tot en met het huidige schooljaar telkens geïnd door de distributeur van de leermiddelen. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat hier nadelen aan zijn verbonden. Daarom heeft het Minkema College besloten om zelf de inning van de ouderbijdragen te verzorgen. Daarbij maken we gebruik van de software van WIS Collect.
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt via WIS Collect aan het begin van het schooljaar geïnd. Hiervoor ontvangen ouders/verzorgers via WIS Collect een e-mail. Via deze e-mail kan rechtstreeks met iDEAL de vrijwillige ouderbijdrage worden betaald.
 
Je bepaalt zelf óf, hoeveel, wanneer en hoe je betaalt. Zo kun je in één keer betalen, maar ook in termijnen. Voor de werkweken/reizen wordt een aparte e-mail verstuurd met daarbij een betaalverzoek.
 
Boeken volgend schooljaar
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!

Lees verder
 
LET OP: Bestellingen die vóór 22 juli zijn geplaatst, worden vóór de eerste schooldag op het woonadres geleverd.
 
 
 
Boodschappenlijstje leerjaar 2 en hoger
Leerlingen in klas 2 en hoger van het havo/vwo dienen zelf enkele schoolspullen aan te schaffen. Check het boodschappenlijstje!

 
Mentorlessen
Op dinsdag 23 augustus zijn er diverse mentorlessen waarin klassen bijeenkomen met hun nieuwe mentor en soms ook nieuwe klas. De lokaalindeling wordt in de week van 15 augustus bekend gemaakt op de website en staat dinsdagochtend 23 augustus op het beeldscherm in de hal.
 • Klas 2 en klas 3: 9.00 - 10.00 uur mentorles 
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en klas en bespreken jullie belangrijke zaken voor het begin van het schooljaar. Je hebt tijdens deze mentorles je chromebook nodig!
 • Klas 4 havo en 4 atheneum/gymnasium: 10.00 - 11.00 uur mentorles 
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vierde leerjaar. Zaken als mentoraat en verschillen tussen boven- en onderbouw komen aan de orde. Voor zittenblijvers 4 havo is er aansluitend een opstart van het pws; zie hieronder. 
 • Klas 5 atheneum/gymnasium: 10.00 - 11.00 uur mentorles 
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vijfde leerjaar. Voor zittenblijvers 5 vwo is er aansluitend een opstart van het pws; zie hieronder. 
 • Klas 5 havo: 12.30 - 13.00 uur mentorles 
De nadruk ligt op de gang van zaken in het examenjaar. Aansluitend starten de voorbereidende bijeenkomsten voor de verschillende werkweken. 
 • Klas 6 atheneum/gymnasium: 12.30 - 13.00 uur mentorles 
De nadruk ligt op de gang van zaken in het examenjaar. Aansluitend starten de voorbereidende bijeenkomsten voor de verschillende werkweken.
 
Introductiebijeenkomsten
Kennismaking klas 2
In de week van 5 september wordt er een kennismakingsactiviteit voor alle tweede klassen en hun mentoren georganiseerd. Deze activiteit is bedoeld om de kennismaking voort te zetten. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 23 augustus krijg je meer te horen over deze activiteit.
 
Kennismaking klas 3
In de eerste weken van september is er een kennismakingsactiviteit voor alle derde klassen en hun mentoren. Dit moment is vooral bedoeld om de teamgeest in een ontspannen sfeer te verstevigen. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 23 augustus krijg je hierover meer te horen.
 
Opstartdag werkweken 5 havo/6 vwo
Op dinsdag 23 augustus staat er voor alle examenleerlingen een voorbereidingsbijeenkomst op het programma. Van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur krijg je informatie over de locatie waar je naartoe gaat en het programma van de werkweek. Je maakt kennis met de begeleiders en maakt voorbereidende opdrachten.
 
Chromebooks
Komend jaar werken alle leerlingen van klas 1 t/m 4 in de les regelmatig met het chromebook. Leerlingen die doubleren in klas 4 hebben na de zomer dus ook een device nodig in de les. Wij adviseren hiervoor een chromebook aan te schaffen via de Rent-company. Lees de instructiebrief voor het bestellen van een chromebook of de flyer van de Rent-company. Ook als je nieuw bent bij ons op school en in 2022-2023 zij-instroomt in leerjaar 2 of 3, is dit voor jou van belang.
 
Ondersteuningslessen klas 2&3
Net als dit schooljaar zullen we in de eerste periode van 2022-2023 (aug.-okt.) geen talentmodules inroosteren maar ondersteuningslessen. Zit je komend jaar in klas 2 of 3? Voor jou is het goed om alvast samen met je ouders na te denken voor welk(e) vak(ken) je ondersteuningslessen zou willen volgen.
 
De nadelige gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel leerlingen immers nog niet verholpen. In die lessen worden de essenties herhaald uit het afgelopen schooljaar. Op die manier kun je onder begeleiding van een vakdocent aan achterstanden werken. Tijdens de introductie op 23 augustus zul je met je mentor een formulier invullen om je op te geven voor deze ondersteuningsles(sen).
 
Samenstelling klassen
Vanaf 18 augustus is in Magister zichtbaar in welke klas je bent ingedeeld. Zit je in de onderbouw? Dan hebben we zo goed mogelijk geprobeerd rekening te houden met jouw plaatsingsverzoek. Bij het samenstellen van de onderbouwklassen houden we daarnaast ook rekening met een aantal andere factoren: leerlingen van wie de school vindt dat zij om pedagogische redenen beter (niet) bij elkaar in de klas kunnen zitten, het samen kunnen fietsen van leerlingen die verder weg wonen en ten slotte een goede spreiding van het aantal jongens en meisjes.
 
In de bovenbouwklassen delen we de leerlingen met hun verschillende profielen en keuzes in bij clusters van vakken. Dit is vrij complex. Wijziging van plaatsing is in de bovenbouw daarom niet mogelijk. Zelfs een gelijke profiel- en vakkenkeuze biedt niet de garantie dat je bij een vriend of vriendin in de klas komt.
 
De klassensamenstellingen van alle leerjaren liggen dus vast. Denk je desondanks dat er een vergissing is gemaakt, laat dat dan met een mail weten aan de coördinator van jouw leerjaar. Hun mailadressen vind je verderop in deze nieuwsbrief. Zij verzamelen vanaf 18 augustus alle reacties en laten uiterlijk op 22 augustus weten of er nog iets aan jouw plaatsing veranderd is.
 
Ouderavonden
In september/oktober vinden de ouderavonden plaats voor alle leerjaren. We gaan er tenminste van uit dat er dan geen beperkende RIVM-richtlijnen meer zijn. Je ouders ontvangen t.z.t. een uitnodiging om zich op te geven voor deze avond(en). Hieronder het overzicht van de data.
 • Klas 2 donderdag 15 september 19.30 uur 
 • 3 havo donderdag 29 september 19.00 uur 
 • 3 vwo donderdag 29 september 20.00 uur 
 • 4 havo donderdag 6 oktober 19.30 uur 
 • 5 havo donderdag 6 oktober 19.00 uur 
 • 4 vwo woensdag 5 oktober 19.00 uur 
 • 5 vwo dinsdag 27 september 19.15 uur 
 • 6 vwo woensdag 5 oktober 19.45 uur
 
Schoolpleinen
De leerlingenraad heeft aangegeven graag te zien dat de schoolpleinen van onze beide locaties worden aangepast, zodat het een fijnere plek wordt om de pauzes door te brengen. Wij snappen deze wens goed. Samen met collega's, leerlingen en ouders zijn we dan ook al enige tijd bezig met een plan om hier verandering in te brengen.
 
 
Zo hebben o.a. de technasium-leerlingen voor een O&O-opdracht meegedacht over de inrichting en het meubilair. Voor het plein aan de Minkemalaan betekent dit het volgende: er komt een multi-court, een teqball-tafel en meer zitgelegenheid. Om je alvast een idee te geven, zie je hier een schets van het ontwerp.
 
Bij onze locatie aan de Steinhagenseweg willen we graag in dezelfde look and feel dergelijke aanpassingen doen aan het schoolplein. Het plein is echter, in tegenstelling tot de Minkemalaan, eigendom van de gemeente en daardoor heeft besluitvorming een wat langere looptijd. Maar we zijn positief gestemd.
 
Profielwerkstuk
Ga je naar een examenklas of doubleer je in een voorexamenklas, dan ben je al begonnen met het profielwerkstuk (pws). Op het moment van schrijven hebben de meesten van jullie al een begeleider en wordt er voor de laatste groepjes nog druk gezocht naar een plekje. We hopen dit voor de vakantie af te ronden, zodat iedereen begin volgend jaar meteen van start kan!
 
In de periode september tot februari besteden jullie 80 uur aan het onderzoeken van een zelf gekozen onderzoeksvraag en het schrijven van een verslag. Dit doe je grotendeels buiten de lessen om en dat vraagt veel planning en discipline. Al met al een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.
 
Het is leuk om te zien met welke onderwerpen jullie komen en ook dit jaar zien we veel uit de actualiteit terug, zoals Rusland, de wooncrisis en Black Lives Matter. We hopen na 3 jaar ook eindelijk weer een feestelijke presentatie-avond voor familie en vrienden te kunnen houden. Deze staat in maart gepland en daarover krijgen jij en en je ouders t.z.t. natuurlijk nog meer informatie.
 
Kennismaking nieuwe bruggers
 
Op woensdagmiddag 22 juni hebben we 400 nieuw aangemelde brugklasleerlingen welkom geheten op onze school. Zij hebben met hun klas en mentor kennisgemaakt. 
 
Tegelijkertijd konden hun ouders in de aula kennismaken met de afdelingsleider en brugklascoördinator. Zij zetten de belangrijkste zaken op een rijtje, zodat voor iedereen duidelijk was wat er nog nodig is om in augustus een goede start te kunnen maken. Een spannend moment voor iedereen! De basisschoolperiode zit erop en een grote stap wordt gezet: naar de middelbare! We hopen dat jullie een fijne tijd op jullie nieuwe school zullen hebben.

 
Diploma-uitreiking
Op 1 en 4 juli kregen de geslaagde havo- & vwo-leerlingen van het Minkema College hun welverdiende diploma uitgereikt. De leerlingen werden eerst allemaal ontvangen in de aula, daarna gingen ze per klas uiteen. De rode loper lag uit en de entree was mooi versierd.
 
Namens de ouderraad waren er corsages die de leerlingen konden opspelden. Op de tafels in de ruimte waar de diplomering plaatsvond, stonden mooie pakketjes met daarin wat lekkers en het fotojaarboek.
 
We vonden het heel fijn en belangrijk om de leerlingen persoonlijk toe te spreken en op school hun diploma te laten ondertekenen.

 
 
Examenresultaten
Alle vmbo-leerlingen zijn geslaagd (100% voor zowel basis, kader als mavo). Op het havo is 93% van de leerlingen geslaagd, 98% op het atheneum en 97% op het gymnasium.
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten jou en je ouders met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij elk schooljaar klassenfoto's.
 
We gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn we verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen als zij jonger zijn dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.
 
Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin de ouder(s) zelf de toestemming kan/kunnen doorgeven en wijzigen. Zodra je ouder(s) inlogt/inloggen in Magister wordt verwezen naar deze module.
 
Als jouw ouder(s) vorig jaar deze module al heeft/hebben ingevuld, hoeft er niets te gebeuren, tenzij je ouder(s) de toestemming wil/willen wijzigen.
 
Eduroam wifi
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 maakt het Minkema College gebruik van Eduroam. Eduroam (education roaming) maakt het voor leerlingen, studenten, onderzoekers en medewerkers mogelijk om op een veilige manier gebruik te maken van het draadloze netwerk van hun onderwijs- of onderzoeksinstelling. Zij kunnen daarnaast met hun eigen inloggegevens probleemloos gebruik maken van het Eduroam-netwerk bij andere onderwijs- of onderzoeksinstellingen wereldwijd.
 
 
Om in te loggen op het Eduroam-netwerk kunnen de volgende instellingen gebruikt worden.
 • EAP-methode moet op PEAP staan 
 • Phase 2-verificatie op Mschapv2 
 • Het veld anonieme identiteit leeg laten 
 • Gebruikersnaam is leerlingnummer@net.minkema.nl 
 • Certificaat niet controleren/valideren.
Mocht je er niet uitkomen, kom dan na de vakantie even langs bij de Helpdesk.
 
Gezocht: ouders voor de MR
Voor de Medezeggenschapsraad van onze school zijn wij op zoek naar twee enthousiaste ouders die hun bijdrage willen leveren aan de school. Elke ouder met een kind op het havo/vwo mag zich kandidaat stellen voor deze vacature.
 
Wat is de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. In de Wet medezeggenschap op scholen is namelijk geregeld dat het schoolbestuur (bevoegd gezag) veel zaken overlegt met de medezeggenschapsraad alvorens een beslissing te nemen. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht.
 
In het kort heeft de MR de volgende taken:
 • adviseren over of instemmen met beleidsvoorstellen van het bestuur,
 • initiatieven nemen, 
 • de gevolgen van besluiten evalueren, 
 • de belangen van alle geledingen (personeel, ouders, leerlingen) en de school als geheel behartigen, 
 • en de achterban over voorstellen, adviezen en instemmingen informeren en raadplegen.
 
Vacatures: LO-docent en medewerker servicepunt
Ook voor komend schooljaar zijn we erin geslaagd om bijna alle openstaande vacatures te vervullen. We zoeken nog één docent LO en een medewerker voor het servicepunt. Mocht je in jouw netwerk iemand kennen die interesse heeft in deze functie, wil je dit dan bij ons kenbaar maken?
 
De vacatures zijn te vinden op Meesterbaan.
 
 
23/08: Eerste schooldag

De volledige nieuwe jaaragenda staat op de website.
 
Nieuwsbrief, juli 2022 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.